prezentace-katalogu-z-vystav-o-komenskem

14. 9. 2022, 16.00, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

 Odkaz na fotogalerii zde.

 


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR
ve spolupráci s

Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
a
Muzeem Komenského v Přerově

Vás srdečně zvou na na prezentaci dvou knižních publikací věnovaných osobě a dílu Jana Amose Komenského, které vznikly za úzké kooperace všech tří institucí.

Prezentovány budou dva katalogy z výstav o Komenském:

  • J. A. K. Komenský v kulturách vzpomínání
  • Na jevišti světa: Jan Amos Komenský a jeho doba.

Účast na prezentaci příslíbili ředitelé Filosofického ústavu Ondřej Ševeček a Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Miroslav Vaškových.

Hudební doprovod zajistí jazzové trio Martina Švantera.

Pozvánka ke stažení zde.

 Pozvanka prezentace 14.9