Aktuality

Poutník se z vysoka na svět dívá: Labyrint světa a Lusthauz srdce 1623–2023

11.–12. prosince 2023,  Akademické konferenční centrum  konference...

Číst dál...

400. výročí Labyrintu světa a Lusthauzu srdce / 400th Anniversary of the Labyrinth of the World and Lusthauz of the Heart

Výzva k online čtení 13. prosince 2023 / A call for online reading on December 13 2023.  Při příležitosti výročí 400 let od sepsání slavného Komenského díla Labyrint světa a Lusthauz srdce v roce 1623...

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit
sdileni-vedeni-v-prostredi-prazske-lekarske-fakulty-v-dobe-barokni

17. 5. 2023, 16.00, zasedací místnost FLÚ (1. patro), Jilská 1, Praha 1

přednáška,

doc. Karel Černý (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků)


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Viz také pozvánku.

 

Anotace

České baroko si obvykle spojujeme spíše s bohatým náboženským životem případně rozvojem architektury či dalších umění než s rozvojem věd a učenosti. Ale podrobnější pohled na výuku na pražské lékařské fakultě v období od Třicetileté války do nástupu Marie Terezie ukazuje, že bude možná potřeba tuto tradiční koncepci změnit. Z toho důvodu se budeme nejprve v přednášce zabývat otázkou, co víme o výuce na naší nejstarší lékařské fakultě; především si představíme zachované seznamy předmětů. Pak se budeme věnovat specifickému žánru úvodů do studia medicíny, protože v Praze vyšla jedna taková příručka v roce 1693. Z ní nás bude zajímat především seznam doporučené literatury, který si srovnáme s podobnými seznamy z Kodaně a Leidenu. V poslední části přednášky se pak zaměříme na to, jaký vliv na výuku v Praze měly další dvě fakulty v dědičných habsburských zemích, které byly ve Vídni a Innsbrucku. Na proměnách vztahu těchto škol si ukážeme, jak do Čech pronikaly moderní přírodně-filozofické koncepce a jaké strategie zdejší autoři používali k jejich zavádění do kurikula.