Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

Obsahy od r. 1995ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

DISCUSSION / DISKUSSION

Howard Hotson, Eruditio semper reformanda: A R esponse to Petr Pavlas’s Review of The Reformation of Common Learning

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

J. A. Comenii Opera omnia 19/II: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica – Pansophia (Pars 1)   (Uwe VOIGT)

Lyke de Vries, Reformation, Revolution, Renovation: The Roots and Reception of the Rosicrucian Call for General Reform   (Jiří MICHALÍK)

Martin Holý – Mlada Holá et al., Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622)   (Lucie STORCHOVÁ)

Kateřina Šolcová – Stanislav Sousedík, Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století   (Tomáš NEJESCHLEBA)

Jana Kolářová, Básnické dílo Jiřího Bartholda Pontana   (Ondřej PODAVKA)

Gil Morejón, The Unconscious of Thought in Leibniz, Spinoza and Hume   (Alessandro NANNINI)

Radmila Prchal Pavlíčková – Iveta Coufalová – Hana Ferencová et al., Vytváření konvertity. Jazyková a vizuální reprezentace konverze v raném novověku   (Olga FEJTOVÁ)ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

REVIEW ARTICLE

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Lucie Storchová, Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století   (Jan MALURA)

Jiří Just – Markéta Růčková (eds.), Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku   (Martin NODL)

Pavel Floss, Aktéři humanismu a rané renesance   (Dominik WHITTAKER)

Michaela Valente, Johann Wier: Debating the Devil and Witches in Early Modern Europe   (Jiří MICHALÍK)

Michael John Gorman, The Scientific Counter-Revolution: The Jesuits and the Invention of Modern Science   (Iva LELKOVÁ)

Suzanna Ivanič, Cosmos and Materiality in Early Modern Prague   (Veronika ČAPSKÁ)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

REVIEW ARTICLE

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Pavel Floss, The Philosophy of Nicholas of Cusa: An Introduction into His Thinking   (Simon J. G. BURTON)

Danilo Facca, Early Modern Aristotelianism and the Making of Philosophical Disciplines   (Petr PAVLAS)

Jan Jesenský, Proti tyranům, ed. by Kateřina Šolcová   (Tomáš NEJESCHLEBA)

Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, hrsg. von Joachim Bahlcke et al.   (Martin NODL)

Howard Hotson – Thomas Wallnig (eds.), Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship   (Iva LELKOVÁ)

Lucie Storchová (ed.), Companion to Central and Eastern European Humanism, Vol. 2: The Czech Lands, Part 1: A–L   (Lav ŠUBARIĆ)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

REVIEW ARTICLE / ÜBERSICHTSARTIKEL

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Tomáš Havelka, Skrytý tajemství Božích poklad. Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského (Hana KREISINGEROVÁ)

Daniel Špelda, Člověk a hvězdy v raném novověku. Studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie   (Iva LELKOVÁ)

Josef Hrdlička – Jiří Just – Petr Zemek (eds.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520–1620   (Martin NODL)

Radmila Prchal Pavlíčková, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace   (Petr HLAVÁČEK)

Janika Päll – Ivo Volt (eds.), Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe. Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture   (Marcela SLAVÍKOVÁ)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

A First Thinker on a Final Language. Petr Pavlas, Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka   (Jan MAKOVSKÝ)

Johannis Amos Comenii Opera Omnia, 26/I, Epistulae, Pars I, 1628–1638 = Dílo Jana Amose Komenského, 26/I, Korespondence, Část I, 1628–1638   (Jan ČÍŽEK)

Tabita Landová, Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620)   (Martin NODL)

Anne Eusterschulte – Günter Frank (Hrsg.), Cicero in der frühen Neuzeit   (Svorad ZAVARSKÝ)

Wie fromm waren die Humanisten?, hrsg. von Berndt Hamm – Thomas Kaufmann   (István MONOK)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii, ed. by Vojtěch Balík and Věra Schifferová (Jan ČÍŽEK)

Johann Amos Comenius, Oratio De Cultura Ingeniorum, hrsg. von B. J. Stalla (Martin STEINER)

Markéta Klosová, Divadelní svět J. A. Komenského (Martin BAŽIL)

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi, ed. by Lenka Řezníková and Vladimír Urbánek (Josef MATULA)

Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica. Edition und Dokumentation der Werkgeschichte. Bd. I/3; Bd. II/2 (Jan MALURA)

Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny, ed. by Ondřej Koupil (Tomáš HAVELKA)

Lenka Veselá, Rytíř a intelektuál – Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna (Richard ŠÍPEK)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Jan Blahoslav, Musica, Facsimile of the edition of 1569  (Marcela SLAVÍKOVÁ)

Johannes Bocatius, Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato, edited by Kees Teszelszky and Tóth Gergely  (Marta VACULÍNOVÁ)

Jan Čížek, The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius  (Uwe VOIGT)

Pavel Heřmánek, Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská. Učenec a vizionářka v d obě t řicetileté války  (Eva HAJDINOVÁ)

Valerián Magni, O Světle mysli a jeho obraze / De luce mentium et eius imagine, edited by Markéta Klosová, introduction and commentary by Tomáš Nejeschleba  (Lukáš LIČKA)

Eva Hajdinová, Z cesty své nesejdeme: Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století  (Markéta KŘÍŽOVÁ)

Simona Binková, Markéta Křížová et al., Ir más alláƒ... Fuentes bohemicales para el estudio comparativo de la expansión colonial española en la  temprana Edad Moderna  (Jana ČERNÁ)

Daniel Špelda, Pravda – dcera času. O původu ideje pokroku poznání  (Petr PAVLAS)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

In memoriam Dagmar Čapková (13 September 1925 – 24 May 2016)  (Jiří BENEŠ)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Kamil Boldan, Bořek Neškudla, Petr Voit, The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547
Lucie Storchová, Bohemian School Humanism and its Editorial Practices
(Jana KOLÁŘOVÁ)

Victor M. Salas – Robert L. Fastiggi (eds.), A Companion to Francisco Suárez (Andrés L. JAUME)

Jan Malura, Meditace a modlitba v literatuře raného novověku (Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ)

Valentin Weigel – Sämtliche Schriften. Neue Edition, Vol. 10: Vom Ort der Welt. Scholasterium christianum (Martin ŽEMLA)

Simon J. G. Burton, The Hallowing of Logic: The Trinitarian Method of Richard Baxter's Methodus Theologiae (Petr PAVLAS)

Iva Lelková, Sny o mnohosti světů. Athanasius Kircher (1602–1680), John Wilkins a jejich obraz vesmíru (Daniel ŠPELDA)

Olga Fejtová, „Já pevně věřím a vyznávám..." Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské
Olga Fejtová, „A tak ne oni nás, ale my je zpravovati máme!" Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru (Martin NODL)

Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica. Edition und Dokumentation der Werkgeschichte, hrsg. von Hans-Otto Korth, Wolfgang Miersemann (Jan MALURA)

Fletcher DuBois – Hans-Peter Gerstner (eds.), Comenius in Heidelberg: Student in Heidelberg – Lehrer der Menschheit (Iveta MAREŠOVÁ)

Kateřina Šolcová, Comenius im Blick. Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij (Jana STEJSKALOVÁ)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

„Zur Fülle des Wissens gehört die Menschlichkeit." In memoriam Klaus Schaller (V. SCHIFFEROVÁ)

In memoriam Radim Palouš (V. SCHIFFEROVÁ)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica – Europae lumina – Panegersia – Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schiff erová, Markéta Klosová, Lucie Storchová (Jan ČÍŽEK)

H.E.S. Woldring, Jan Amos Comenius. Zijn leven, missie en erfenis (Nicolette MOUT)

Markéta Růčková (ed.), „Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče". Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618 (Michal SVATOŠ)

Jana Ratajová – Lucie Storchová, Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku (Karel ČERNÝ)

Zdeněk Hojda ‒ Eva Chodějovská (eds.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678‒1682 (Ondřej PODAVKA)

Pavel Marek, La embajada española en la corte imperial (1558–1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares (Jana ČERNÁ)

Veronika Čapská et al., Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800 (Brandon MARRIOTT)

Iveta Nakládalová (ed.), Religion in Utopia: From More to the Enlightenment (Markéta KŘÍŽOVÁ)ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

REVIEW ARTICLE / ÜBERSICHTSARTIKEL

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Johannis Amos Comenii Opera omnia 9/II: Historia Lasitii, Historie Lasitského, Lesnae excidium, Carolo Gustavo votiva acclamatio (K. Šolcová)

Manfred RICHTER, Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645. Ein Beitrag zum Ökumenismus (M. Steiner)

Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften. Bd. 1,1: Autobiographie: Bücher 1 bis 5; Bd. 1,2: Autobiographie: Bücher 6 bis 8. Kleine biographische
Schriften (J. Beneš)

Tomáš NEJESCHLEBA – Jan MAKOVSKÝ (eds.), Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení (M. Slavíková)

Oliva SABUCO de Nantes Barrera, The True Medicine, ed. Gianna Pomata
(I. Lelková)

Richard L. KREMER – Jarosław Włodarzcyk (eds.), Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent
(Daniel Špelda)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ, Žádná ženská člověk není: polarizace genderu v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století (T. Havelka)