Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit
analysis-situs-v-kontextu-leibnizovy-korespondecne-s-clarkem-s-clarkem

15. 3. 2024, 11.00, zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, 1. patro

Mgr. Kateřina Lochmanová, Ph.D. (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.),

přednáška

 

Pozvánka ke stažení zde.

Analysis situs v kontextu Leibnizovy korespondence s Clarkem

Úvod do problematiky

Abstrakt: Cílem přednášky u příležitosti mého nástupu na Oddělení pro komeniologii je představit budoucím kolegům sebe a svou disertační práci. Přestože totiž prostřednictvím aktuálního projektu na FLÚ nadále hodlám presentovat primárně Leibnizovu fyziku (Fyzika aneb ‚theoria cum praxi‘ v kontextu přírodní filosofie G. W. Leibnize), vycházím z poznatků, které na disertaci do značné míry navazují. Jelikož by navíc práce v dohledné době měla být publikována, aniž bych ji přitom dosud měla příležitost představit komplexně, pokusím se představit širší kontext jejího vzniku i závěry, k jakým jsem prozatím dospěla.

Pojmem analysis situs Leibniz označoval svůj (nedokončený) projekt alternativní geometrie, jakou ke konci života aplikoval mimo jiné i ‚mezi řádky‘ korespondence s Newtonovým zastáncem Samuelem Clarkem ohledně povahy prostoru. Představím proto hlavní rozdíly mezi Leibnizovou a Newtonovou teorií prostoru, jakož i potenciál Leibnizovy analysis situs konkurovat nejen soudobé, ale snad i současné geometrické analýze.