Epistulae – Korespondence, Pars II, 1639–1641

(v přípravě)

Druhý svazek kritické edice Komenského korespondence DJAK 26/II zahrnuje relativně krátké období od začátku roku 1639 do poloviny roku 1641, tedy do jeho odjezdu do Londýna (září 1641). Komenský v této době korespondenčně komunikoval mj. se svými přáteli S. Hartlibem a J. Hübnerem (Londýn), významným slezským básníkem M. Opitzem (Gdańsk), francouzským filozofem a matematikem M. Mersennem (Paříž), důležitá je i korespondence s bratrským patronem B. Leszczyńským nebo teologicky zajímavá výměna listů s D. Stolciem (Štolcem). Svazek obsahuje celkem 35 listů, kromě vlastních edic a textově kritického aparátu v původních jazycích je vybaven editorskou předmluvou, komentáři, regesty jednotlivých dopisů, bibliografickým soupisem, obrazovými přílohami a rejstříky osob, prací a geografických názvů, vše v angličtině.