ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Guido GIGLIONI, The Darkness of Matter and the Light of Nature: Notions of Matter in Bacon and Comenius and Their Theological Implications
summary

Julian KUMMERLE, Profile lutherischer Gelehrtenfamilien. Vergleichende Überlegungen zu einer soziokonfessionellen und bildungsgeschichtlichen Formation der Frühen Neuzeit
summary

Jaroslav MILLER, From Conquerors to Martyrs: Protestant Propaganda and the Palatine Myth in Early Stuart England
summary

Hans-Joachim MÜLLER, The Dimensions of Religious Toleration in the Eirenicism of Jan Amos Comenius (1642–1645)
summary

Albert KUBIŠTA, Jesuitische Polemiken gegen die Brüderunität: Kontroverstheologie in den böhmischen Ländern um 1600
summary

Petr GLOMBÍČEK, The Role of Scepsis in the Meditations of René Descartes
summary

Olga FEJTOVÁ, Die bürgerliche Buchkultur in Nürnberg im 17. Jahrhundert
summary

MATERIALS / MATERIALIEN

Marie KYRALOVÁ, Der erste Bericht von J. A. Comenius über den Brand von Leszno im April 1656

Anežka BAĎUROVÁ, Bibliography of the Works of J. A. Comenius Printed Before 1800: Report on an Unfinished Project

RESEARCH REPORTS / FORSCHUNGSBERICHTE

Katalin NÉMETH, Über die ungarische Comeniusforschung der letzteren Jahre

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Johann Amos Comenius, Wiederholte Ansprache an Baron Wolzogen / Iteratus ad Baronem Wolzogenium sermo (K. FLOSS)

Johannes Amos Comenius, El laberinto del mundo y el paraíso del corazón (A. MIŠTINOVÁ)

Johannes Amos Comenius, El centro de la seguridad (A. MIŠTINOVÁ)

Vladas Pupšys, J. A . Komenskis ir Lietuva. Lietuvos-Europos skaitiniai (H. BERESNEVIČIŪTĖ-NOSÁLOVÁ)

Janas Amosas Komenskis, Motinos mokykla (H. BERESNEVIČIŪTĖ-NOSÁLOVÁ)

Johann Valentin Andreae, Gesammelte Schriften, Bd. 16. Theophilus (M. KLOSOVÁ)

Jan Patočka - Pavel Floss, Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa (J. MATULA)

Bene scripsisti... Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka (T. NEJESCHLEBA)

Corpus Paracelsisticum, Bd. 1, Der Frühparacelsismus (I. PURŠ)

John Robert Christianson – Alena Hadravová – Petr Hadrava – Martin Šolc (eds.), Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science (J. HORSKÝ)

Ernst H. Kossmann, Political Thought in the Dutch Republic. Three Studies (I. CERMAN)

Erika Rummel, The Confessionalization of Humanism in Reformation Germany (L. STORCHOVÁ)

Stosunki międzywyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej w XIV–XVIII wieku (M. ŘEZNÍK)

Jan Łaski 1499–1560 w pięćsetlecie urodzin; Johannes a Lasco (1499–1560). Polnischer Baron, Humanist und europäischer Reformator (M. BEČKOVÁ)

Wojciech Sławiński, Toruński synod generalny 1595 roku (H. GMITEREK)

Michaela Hrubá (Hrsg.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku (L. ŘEZNÍKOVÁ)

Olivier Chaline, La Bataille de la Montagne Blanche (8 novembre 1620). Un mystique chez les querriers (E. MAUR)

Zdeněk Kalista, Česká barokní pouť. K religiozitě českého lidu v době barokní (J. MIKULEC)

Jan Royt, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (H. LOUTHAN)

Wim Blockmans, Emperor Charles V, 1500–1558 (J. PÁNEK)

Václav Bůžek – Josef Hrdlička – Pavel Král ˜– Zdeněk Vybíral, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku (M. ĎURČANSKÝ)

Jaroslava Hausenblasová (Hrsg.), Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576–1612 (Z. VYBÍRAL)

Tomáš Knoz, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře. Osoby, příběhy, struktury (P. MAŤA)

Urszula Augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy patronatu (V. BŮŽEK)

Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci (P. KRÁL)

Pavel Král, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550–1650 (M. HRUBÁ)

Gerhard F. Strasser, Emblematik und Mnemonik der frühen Neuzeit im Zusammenspiel: Johannes Buno und Johann Justus Winckelmann (L. KONEČNÝ)

Pierre Vinken, The Shape of the Heart (L. KONEČNÝ)

Dariusz Rott, Brada czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka – teksty – recepcja (S. KAWCZYŃSKI)

Nathanaél Vodňanský z Uračova, Theatrum mundi minoris (L. STORCHOVÁ)

Alžběta Lidmila z Lisova, Rodinné paměti (J. SCHWALLER)

Giovanni Battista Manni, Věčný pekelný žalář (T. HAVELKA)

István Monok – Peter Ötvös (Hrsg.), Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus. Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse. Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert (O. FEJTOVÁ)

Judit P. Vásárhelyi (Hrsg.), Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból. Studien über die ungarländische Typographie des 17. Jahrhunderts (A. BAĎUROVÁ)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

Martin SVATOŠ, In memoriam Univ. Prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc.

Dagmar ČAPKOVÁ, Nachruf auf Prof. Franz Hofmann