TV Slovácko

12. 10. 2022 - 17:00 Uherský Brod

TVS - Magazín Uherský Brod

 15. 10. 2022

 

Po letošním 430. výročí narození Jana Amose oslavíme v příštím roce také 400 let od sepsání jeho nejproslulejšího literárního díla Labyrint světa a lusthauz srdce. A těmito tématy se zabývalo třiatřicáté mezinárodní kolokvium Labyrinty Komenského.