Aktuality

The Book of Psalms as a Means of Universal Reformation

January 25, 2023, 4 p.m.,  lecture,  Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design,...

Číst dál...

Filosofická výchova a spravedlnost v obci. K Patočkovu výkladu Platóna

31. 1. 2023, 14.00–16.00 online přednáška,  Věra Schifferová(Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit


ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Kamil Boldan, Bořek Neškudla, Petr Voit, The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547
Lucie Storchová, Bohemian School Humanism and its Editorial Practices
(Jana KOLÁŘOVÁ)

Victor M. Salas – Robert L. Fastiggi (eds.), A Companion to Francisco Suárez (Andrés L. JAUME)

Jan Malura, Meditace a modlitba v literatuře raného novověku (Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ)

Valentin Weigel – Sämtliche Schriften. Neue Edition, Vol. 10: Vom Ort der Welt. Scholasterium christianum (Martin ŽEMLA)

Simon J. G. Burton, The Hallowing of Logic: The Trinitarian Method of Richard Baxter's Methodus Theologiae (Petr PAVLAS)

Iva Lelková, Sny o mnohosti světů. Athanasius Kircher (1602–1680), John Wilkins a jejich obraz vesmíru (Daniel ŠPELDA)

Olga Fejtová, „Já pevně věřím a vyznávám..." Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské
Olga Fejtová, „A tak ne oni nás, ale my je zpravovati máme!" Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru (Martin NODL)

Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica. Edition und Dokumentation der Werkgeschichte, hrsg. von Hans-Otto Korth, Wolfgang Miersemann (Jan MALURA)

Fletcher DuBois – Hans-Peter Gerstner (eds.), Comenius in Heidelberg: Student in Heidelberg – Lehrer der Menschheit (Iveta MAREŠOVÁ)

Kateřina Šolcová, Comenius im Blick. Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij (Jana STEJSKALOVÁ)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

„Zur Fülle des Wissens gehört die Menschlichkeit." In memoriam Klaus Schaller (V. SCHIFFEROVÁ)

In memoriam Radim Palouš (V. SCHIFFEROVÁ)