ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Howard HOTSON, Johann Heinrich Alsted's Relations with Silesia, Bohemia and Moravia: Patronage, Piety and Pansophia
summary

Marta BEČKOVÁ, Die Korrespondenz der Senioren der Brüderunität im Staatsarchiv von Poznań
summary

Mark GREENGRASS, Samuel Hartlib and Scribal Communication
summary

Vladimír URBÁNEK, The Network of Comenius' Correspondents
summary

Jiří BENEŠ, Letters and Relations – One of the Strata of the Manuscript Clamores Eliae
summary

John YOUNG, ,,To Leave No Problem Unsolved": The New Mathematics as a Model for Pansophy
summary

Jiří KROUPA, The Letter as a Medium of Communication: The Bohemian Intellectual Bohuslaus Balbinus
summary

Jürgen BEER, Comenii Panegyricus Carolo Gustavo (1655): a Laudatory and Exhortatory Political Pamphlet Written for Charles X Gustavus of Sweden
summary

Viktor VIKTORA, Eine Gratulationsschrift zur Vermählung der Tochter von Jan Amos Komenský
summary

Zdeněk BENEŠ, Das Thema Otakar Odložilík. Prolegomena zu einem soziokulturellen Porträt einer Historikerpersönlichkeit
summary

MATERIALS / MATERIALIEN

 Marta BEČKOVÁ, Die Briefe Nicolaus Gertichs an Jan Bytner aus den Jahren 1661–1668

William J. HITCHENS, Comenius Thanks Justinian Isham

RESEARCH REPORTS / FORSCHUNGSBERICHTE

Zdeněk HOJDA, Literary Culture and Education in Hungary in the Light of the Publishing Explosion in Szeged

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Die letzten Bände der Schriften zur Comeniusforschung (M. STEINER)

J. Polišenský, Komenský, muž labyrintů a naděje (J. KUMPERA)

R. Palouš, Komenského Boží svět (V. SCHIFFEROVÁ)

U. Voigt, Das Geschichtsverständnis des J. A. Comenius in Via Lucis als kreative Syntheseleistung (M. SOBOTKA)

Johannes Amos Comenius (1592–1670). Exponent of European Culture? (J. BENEŠ)

Samuel Hartlib and Universal Reformation: Studies in Intellectual Communication (V. URBÁNEK)

J. Válka, Dějiny Moravy 2 (J. PEŠEK)

M. Hamada, Zrod novodobej slovenskej kultúry (A. STICH)

J. Dworzaczkowa, Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce (M. BEČKOVÁ)

Z. Hojda, Výtvarná díla v domech staroměstských měšťanů v l. 1627–1740; Kulturní investice staroměstských měšťanů v l. 1627–1740 (M. NODL)

S. Sousedík, René Descartes a české baroko (V. SCHIFFEROVÁ)

Descartes and His Contemporaries (T. MARVAN)

Česká literatura doby baroka (V. VLNAS)

V. Černý, Až do předsíně nebes (M. KOPECKÝ)

Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy (P. HAVLÍČEK)

A. Koniáš, Vejtažní naučení (P. HAVLÍČEK)

Karel Slavíček und Ignaz Kögler – jesuitische Missionare und Wissenschaftler aus Mitteleuropa am chinesischen Hofe (Martin SVATOŠ)

J. Palaeologus, Disputatio scholastica (R. DOSTÁLOVÁ)

Der Paderborner Nachdruck der Kralitzer Bibel (M. PRUDKÝ)

M. P. Fleischer, Späthumanismus in Schlesien; R. Seidel, Späthumanismus in Schlesien. Caspar Dornau (J. HEJNIC)

Z. Digrin, Divadlo učenců a diplomatů (M. KLOSOVÁ)

Wkład Pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII–XIX wieku (M. KLOSOVÁ)

A. Krawczyk, Historiografia krytyczna (M. ŘEZNÍK)

SHORT REVIEWS AND NOTES / BERICHTE ÜBER DIE LITERATUR

O. Cauly, Comenius (D. S. LARANGÉ)

La visualisation des choses et la conception philosophique du monde dans l'oeuvre de Comenius (M. KOPECKÝ)

Comenius und unsere Zeit (D. ČAPKOVÁ)

B. Sampaio de Araújo, A atualidade do pensamento pedagógico de J. A. Comenius (J. BENEŠ)

Dějiny Univerzity Karlovy 1348–1990, Vol. I, 1347/48–1622; Vol. II, 1622–1802 (J. PÁNEK)

A. Aduszkiewicz, Od scholastyki do ontologii (S. SOUSEDÍK)

Z. Szydło, Water Which Does Not Wet Hands. The Alchemy of Michael Sendivogius (J. JANKO)

P. Vágner, Theatrum chemicum (L. ANTONÍN)

500 let gnozisa v Evropě – 500 Years of Gnosis in Europe. Exhibition of Printed Books and Manuscripts from the Gnostic Tradition (L. ANTONÍN)

A. Dudithius, Epistulae, P. I–II (D. MARTÍNKOVÁ)

K. Pomian, Drogi kultury europejskiej (P. BENDLOVÁ – M. BEČKOVÁ)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

D. Čapková, In Memoriam of A. M. O. Dobbie