Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit
Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 14.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 14.

Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium – Pansophiae Christianae liber III – Ad amicos Lesnae in Polonia agentes – Consultationis brevissima delineatio – Elaborandorum operum catalogus – Studii pansophici in Anglia fautoribus – Janua rerum reserata (fragmentum) – Pansophiae diatyposis – Templi pansophici delineatio scenographica – Scenographiae pansophicae pars II – Via lucis

Vědecký redaktor
Ludvík Svoboda

Redaktoři textů
Julie Nováková

Vydali
Jarmila Borská
Julie Nováková

Praha: Academia, 1974, 408 s., 11 kříd. příl.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 13.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 13.

Sermo secretus Nathanis ad Davidem – Sermo secretior (secundus) – Gentis felicitas – Panegyricus Carolo Gustavo – Letzte Posaun über Deutschland – Syllogismus orbis terrarum practicus – Angelus pacis – Faber fortunae – Regulae vitae – Fortii Erasmique libellis praemissa epistula dedicatoria – Appendix Vestibuli

Vědecký redaktor
Oldřich Říha

Redaktoři textů
Stanislav Králík
Julie Nováková

Vydali
Josef Brambora
Stanislav Králík
Marie Kyralová
Dana Martínková
Amedeo Molnár
Julie Nováková
Rudolf Říčan
Martin Steiner

Praha: Academia, 1974, 340 s., 10 příl.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 12.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 12.

Geometria – Cosmographiae compendium – Physicae synopsis – Ad Physicam addenda – Disquisitiones de caloris et frigoris natura – Cartesius a mechanicis eversus – De arte spontanei motus relatio – De motu perpetuo scriptorum fragmenta

Vědecký redaktor
Luboš Nový

Redaktoři textů
Julie Nováková

Vydali
Dagmar Čapková
Marie Kyralová
Vlasta T.Miškovská-Kozáková
Julie Nováková
Ivana Sommernitzová-Kultová
Stanislav Sousedík
Martin Steiner

Praha: Academia, 1978, 416 s., 24 příl.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 11.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 11.

Paradisus ecclesiae renascentis (Ráj církve znovu se rozzelenávající) – Didactica – Informatorium školy mateřské – Informatorium maternum, der Mutterschul – Navržení krátké o obnovení škol v Kralovství českém – Dvéře jazyků odevřené – Diogenes Cynicus redivivus – Abrahamus patriarcha

Vědecký redaktor
Bohuslav Havránek

Redaktoři textů
Stanislav Králík
Julie Nováková

Vydali
Dagmar Čapková
Karel Hádek
Jarmila Koschinová
Stanislav Králík
Jiří Kyrášek
Julie Nováková

Praha: Academia, 1973, 556 s., 26 příl.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 9/II.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 9/II.

Johannis Lasitii De ecclesiastica disciplina moribusque et institutis Fratrum Bohemorum. Cum admonitionibus J. A. Comenii – K navrácení se na první opuštěnou lásku napomenutí (Historie Lasického) – Carolo Gustavo votiva acclamatio - Lesnae excidium

Redaktoři svazku
Martin Steiner
Tomáš Havelka

Redaktor komentářů
Vladimír Urbánek

Vydali
Martin Steiner
Tomáš Havelka
Jiří Just
Věra Petráčková
Stanislav Sousedík
Marta Bečková
Marie Kyralová
Jiří Beneš
Lenka Řezníková
Vladimír Urbánek

Praha: Academia, 2013, 441 s., 16 s. obr. příl.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 9/I.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 9/I.

Historia profana – Historia o těžkých protivenstvích – Historia persecutionum

Vědecká redaktorka
Jiřina Otáhalová-Popelová

Redaktoři textů
Věra Petráčková
Martin Steiner

Vydali
Zdeněk Bednář
Dagmar Čapková
Amedeo Molnár
Bohumila Mouchová
Věra Petráčková
Jaroslav Porák
Zuzana Pospíšilová
Noemi Rejchrtová
Martin Steiner

Praha: Academia, 1989, 488 s., 1 obr., 8 příl. (24 obr.)

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 4.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 4.

Zpráva a naučení o kazatelství – O poezi české – Dionysii Catonis Disticha moralia – Přídavek Distichů – Žalmy – Nové písně některé – Žehnání kněze Jana Cyrilla – Písnička ku pohřbu Pavla Fabricia – Veršované modlitby z Přídavků k Praxis pietatis – Písně a kratší básnické projevy – De metris Bohemicis adnotatiuncula. Parafráze IV. eklogy Vergiliovy – Carmina per occasionem scripta (Básně příležitostné)

Vědecký redaktor
Milan Kopecký

Redaktoři textů
Věra Petráčková
Martin Steiner

Vydali
Milan Kopecký
Stanislav Králík
Jan Lehár
Naděžda Lupínková
Julie Nováková
Věra Petráčková
Josef Smolík
Martin Steiner
Antonín Škarka

Praha: Academia, 1983, 448 s., 3 obr., 24 příl.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 3.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 3.

Truchlivý – Listové do nebe – Přemyšlování o dokonalosti křesťanské – Nedobytedlný hrad – Labyrint světa a ráj srdce – Pres Boží – O sirobě – Centrum securitatis. Renuntiatio mundi – Bazuine des genaden jaar – Kšaft umírající matky, jednoty bratrské

Vědecký redaktor
Milan Kopecký

Redaktoři textů
Stanislav Králík

Vydali
Jaroslav Kolár
Milan Kopecký
Jarmila Koschinová
Stanislav Králík
Marie Kyralová
Naděžda Lupínková
Amedeo Molnár
Květa Neradová
Věra Petráčková
Jaroslav Porák
Emil Pražák
Noemi Rejchrtová
Stanislav Sousedík
Martin Steiner
Roland Willemyns

Praha: Academia, 1978, 640 s., 12 příl.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 2.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 2.

Retuňk proti Antikristu a svodum jeho – Haggaeus redivivus

Vědecký redaktor
Antonín Škarka

Redaktoři textů
Stanislav Králík

Vydali
Jiří Daňhelka
Stanislav Králík
Naděžda Lupínková
Rudolf Říčan

Praha: Academia, 1971, 416 s., 1 graf, 6 příl.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 1.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 1.

Epistula ad Montanum – Problemata miscellanea – Sylloge quaestionum controversarum – Theatrum universitatis rerum – Amphitheatrum universitatis rerum – O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé – Mapa Moravy – Moudrost starých Čechů

Vědecký redaktor
Antonín Škarka

Redaktoři textů:
Stanislav Králík

Julie Nováková

Vydali:
Jiří Daňhelka

Karel Hádek

Karel Kuchař
František Link

Julie Nováková

František Svejkovský

Antonín Škarka

Rudolf Šrámek

Praha: Academia, 1969, 416 str., 13 diagramů, 10 příl.