Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

Akademický rok 2018–2019

1. Tomáš Havelka – (ZS) PedF UK Praha, Katedra české literatury, Literární věda; úvod do studia starší české literatury.
2. Petr Pavlas – (LS) Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra filozofie, Četba a interpretace latinských filozofických textů (bakalářské studium), Četba a interpretace filozofických textů Z (bakalářské studium), Modern Czech philosophy (Erasmus).
3. Věra Schifferová – (ZS) Filosofická fakulta UK, Vybrané kapitoly antické filosofie, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících; (LS) Filosofická fakulta UK, Helénistická etika, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících.
4. Lucie Storchová – (ZS/LS) vedení magisterských a doktorských seminářů na FHS UK (historická antropologie).

Akademický rok 2017–2018

1. Tomáš Havelka – PedF UK Praha, Katedra české literatury, Literární věda: úvod do studia starší české literatury.
2. Petr Pavlas – (ZS) Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra filozofie, Latinská filosofická terminologie (bakalářské studium), Modern Czech philosophy (Erasmus).
3. Věra Schifferová – (ZS) Filosofická fakulta UK, Vybrané kapitoly antické filosofie, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících; (LS) Filosofická fakulta UK, Jan Amos Komenský – filosofický portrét, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících.
4. Lucie Storchová – (ZS) vedení magisterských a doktorských seminářů na FHS UK (historická antropologie), (LS) sabatikl.

Akademický rok 2016–2017

1. Vojtěch Balík – Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Katedra filosofie, Latina pro filosofy (bakalářské studium); Četba latinských filosofických textů (bakalářské studium); Interpretace latinských filosofických textů (magisterské studium).
2. Jan Čížek - Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Katedra filozofie, Četba a interpretace filozofických textů (magisterské studium), Dějiny novověké filozofie (bakalářské studium), Pýcha rozumu – Osvícenský rozum a jeho kritika (magisterské studium).
3. Tomáš Havelka – PedF UK Praha, Katedra české literatury, Literární věda: úvod do studia starší české literatury.
4. Petr Pavlas - Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra filozofie, Základy filozofie (magisterské studium), Modern Czech philosophy (Erasmus).
5. Martin Steiner – Univerzita Karlova, Ústav řeckých a latinských studií FF.
6. Lucie Storchová – FHS UK, Katedra obecné antropologie (magisterská výuka); Institut doktorských studií, Integrální studium člověka - obecná antropologie; (LS) Studium humanitní vzdělanosti (přednášky v rámci bakalářského studia).

Akademický rok 2015–2016

1. Vojtěch Balík – Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Katedra filosofie, Latina pro filosofy (bakalářské studium); Četba latinských filosofických textů (bakalářské studium); Interpretace latinských filosofických textů (magisterské studium).
2. Tomáš Havelka – PedF UK Praha, Katedra české literatury, Starší česká a evropská literatura; úvod do studia starší české literatury.
3. Petr Pavlas – Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra filozofie, Interpretace filozofických textů – novověk (bakalářské studium), Modern Czech philosophy (Erasmus).
4. Martin Steiner – Univerzita Karlova, Ústav řeckých a latinských studií FF.
5. Lucie Storchová – FHS UK: Katedra obecné antropologie (magisterská výuka); Institut doktorských studií: Integrální studium člověka - obecná antropologie; LS 15/16: Studium humanitní vzdělanosti (přednášky v rámci bakalářského studia).

Akademický rok 2014–2015

1. Vojtěch Balík – Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Katedra filosofie, Latina pro filosofy (bakalářské studium); Četba latinských filosofických textů (bakalářské studium); Interpretace latinských filosofických textů (magisterské studium).
2. Tomáš Havelka – PedF UK Praha, Katedra české literatury, Starší česká a evropská literatura.
3. Věra Schifferová – Ústav filosofie a religionistiky UK, Filosofie pro neslyšící; kurz Filosofická komeniologie, Katedra občanské nauky a filosofie PedF UK, Filosofické aspekty komenského všenápravného konceptu (kurz pro doktoradny) Katedry Filosofie FF UPCE; školitelka doktorandů – Katedra filosofie FF UPCE.
4. Marcela Slavíková – Paneurópská vysoká škola, Fakulta práva, latina pro právníky. Výuka latiny na Křesťanském gymnáziu.
5. Martin Steiner – Univerzita Karlova, Ústav řeckých a latinských studií FF.
6. Lucie Storchová – FHS UK: Katedra obecné antropologie (magisterská výuka); Institut doktorských studií: Integrální studium člověka - obecná antropologie; LS 14/15: Studium humanitní vzdělanosti (přednášky v rámci bakalářského studia).

Akademický rok 2013–2014

1. Vojtěch Balík – Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Katedra filosofie, Latina pro filosofy (bakalářské studium); Četba latinských filosofických textů (bakalářské studium); Interpretace latinských filosofických textů (magisterské studium).
2. Tomáš Havelka – PedF UK Praha, Katedra české literatury, Starší česká a evropská literatura.
3. Lenka Řezníková – FF UK.
4. Věra Schifferová – Ústav filosofie a religionistiky UK, Filosofie pro neslyšící; kurz Filosofická komeniologie, Katedra občanské nauky a filosofie PedF UK, Filosofické aspekty komenského všenápravného konceptu (kurz pro doktoradny) Katedry Filosofie FF UPCE; školitelka doktorandů Katedra filosofie FF UPCE; LS: FF UPCE, Katedra filosofie, Filosofická komeniologie II. (bakalářské studium); Ústav filosofie a religionistiky UK, Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení.
5. Marcela Slavíková – Paneurópská vysoká škola, Fakulta práva, latina pro právníky. Výuka latiny na Křesťanském gymnáziu.
6. Martin Steiner – Univerzita Karlova, Ústav řeckých a latinských studií FF.
7. Lucie Storchová – FHS, Katedra obecné antropologie (magisterská výuka); Institut doktorských studií: Integrální studium člověka - obecná antropologie.
8. Vladimír Urbánek - Council on International Educational Exchange ve spolupráci s FF UK a UJOP UK, vyučující, přednáška Czech and Central European History.