12-sjezd-ceskych-historiku-panel-intelektualni-dejiny-v-ceskem-akademickem-vyzkumu-tradice-problemy-vyzvy

20. 9. 2022, Ústí nad Labem,

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

 

Garanty panelu jsou Filosofický ústav AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

 

blok 1

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.)
Představy o individuálním a kolektivním těle v procesu kulturní výměny: Wittenberg a české země poloviny 16. století

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.)
Koncepty a témata intelektuálních dějin raného novověku v českém kontextu

blok 2

doc. Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i., Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze)
Intelektuální dějiny z okraje – rekonceptualizace a interdisciplinarizace