Aktuality

Poutník se z vysoka na svět dívá: Labyrint světa a Lusthauz srdce 1623–2023

11.–12. prosince 2023,  Akademické konferenční centrum  konference...

Číst dál...

400. výročí Labyrintu světa a Lusthauzu srdce / 400th Anniversary of the Labyrinth of the World and Lusthauz of the Heart

Výzva k online čtení 13. prosince 2023 / A call for online reading on December 13 2023.  Při příležitosti výročí 400 let od sepsání slavného Komenského díla Labyrint světa a Lusthauz srdce v roce 1623...

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit
podoby-humanismu-v-literature-ceskych-zemi-ii

Forms of humanism in the literature of the Czech lands II (Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands, Part II)

Doba trvání: 3 roky (2022–2024)

Typ projektu: standardní grant GAČR

 

Abstrakt

Projekt navazující na grant č. 16-09064S (2016–2018) bude zkoumat podoby humanistické literární produkce v českých zemích od konce 15. do poloviny 17. století. Na příkladu konkrétních humanistických autorů a jejich literárních postupů a pohybu v literárním poli ukážeme jak specifika, tak vzájemnou interakci a ovlivňování různých humanistických lingvoliterárních komunit píšících v latině a vernakulárních jazycích (češtině, němčině). Zvláštní pozornost se soustředí na intertextové vztahy mezi latinskou literární produkcí a vernakulárními literaturami a na problematiku humanistického multilingvismu. Projekt bude dále zkoumat kolektivní učenecké praktiky ovlivňující humanistickou literaturu, především fungování literárních polí, mecenát a zapojení do učeneckých sítí. Výsledky bádání budou prezentovány na zahraničních konferencích, v odborných časopiseckých studiích a především ve druhém (závěrečném) dílu monografie Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands, který bude vydán v nakladatelství De Gruyter.

Summary

The project, which follows up on project No. 16-09064S (2016–2018), will analyse forms of Humanist literary production in the Czech lands from the late 15th to the mid-17th centuries. Using the examples of individual Humanist authors, their literary practice and strategies within literary fields, we will identify the features of the various Humanist literary communities that wrote in Latin and vernacular languages. At the same time, we will chart these communities’ interactions and reciprocal influences. Special attention will be paid to the intertextual links between Latin and vernacular literature and to issues around multilingualism. The project will also highlight the collective scholarly practices that influenced Humanist literature in the period, with a focus on the workings of literary fields, patronage systems and scholarly networks. The project’s findings will be presented at international conferences, in academic journal articles and, above all, in the second volume of the book Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands to be published by De Gruyter.