Aktuality

The Book of Psalms as a Means of Universal Reformation

January 25, 2023, 4 p.m.,  lecture,  Márton Szentpéteri (Moholy-Nagy University of Art and Design,...

Číst dál...

Filosofická výchova a spravedlnost v obci. K Patočkovu výkladu Platóna

31. 1. 2023, 14.00–16.00 online přednáška,  Věra Schifferová(Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.)

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit


ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Michael WIDMANN, Wege aus der Krise. Frühneuzeitliche Reformvision bei Johann Valentin Andreae und Johann Amos Comenius (U. Voigt)

Valentin WEIGEL, Sämtliche Schriften. Neue Edition, Bd. 12/1–2: Kirchen- oder Hauspostille, Horst Pfefferl (Hrsg.) (M. Žemla)

Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften, Bd. 3: Rosenkreuzerschriften: Allgemeine Reformation der gantzen weiten Welt (1614) – Fama Fraternitatis R. C. (1614) – Confessio Fraternitatis R. C. (1615) – Chymische Hochzeit Christiani Rosencreütz (1616), Roland Edighoffer (Hrsg.);
Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften, Bd. 6: Schriften zur christlichen Reform: Invitatio Fraternitatis Christi ad Sacri Amoris Candidatos (I und II; 1617/18) – Christianae Societatis Imago (1620) – Christiani Amoris Dextera Porrecta (1620) – Verae Unionis in Christo
Jesu Specimen (1628), Frank Böhling (Hrsg.) (M. Žemla)

The Oxford Francis Bacon, Vol. XII: The Instauratio magna Part III: Historia naturalis et experimentalis: Historia ventorum and Historia vitae & mortis, Graham Rees with Maria Wakely (eds.) (D. Špelda)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ (Hrsg.), Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku (J. Horský)

Stanislav SOUSEDÍK, Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern (T. Nejeschleba)

Howard LOUTHAN, Converting Bohemia: Force and Persuasion in the Catholic Reformation (M. Šroněk)

Urszula AUGUSTYNIAK, Historia Polski 1572–1795 (M. Řezník)

Jana HUBKOVÁ, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky: Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632 (J. Miller)

Thomas KAUFMANN, Konfession und Kultur. Lutherischer Protestantismus in der zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts (P. Hlaváček)

Mariusz PAWELEC, Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559–1629): Z dziejów protestanckiego irenizmu na przełomie XVI i XVII wieku (M. Bečková)

Gábor ALMÁSI, The Uses of Humanism: Johannes Sambucus (1531–1584), Andreas Dudith (1533–1589), and the Republic of Letters in East Central Europe (L. Storchová)

Markéta KŘÍŽOVÁ, The Strength and Sinews of this Western World: African Slavery, American Colonies and the Eff ort for Reform of European Society in the Early Modern Era (V. Čapská)

Balázs TRENCSÉNYI – Márton ZÁSZKALICZKY (eds.), Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe (J. Hrbek)

Helga BLASCHEK-HAHN – Věra SCHIFFEROVÁ (Hrsg.), Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij. Philosophische Korrespondenz 1936–1977 (U. Voigt)