Aktuality

The Book of Psalms as a Means of Universal Reformation

January 25, 2023, 4 p.m.,  lecture,  Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design,...

Číst dál...

Filosofická výchova a spravedlnost v obci. K Patočkovu výkladu Platóna

31. 1. 2023, 14.00–16.00 online přednáška,  Věra Schifferová(Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit


ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

A First Thinker on a Final Language. Petr Pavlas, Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka   (Jan MAKOVSKÝ)

Johannis Amos Comenii Opera Omnia, 26/I, Epistulae, Pars I, 1628–1638 = Dílo Jana Amose Komenského, 26/I, Korespondence, Část I, 1628–1638   (Jan ČÍŽEK)

Tabita Landová, Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620)   (Martin NODL)

Anne Eusterschulte – Günter Frank (Hrsg.), Cicero in der frühen Neuzeit   (Svorad ZAVARSKÝ)

Wie fromm waren die Humanisten?, hrsg. von Berndt Hamm – Thomas Kaufmann   (István MONOK)