Aktuality

The Book of Psalms as a Means of Universal Reformation

January 25, 2023, 4 p.m.,  lecture,  Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design,...

Číst dál...

Filosofická výchova a spravedlnost v obci. K Patočkovu výkladu Platóna

31. 1. 2023, 14.00–16.00 online přednáška,  Věra Schifferová(Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit


ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

REVIEW ARTICLE / ÜBERSICHTSARTIKEL

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Tomáš Havelka, Skrytý tajemství Božích poklad. Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského (Hana KREISINGEROVÁ)

Daniel Špelda, Člověk a hvězdy v raném novověku. Studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie   (Iva LELKOVÁ)

Josef Hrdlička – Jiří Just – Petr Zemek (eds.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520–1620   (Martin NODL)

Radmila Prchal Pavlíčková, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace   (Petr HLAVÁČEK)

Janika Päll – Ivo Volt (eds.), Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe. Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture   (Marcela SLAVÍKOVÁ)