Aktuality

The Book of Psalms as a Means of Universal Reformation

January 25, 2023, 4 p.m.,  lecture,  Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design,...

Číst dál...

Filosofická výchova a spravedlnost v obci. K Patočkovu výkladu Platóna

31. 1. 2023, 14.00–16.00 online přednáška,  Věra Schifferová(Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit


ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica – Europae lumina – Panegersia – Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schiff erová, Markéta Klosová, Lucie Storchová (Jan ČÍŽEK)

H.E.S. Woldring, Jan Amos Comenius. Zijn leven, missie en erfenis (Nicolette MOUT)

Markéta Růčková (ed.), „Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče". Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618 (Michal SVATOŠ)

Jana Ratajová – Lucie Storchová, Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku (Karel ČERNÝ)

Zdeněk Hojda ‒ Eva Chodějovská (eds.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678‒1682 (Ondřej PODAVKA)

Pavel Marek, La embajada española en la corte imperial (1558–1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares (Jana ČERNÁ)

Veronika Čapská et al., Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800 (Brandon MARRIOTT)

Iveta Nakládalová (ed.), Religion in Utopia: From More to the Enlightenment (Markéta KŘÍŽOVÁ)