Aktuality

The Book of Psalms as a Means of Universal Reformation

January 25, 2023, 4 p.m.,  lecture,  Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design,...

Číst dál...

Filosofická výchova a spravedlnost v obci. K Patočkovu výkladu Platóna

31. 1. 2023, 14.00–16.00 online přednáška,  Věra Schifferová(Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit


ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Jan Blahoslav, Musica, Facsimile of the edition of 1569  (Marcela SLAVÍKOVÁ)

Johannes Bocatius, Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato, edited by Kees Teszelszky and Tóth Gergely  (Marta VACULÍNOVÁ)

Jan Čížek, The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius  (Uwe VOIGT)

Pavel Heřmánek, Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská. Učenec a vizionářka v d obě t řicetileté války  (Eva HAJDINOVÁ)

Valerián Magni, O Světle mysli a jeho obraze / De luce mentium et eius imagine, edited by Markéta Klosová, introduction and commentary by Tomáš Nejeschleba  (Lukáš LIČKA)

Eva Hajdinová, Z cesty své nesejdeme: Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století  (Markéta KŘÍŽOVÁ)

Simona Binková, Markéta Křížová et al., Ir más alláƒ... Fuentes bohemicales para el estudio comparativo de la expansión colonial española en la  temprana Edad Moderna  (Jana ČERNÁ)

Daniel Špelda, Pravda – dcera času. O původu ideje pokroku poznání  (Petr PAVLAS)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

In memoriam Dagmar Čapková (13 September 1925 – 24 May 2016)  (Jiří BENEŠ)