Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

Diogenes kynik znovu naživu a Patriarcha Abraham

Jan Amos Komenský

JAK Diogenes kynik 2024

Svazek I

První část knihy přináší nový překlad Komenského školní hry z roku 1640 Diogenes Cynicus redivivus. Tento známý text čekal na nové přetlumočení celých 54 let; nový český převod bude jistě pro mnoho čtenářů lákavější než zestárlý překlad. Druhá část knihy nabízí čtenářům české přetlumočení Komenského v pořadí druhé hry Abrahamus Patriarcha. Z této Komenského práce byly dosud českým čtenářům k dispozici jen drobné ukázky. Oba překlady vycházejí s komentáři a úvodní studií.

Obsah

Vychází jako jubilejní šestistá publikace nakladatelství Filosofia, ve zbrusu nové ediční řadě Comenius.

 

Knihu je možné zakoupit na e-shopu nakladatelství Filosofia.

 

 

edice-comenius

Edice se zaměřuje především na kvalitní překlady z latinsky psaných děl Jana Amose Komenského. Důraz je položen na ta díla, která dosud nebyla přeložena nebo jsou českému čtenáři dostupná v dnes již zastarávajících překladech, jež přestávají naplňovat současné jazykové a interpretační nároky. Vedle vlastních vydávaných děl je součástí každého svazku studie zasazující dílo do kontextu Komenského života a myšlení i do širších souvislostí doby. Nedílnou částí jsou věcné komentáře opírající se o nové poznatky a nejaktuálnější odbornou literaturu. Překlady jsou sestavovány do tematických skupin, například Komenského dramatická díla z období lešenského a uherského, politické spisy, teologické traktáty o otázkách víry, revelace, korespondence, didaktické nebo filosofické spisy. Cílem řady je přinést českému čtenáři poučený pohled především na dosud málo známé spisy Komenského, často přístupné jen v latině, většinovému čtenáři čím dál méně srozumitelné.

Řadu řídí Tomáš Havelka (hlavní editor), Lenka Řezníková, Martin Steiner a Vladimír Urbánek.