Aktuality

The Book of Psalms as a Means of Universal Reformation

January 25, 2023, 4 p.m.,  lecture,  Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design,...

Číst dál...

Filosofická výchova a spravedlnost v obci. K Patočkovu výkladu Platóna

31. 1. 2023, 14.00–16.00 online přednáška,  Věra Schifferová(Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit


ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii, ed. by Vojtěch Balík and Věra Schifferová (Jan ČÍŽEK)

Johann Amos Comenius, Oratio De Cultura Ingeniorum, hrsg. von B. J. Stalla (Martin STEINER)

Markéta Klosová, Divadelní svět J. A. Komenského (Martin BAŽIL)

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi, ed. by Lenka Řezníková and Vladimír Urbánek (Josef MATULA)

Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica. Edition und Dokumentation der Werkgeschichte. Bd. I/3; Bd. II/2 (Jan MALURA)

Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny, ed. by Ondřej Koupil (Tomáš HAVELKA)

Lenka Veselá, Rytíř a intelektuál – Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna (Richard ŠÍPEK)