Aktuality

The Book of Psalms as a Means of Universal Reformation

January 25, 2023, 4 p.m.,  lecture,  Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design,...

Číst dál...

Filosofická výchova a spravedlnost v obci. K Patočkovu výkladu Platóna

31. 1. 2023, 14.00–16.00 online přednáška,  Věra Schifferová(Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit


ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

REVIEW ARTICLE / ÜBERSICHTSARTIKEL

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Johannis Amos Comenii Opera omnia 9/II: Historia Lasitii, Historie Lasitského, Lesnae excidium, Carolo Gustavo votiva acclamatio (K. Šolcová)

Manfred RICHTER, Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645. Ein Beitrag zum Ökumenismus (M. Steiner)

Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften. Bd. 1,1: Autobiographie: Bücher 1 bis 5; Bd. 1,2: Autobiographie: Bücher 6 bis 8. Kleine biographische
Schriften (J. Beneš)

Tomáš NEJESCHLEBA – Jan MAKOVSKÝ (eds.), Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení (M. Slavíková)

Oliva SABUCO de Nantes Barrera, The True Medicine, ed. Gianna Pomata
(I. Lelková)

Richard L. KREMER – Jarosław Włodarzcyk (eds.), Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent
(Daniel Špelda)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ, Žádná ženská člověk není: polarizace genderu v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století (T. Havelka)