prezentace-katalogu-z-vystav-o-komenskem

14. 9. 2022, 16.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR ve spolupráci s Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Muzeem Komenského v Přerově uspořádalo prezentaci dvou knižních publikací věnovaných osobě a dílu Jana Amose Komenského, které vznikly za úzké kooperace všech tří institucí.

Prezentovány byly dva katalogy z výstav o Komenském: J. A. K. Komenský v kulturách vzpomínání a Na jevišti světa: Jan Amos Komenský a jeho doba.

 

Prezentaci hudebně doprovodilo jazzové trio Martina Švantera.

KOMENSKY KNIHY 14.9 2022 4 smallKOMENSKY KNIHY 14.9 2022 7 small KOMENSKY KNIHY 14.9 2022 8 small KOMENSKY KNIHY 14.9 2022 11 small KOMENSKY KNIHY 14.9 2022 2 1 smallKOMENSKY KNIHY 14.9 2022 15 small KOMENSKY KNIHY 14.9 2022 12 small KOMENSKY KNIHY 14.9 2022 2 small KOMENSKY KNIHY 14.9 2022 1 small IMG 2880 small