Aktuality

The Book of Psalms as a Means of Universal Reformation

January 25, 2023, 4 p.m.,  lecture,  Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design,...

Číst dál...

Filosofická výchova a spravedlnost v obci. K Patočkovu výkladu Platóna

31. 1. 2023, 14.00–16.00 online přednáška,  Věra Schifferová(Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit


ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

REVIEW ARTICLE

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Pavel Floss, The Philosophy of Nicholas of Cusa: An Introduction into His Thinking   (Simon J. G. BURTON)

Danilo Facca, Early Modern Aristotelianism and the Making of Philosophical Disciplines   (Petr PAVLAS)

Jan Jesenský, Proti tyranům, ed. by Kateřina Šolcová   (Tomáš NEJESCHLEBA)

Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, hrsg. von Joachim Bahlcke et al.   (Martin NODL)

Howard Hotson – Thomas Wallnig (eds.), Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship   (Iva LELKOVÁ)

Lucie Storchová (ed.), Companion to Central and Eastern European Humanism, Vol. 2: The Czech Lands, Part 1: A–L   (Lav ŠUBARIĆ)