Aktuality

Poutník se z vysoka na svět dívá: Labyrint světa a Lusthauz srdce 1623–2023

11.–12. prosince 2023,  Akademické konferenční centrum  konference...

Číst dál...

400. výročí Labyrintu světa a Lusthauzu srdce / 400th Anniversary of the Labyrinth of the World and Lusthauz of the Heart

Výzva k online čtení 13. prosince 2023 / A call for online reading on December 13 2023.  Při příležitosti výročí 400 let od sepsání slavného Komenského díla Labyrint světa a Lusthauz srdce v roce 1623...

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit


ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

J. A. Comenii Opera omnia 15/IV: Eruditio I – Vestibulum, Eruditio II –Janua (Z. Silagiová)

Pavel FLOSS, Meditace na rozhraní epoch (J. Čힾek)

Matthias SCHERBAUM, Der Metaphysikbegriff des Johann Amos Comenius. Das Projekt der Pansophie im Spannungsbogen von „Realismus", Heilsgeschichte und Pan-Paideia; Johann Amos Comenius, Pansophische Schriften (Prima philosophia; Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium; Pansophiae Christianae liber III) (V. Schifferová)

Valentin WEIGEL, Sämtliche Schriften. Neue Edition, Bd. 1: Zwei nützliche Traktate. Bericht zur „Deutschen Theologie". Die vernünftige Kreatur (M. ŽŽemla)

Jiří JUST (ed.), „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil." Kn잾ská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610––1618 (M. Bečková)

Lucie STORCHOVÁ, Paupertate styloque connecti: Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (V. Urbánek)

Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500––1620) (J. Just)

Christine ABSMEIER, Das schlesische Schulwesen im Jahrhundert der Reformation. Ständische Bildungsreformen im Geiste Philipp Melanchthons (M. Rothkegel)

Wojciech KRIEGSEISEN, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-koœcioł między reformacjš a oœwieceniem (Rzesza Niemiecka– Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska) (J. Květina)

Peter HESCHE, Gelassenheit und Lebensfreude. Was wir vom Barock lernen können (S. Voigt)

Anna Marie ROOS, Web of Nature: Martin Lister (1639––1712) the First Arachnologist (I. Lelková)

Claus VELTMANN –– Jürgen GRÖSCHL –– Thomas MÜLLER-BAHLKE (Hrsg.), Freiheit, Fortschritt und Verheißung: Blickwechsel zwischen Europa und Nordamerika seit der frühen Neuzeit (M. Křힾová)

Ivo CERMAN − Rita KRUEGER − Susan REYNOLDS (eds.), The Enlightenment in Bohemia: Religion, Morality and Multiculturalism (V. Čapská)