13.04.
2023
workshop

Role exempel v literatuře českých zemí mezi středověkem a raným novověkem

-
Zasedací sál Historického ústavu AV ČR
Prosecká 809/76, Praha 9

Výzkumné centrum DaR, Oddělení dějin středověku,
Historický ústav AV ČR

a
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, Filosofický ústav AV ČR

24.11.
2022
workshop

Učenecká korespondence a praxe vícejazyčnosti mezi republikou učenců a počátky moderní národní společnosti

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
-

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

01.11.
2022
konference

Jako by(ch) se octl na obrovském staveništi. Antonín Škarka (14. 2. 1906–12. 11. 1972)

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
-

pořádá

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.
a

Oddělení starší literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 

11.10.
2022
kolokvium

Labyrinty Komenského. XXXIII. mezinárodní komeniologické kolokvium

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
-

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
ve spolupráci
Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i.

Odkaz na fotogalerii zde.

06.12.
2021
workshop

Naše někdejší krize: Literární reprezentace sociálních kalamit počátku 20. let 17. století

zasedací místnost FLÚ, 1. patro, Jilská 1, Praha 1

 

Oddělení pro komeniologii a a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

01.09.
2021
International conference

Between the Labyrinth and the Way of Light: Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius

Academic Conference Centre, Husova 4a, Prague 1, Czech Republic
-

Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences
and
German Historical Institute Warsaw (Co-organiser)

22.06.
2021
Workshop

Josef Válka a myšlení o dějinách

Akademické konferenční centrum,
Husova 4a, Praha 1

-

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku
a
Centrum medievistických studií

09.12.
2019
Workshop

Historická korespondence v digitální éře

Vila Lanna V Sadech 1/1, Praha 6 – Bubeneč
-

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Knihovna AV ČR