ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Tomáš NEJESCHLEBA, Johannes Jessenius’s Conception of Method
summary

Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Die böhmische reformatorische Tradition und die kirchliche Orientierung der böhmischen und mährischen Exulanten in den deutschen Ländern im 18. Jahrhundert
summary

Eva KOWALSKÁ, Günther, Klesch, Láni und die anderen. Zur Typologie der ungarischen Exulanten des 17. Jahrhunderts
summary

Markéta KŘÍŽOVÁ, Christian Churches and Slavery in the New World: A Comparative Perspective
summary

CONFERENCE SECTION
Spanish Predecessors of J. A. Comenius‘ Method of Janua Lingvarum

Simona BINKOVÁ, Spanish in the Czech Lands at the Time of J. A. Comenius
summary

Joan Lluís LLINAS BEGON, From Montaigne to Comenius: Philosophical and Pedagogical Aspects at the Dawn of Modern Thought
summary

Anna MIŠTINOVÁ, Vives and Comenius, Reformers of European Education: Antecendents and Parallels
summary

Jiří BENEŠ, Juan Luis Vives and Jan Amos Comenius: Inspiration in Pedagogy, Affinity in Peace Efforts
summary

Martin STEINER, Janua lingvarum: Changes and Development of a Textbook
summary

Nieves RUPÉREZ ALMANAJO– Ana CASTRO SANTAMARÍA, The Real Colegio de San Patricio de Nobles Irlandeses of Salamanca
summary

MATERIALS / MATERIALIEN

Jolanta DWORZACZKOWA, Nachrichten aus Polen in der Korrespondenz zwischen J. A. Comenius und J. N. Lilienström
summary

RESEARCH REPORTS / FORSCHUNGSBERICHTE

Jaroslava KAŠPAROVÁ, Lire pour vivre: French Cultural History of Reading and Its Reception in Recent Czech Historiography
summary

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Klaus Schaller, Johann Amos Comenius (D. ČAPKOVÁ)

Jan Amos Comenius, El laberinto del mundo y el paraíso del corazón (J. SANCHEZ)

Francis Bacon and the Refiguring of Early Modern Thought (D. ŠPELDA)

Mark Goldie (ed.), John Locke: Selected Correspondence (J. HILL)

Sven Lembke – Markus Müller (eds.), Humanisten am Oberrhein. Neue Gelehrte im Dienst alter Herren;
Albert Schirrmeister, Triumph des Dichters. Gekrönte Intelektuelle im 16. Jahrhundert (L. STORCHOVÁ)

Bruno A. Bellerate, Società ed educazione in Europa (K. VALENTOVÁ)

Mirjam Bohatcová, Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů (L. VESELÁ)

Martin Rothkegel, Mährische Sakramentierer des zweiten Viertels des 16. Jahrhunderts (P. ZEMEK)

Ulrike Gleixner, Pietismus und Bürgertum. Eine historische Anthropologie der Frömmigkeit. Würtemberg 17.–19. Jahrhundert (V. ČAPSKÁ)

Piet Visser (ed.), Bibliographia Sociniana. A Bibliographical Reference Tool for Study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism (M. BEČKOVÁ)

Daniela Tinková, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa (J. HORSKÝ)

Zdeněk Vybíral, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku (K. ZILYNSKÁ)

Sonja Schultheiss-Heinz, Politik in der europäischen Publizistik. (T. RATAJ)

Linas Eriksonas – Leos Müller (eds.), Statehood Before and Beyond Ethnicity (M. ŘEZNÍK)

Lotte Kurras (Hrsg.), Axel Oxenstiernas Album amicorum und seine eigenen Stammbucheinträge (M. RYANTOVÁ)

Urszula Augustyniak, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640) (BICANOVÁ)

Miloš Sládek (ed.), Svět je podvodný verbíř (T. HAVELKA)

Jan Malura – Pavel Kosek (Hrsg.), Čistý plamen lásky. Výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska (J. KVAPIL)

Pavel Kosek, Spojovací prostředky v češtině v období baroka (Š. ZIKÁNOVÁ)

Sylva Dobalová, Pašijový cyklus Karla Škréty (M. ŠRONĚK)

L. I. Tananaeva, Meždu Andami i Evropoj (O. KAŠPAR)

Z. Rachůnková – F. Sokolová – R. Šišková (Hrsg.), Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo. (K. ZILYNSKÁ – A. KOPŘIVOVÁ)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

Kateřina MAŠKOVÁ  –  Michal Svatoš –  Vladimír Urbánek, Frederick Lewis Snider (1941–2005)

Michaela HASHEMI, Ad memoriam Eduard Petrů (16. 12. 1928 – 3. 3. 2006)

Martin STEINER, In memoriam Milan Kopecký (14. 5. 1925 – 17. 9. 2006)