ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Philipp THER, Nationsbewusstsein im habsburgischen Schlesien in den Schriften seiner frühneuzeitlichen Historiker
summary

Radek FUKALA, The Political Programme of Karel the Elder of Žerotín
summary

Anna MIŠTINOVÁ, The Janua lingvarum reserata of Jan Amos Comenius and the Ianua linguarum of William Bathe
summary

Petr DVOŘÁK, Juan Caramuel and the Possible Worlds Theory
summary

Olga FEJTOVÁ, Die Entwicklung von Leserinteressen der BÜrger der Prager Neustadt im 17. Jahrhundert auf Grund der Nachlassinventare
summary

Hedvika KUCHAŘOVÁ, Abriss der Organisation der Ordensstudien bei den Dominikanern in der böhmischen Provinz im 17. Jh. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
summary

Věra SCHIFFEROVÁ, Comenius als Scheideweg des traditionellen und des modernen Denkens. Zu Patočkas Comenius-Interpretation
summary

MATERIALS / MATERIALIEN

Jean CARAVOLAS, La Janua Linguarum Toulousaine de Coménius enfin retrouvée

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

K. Schaller, Zur Grundlegung der Einzelwissenschaft bei Comenius und Fichte: eine Studie zum Problem des Studium Generale (V. SCHIFFEROVÁ)

M.-A. Manry, De Bacon a Comenius: Science, Religion et Langage au XVIIe siècle en Angleterre (P. HORÁK)

Comenius und der Frieden. Internationales Comenius-Kolloquium (J. BENEŠ)

Johannes Amos Comenius 1592–1992. Atti del Convegno Internazionale di Studi (M. STEINER)

Duchovní odkaz Jana Amosa Komenského na Slovensku (M. BEČKOVÁ)

J. A. Komenský, Jedno nezbytné (M. KLOSOVÁ)

P. Floss, Od počátků novověku ke konci milénia (K. SCHALLER)

Histoire des idées politiques de l'Europe centrale (J. PÁNEK)

A. Séguenny, Les spirituels. Philosophie et religion chez les jeunes humanistes allemands au seizième siècle (F. ŠMAHEL)

J. R. Christianson, On Tycho's Island. Tycho Brahe and His Assistants, 1570–1601 (J. PAŘEZ)

F. Jáchim, Tycho Brahe. Hvězdářova odysea z Dánska do Čech (J. PAŘEZ)

C. Gilly, Adam Haslmayr. Der erste Verkünder der Manifeste der Rosenkreuzer (J. HUBKOVÁ)

M. R. Antognazza – H. Hotson, Alsted and Leibniz on God, the Magistrate and the Millennium (J. PALKOSKA)

Rodrigo de Arriaga († 1667), Philosoph and Theologe (D. D. NOVOTNÝ)

Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku (L. ŘEZNÍKOVÁ)

P. Vogel, Paní z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy (M. ŘEZNÍK)

L. Bobková, Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639 (M. BEČKOVÁ)

E. Štěříková, Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století (M. KŘÍŽOVÁ)

M. V. Benedikt z Nudožer, Grammaticae Bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis numerisque illustratae ac distinctae, libri duo (K. KUČERA)

E. Nemirovskij, Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrilischen Schrift, Bd. III. (E. FRIMMOVÁ – P. ŽEŇUCH)

J. Kolár, Návraty bez konce. Studie k starší české literatuře (M. VALÁŠEK)

Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v České barokní próze (H. BOUCHAL)

Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur / České baroko. Jazyk, literatura, kultura (T. HAVELKA)

Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století (M. ŘEZNÍK)

Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hładiska stredoeurópského kontextu (M. KLOSOVÁ)

Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI–XVIII wieku (M. ŘEZNÍK)

A. Budniewska – A. Mitura-Karwowska, Bibliografia zawartości czasopisma „Odrodzenie i Reformacja w  Polsce" t. I–XLIII (M. BEČKOVÁ)