Akademický rok 2018–2019

1. Tomáš Havelka – (ZS) PedF UK Praha, Katedra české literatury, Literární věda; úvod do studia starší české literatury.
2. Petr Pavlas – (LS) Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra filozofie, Četba a interpretace latinských filozofických textů (bakalářské studium), Četba a interpretace filozofických textů Z (bakalářské studium), Modern Czech philosophy (Erasmus).
3. Věra Schifferová – (ZS) Filosofická fakulta UK, Vybrané kapitoly antické filosofie, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících; (LS) Filosofická fakulta UK, Helénistická etika, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících.
4. Lucie Storchová – (ZS/LS) vedení magisterských a doktorských seminářů na FHS UK (historická antropologie).

Akademický rok 2017–2018

1. Tomáš Havelka – PedF UK Praha, Katedra české literatury, Literární věda: úvod do studia starší české literatury.
2. Petr Pavlas – (ZS) Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra filozofie, Latinská filosofická terminologie (bakalářské studium), Modern Czech philosophy (Erasmus).
3. Věra Schifferová – (ZS) Filosofická fakulta UK, Vybrané kapitoly antické filosofie, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících; (LS) Filosofická fakulta UK, Jan Amos Komenský – filosofický portrét, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících.
4. Lucie Storchová – (ZS) vedení magisterských a doktorských seminářů na FHS UK (historická antropologie), (LS) sabatikl.

Akademický rok 2016–2017

1. Vojtěch Balík – Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Katedra filosofie, Latina pro filosofy (bakalářské studium); Četba latinských filosofických textů (bakalářské studium); Interpretace latinských filosofických textů (magisterské studium).
2. Jan Čížek - Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra filozofie, Četba a interpretace filozofických textů (magisterské studium), Dějiny novověké filozofie (bakalářské studium), Pýcha rozumu – Osvícenský rozum a jeho kritika (magisterské studium).
3. Tomáš Havelka – PedF UK Praha, Katedra české literatury, Literární věda: úvod do studia starší české literatury.
4. Petr Pavlas - Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra filozofie, Základy filozofie (magisterské studium), Modern Czech philosophy (Erasmus).
5. Martin Steiner – Univerzita Karlova, Ústav řeckých a latinských studií FF.
6. Lucie Storchová – FHS UK, Katedra obecné antropologie (magisterská výuka); Institut doktorských studií, Integrální studium člověka - obecná antropologie; (LS) Studium humanitní vzdělanosti (přednášky v rámci bakalářského studia).

Akademický rok 2015–2016

1. Vojtěch Balík – Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Katedra filosofie, Latina pro filosofy (bakalářské studium); Četba latinských filosofických textů (bakalářské studium); Interpretace latinských filosofických textů (magisterské studium).
2. Tomáš Havelka – PedF UK Praha, Katedra české literatury, Starší česká a evropská literatura; úvod do studia starší české literatury.
3. Petr Pavlas – Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra filozofie, Interpretace filozofických textů – novověk (bakalářské studium), Modern Czech philosophy (Erasmus).
4. Martin Steiner – Univerzita Karlova, Ústav řeckých a latinských studií FF.
5. Lucie Storchová – FHS UK: Katedra obecné antropologie (magisterská výuka); Institut doktorských studií: Integrální studium člověka - obecná antropologie; LS 15/16: Studium humanitní vzdělanosti (přednášky v rámci bakalářského studia).

Akademický rok 2014–2015

1. Vojtěch Balík – Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Katedra filosofie, Latina pro filosofy (bakalářské studium); Četba latinských filosofických textů (bakalářské studium); Interpretace latinských filosofických textů (magisterské studium).
2. Tomáš Havelka – PedF UK Praha, Katedra české literatury, Starší česká a evropská literatura.
3. Věra Schifferová – Ústav filosofie a religionistiky UK, Filosofie pro neslyšící; kurz Filosofická komeniologie, Katedra občanské nauky a filosofie PedF UK, Filosofické aspekty komenského všenápravného konceptu (kurz pro doktoradny) Katedry Filosofie FF UPCE; školitelka doktorandů – Katedra filosofie FF UPCE.
4. Marcela Slavíková – Paneurópská vysoká škola, Fakulta práva, latina pro právníky. Výuka latiny na Křesťanském gymnáziu.
5. Martin Steiner – Univerzita Karlova, Ústav řeckých a latinských studií FF.
6. Lucie Storchová – FHS UK: Katedra obecné antropologie (magisterská výuka); Institut doktorských studií: Integrální studium člověka - obecná antropologie; LS 14/15: Studium humanitní vzdělanosti (přednášky v rámci bakalářského studia).

Akademický rok 2013–2014

1. Vojtěch Balík – Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Katedra filosofie, Latina pro filosofy (bakalářské studium); Četba latinských filosofických textů (bakalářské studium); Interpretace latinských filosofických textů (magisterské studium).
2. Tomáš Havelka – PedF UK Praha, Katedra české literatury, Starší česká a evropská literatura.
3. Lenka Řezníková – FF UK.
4. Věra Schifferová – Ústav filosofie a religionistiky UK, Filosofie pro neslyšící; kurz Filosofická komeniologie, Katedra občanské nauky a filosofie PedF UK, Filosofické aspekty komenského všenápravného konceptu (kurz pro doktoradny) Katedry Filosofie FF UPCE; školitelka doktorandů Katedra filosofie FF UPCE; LS: FF UPCE, Katedra filosofie, Filosofická komeniologie II. (bakalářské studium); Ústav filosofie a religionistiky UK, Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení.
5. Marcela Slavíková – Paneurópská vysoká škola, Fakulta práva, latina pro právníky. Výuka latiny na Křesťanském gymnáziu.
6. Martin Steiner – Univerzita Karlova, Ústav řeckých a latinských studií FF.
7. Lucie Storchová – FHS, Katedra obecné antropologie (magisterská výuka); Institut doktorských studií: Integrální studium člověka - obecná antropologie.
8. Vladimír Urbánek - Council on International Educational Exchange ve spolupráci s FF UK a UJOP UK, vyučující, přednáška Czech and Central European History.