Aktuality

Poutník se z vysoka na svět dívá: Labyrint světa a Lusthauz srdce 1623–2023

11.–12. prosince 2023,  Akademické konferenční centrum  konference...

Číst dál...

400. výročí Labyrintu světa a Lusthauzu srdce / 400th Anniversary of the Labyrinth of the World and Lusthauz of the Heart

Výzva k online čtení 13. prosince 2023 / A call for online reading on December 13 2023.  Při příležitosti výročí 400 let od sepsání slavného Komenského díla Labyrint světa a Lusthauz srdce v roce 1623...

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit
«  prosinec 2023  »
púsčpsn
1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 • duchovni traktaty i duchovni traktaty ii w350

  Jan Amos Komenský

  Duchovní traktáty I / Duchovní traktáty II


  NOVINKA

  Tomáš Havelka (ed.)
  Praha – Brno: Host, 2023
  ISBN 978-80-275-1344-4

  více o knize

 • valka ARGO 2022

  Josef Válka a myšlení o dějinách


  Martin Nodl, Vladimír Urbánek (edd.)
  Praha: Argo, 2022
  ISBN 978-80-257-3912-9

  více o knize

 • Acta Comeniana 35 (LIX)

  International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History


  Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)
  Praha: Filosofia, 2021
  ISSN: 978-80-7007-708-5

  více o knize

 • 217

  Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 19/II.


  Martin Steiner, Vojtěch Balík, Věra Schifferová et al. (eds.)
  Praha: Academia, 2022. 332 s., 16 s. obr. příl.
  ISBN 978-80-200-3398-7 (váz.)

  více o knize • 217

  J. A. K.

  Komenský v kulturách vzpomínání


  Vladimír Urbánek, Lenka Řezníková, Tomáš Havelka, Helena Kovářová, Kateřina Horníčková
  Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2021
  ISBN 978-80-270-9450-9

  více o knize

  katalog z výstavy
 • 217

  Řád přírody, řád společnosti

  Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století


  Lucie Storchová
  Scriptorium, 2021
  ISBN: 978-80-7649-000-0

  více o knize

 • 217

  Acta Comeniana 34 (LVIII)

  International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History


  Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)
  Praha: Filosofia, 2020
  ISSN: 978-80-7007-708-5

  více o knize

 • 217

  Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands


  Lucie Storchová (ed.)
  Berlin etc.: De Gruyter, 2020
  ISBN: 978-3-11-064642-9

  více o knize

 • 217

  Acta Comeniana 33 (LVII)

  International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History


  Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)
  Praha: Filosofia, 2019

  více o knize

 • 217

  Skrytý tajemství Božích poklad

  Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského


  Tomáš Havelka
  Praha: NLN, 2019
  ISBN 978-80-7422-719-6.

  více o knize

 • 217

  Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 26/I.


  Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek et al. (eds.)
  Praha: Academia, 2018. 332 s., 24 s. obr. příl.
  ISBN 978-80-200-2991-1 (váz.)

  více o knizeBannner Labyrint 2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
dovolujeme si pozvat Vás na konferenci Poutník se z vysoka na svět dívá: Labyrint světa a Lusthauz srdce 1623–2023, která se koná u příležitosti 400. výročí dokončení rukopisu tohoto nejznámějšího českého díla Jana Amose Komenského. 
Pozvánka s programem ke stažení zde.

____________________

Vítáme vás na stránkách Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny, v současné době jediného pracoviště v České republice, které se jako vědecká instituce zaměřuje na vydávání a výzkum díla Jana Amose Komenského.

Základním úkolem je dlouhodobý projekt kritické edice spisů J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského (DJAK). Nedílnou součástí portfolia oddělení je i studium a interpretace literárního odkazu J. A. Komenského, zejména v oblasti filosofie, intelektuálních dějin, dějin literatury a filologie. Pracovníci oddělení se podle svého odborného zájmu zaměřují na rozličná témata: zejména na výzkum Komenského filosofie a metafyziky, jazyka a stylu latinských spisů, užívání Bible, problému evidence a textuality v Komenského pracích, dál na jeho korespondenci a místo v rámci dobových komunikačních sítí republiky učenců aj. Oddělení se zaměřuje také na zpřístupňování Komenského díla širší veřejnosti v překladech dosud česky nevydaných či špatně dostupných děl.

Kromě výzkumu samotného Komenského díla se pracovníci oddělení zaměřují i na interpretaci dějin komeniologie, tedy na dějiny vědeckého bádání o Komenském, a to jak z hlediska proměn kultur paměti od osvícenství do konce 20. století v širokém rozpětí od vědeckého diskursu po nejrůznější formy literární, výtvarné či profesní, tak i na zhodnocení komeniologického bádání v 20. a 21. století.

Podobně důležitou částí dlouhodobé činnosti oddělení je výzkum intelektuálních dějin raného novověku, například melanchthonismu v české vernakulární literatuře 16. a 17. století, díla kapucína Valeriána Magniho, teologické literatury v Jednotě bratrské, interpretace astronomie a kosmologie v raném novověku, podoby humanistické literární produkce v českých zemích od konce 15. do poloviny 17. století, analýza česky, německy a latinsky psaných historických textů pocházejících z českých zemí z období 16. a 17. století, dějin raně novověké ideje univerzální vědy, jejího jazyka a encyklopedického vyjádření aj.

Významnou součástí badatelské strategie oddělení je zaměření na využití moderních digitalizačních principů a jejich uplatnění jak na literaturu raného novověku, tak i moderní, souvisí-li s tematikou oddělení.