ucenecka-korespondence-a-praxe-vicejazycnosti

workshop,

24. 11. 2022, 10.00–18.00, AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádáli:
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.,
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
a
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Fotogalerie z workshopu zde.

_______________________

Korespondence vedená v latině spojovala v raném novověku literáty a učence po celé Evropě bez ohledu na jejich mateřský jazyk či náboženské a politické loajality a sdružovala je v imaginární "republice učenců". Praxe vícejazyčnosti však byla i ve vzdělaném světě vždy přítomna a odrážela jak realitu hierarchizované společnosti, tak specifické komunikační situace. Jak se tyto praxe proměňovaly v dlouhém období od 16. do 19. století, tedy ve staletích od humanismu po počátky národních hnutí? Jaké jazyky konkurovaly latině v prostředí univerzit, učených společností, náboženských řádů či jednotlivých disciplín? V jakých situacích se uplatňovaly a s jakými konotacemi v rovině významu různých výpovědí?

 

Program workshopu ke stažení zde.

Pozvánku můžete stáhnout zde.

 

Workshop je podpořen programem Strategie AV 21, Anatomie evropské společnosti, historie, tradice, kultura, identita.

baner strategie av21 2022

 korespondence plakat def loga web