25.01.
2023
lecture

The Book of Psalms as a Means of Universal Reformation

Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest)
-
Meeting room of the Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Prague 1

The Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History, Institute of Phylosophy CAS

 

16.09.
2022
přednáška

Education of citizen in phenomenological perspective

Bayron Hernan Giral Ospina (Universidad Pedagogica Nacional de Colombia)
-
zasedací místnost FLÚ, 1. patro

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.

29.06.
2022
lecture

Daniel Herrera Restrepo: the Master of Philosophy in Colombia

Prof. Germán Vargas Guillén (Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia)
meeting room of the Institute of Philosophy, Jilská 1, Prague 1

The Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History
and
the Jan Patočka Archive

27.06.
2022
přednáška

Identity and Memory in the Correspondence of 18th Century Female Missionaries of the Moravian Church in Suriname

Dr. Jessica Cronshagen (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
Akademické konferenční centrum, Husova 3a, Praha 1

COST Women on the Move
a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Pozvánka ke stažení zde.

26.05.
2022
přednáška

Německá mystika 14. století, její recepce v reformaci a vliv na J. A. Komenského

dr. Martin Žemla (vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH)
zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Viz pozvánku na přednášku zde.

10.03.
2022
přednáška

On the literary representation of crises: Strategies of explanation, warning, comparison and intensification in Early Modern Livonia

Dr. Kristi Viiding (Under and Tuglas Literature Center of Estonian Academy of the Sciences)
-
zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, Praha 1

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

13.10.
2021
přednáška

Plumbing the Depths of the Mind. Leibniz and the Invention of the Unconscious

Dr. Alessandro Nannini (University of Bucharest, ICUB Humanities)
-
zasedací místnost FLÚ, 1. parto
Jilská 1, Praha 1

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.