Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit
Mgr. Kateřina Lochmanová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Lochmanová, Ph.D.

post-doktorandka

fyzika a přírodní filosofie G. W. Leibnize; souvislost novověkého teoretického poznání s dobovou (technickou) praxí; analysis situs

kancelář/office: 308a
tel.: +420 727 897 254
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 2021: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, filozofie, disertační práce: Analysis situs v kontextu Leibnizovy korespondence s Clarkem

- 2017: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, filozofie, magisterská práce: Iracionalita sázky na život v kontextu Benatarova antinatalismu

- 2015: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, filozofie, bakalářská práce: Nula ve vztahu k Zenónovým aporiím 

Přehled zaměstnání

- leden 2024 – prosinec 2025: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku (post-doktorandka: Fyzika aneb ‚Theoria cum praxi‘ v kontextu přírodní filosofie G. W. Leibnize)

- duben 2022 – prosinec 2024: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta (Projekt GAČR: Raně novověká mosaická fyzika a její komeniánští pokračovatelé)

- září 2020 – červen 2022: Monty School Ostrava (rozvrhářka, tandemová výuka fyziky a suplování česko i anglicko-jazyčných předmětů na ZŠ i SŠ)

Pedagogická činnost

- září 2020 – červen 2022: Monty School Ostrava (tandemová výuka fyziky a suplování česko- i anglicko-jazyčných předmětů na ZŠ, SŠ a přidružené jazykové škole)

- září 2019 – únor 2020: Ostravská univerzita (výuka kursu Filosofie osvícenství)

- září – prosinec 2017: Veselá věda, z.ú (lektorka kursu pro děti Veselá věda)

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- Fyzika a přírodní filosofie G. W. Leibnize

- Leibnizova geometrie (analysis situs)

- souvislost novověkého teoretického poznání s dobovou (technickou) praxí

Zahraniční studijní pobyty a stipendia

- Polsko, Čenstochová: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 10.–19.7.2021 [program PROM].

- Německo, Heidelberg: Privates Bildungsinstitut Alpha Aktiv, 16.–22.8.2020 [super-intensivní jazykový kurs němčiny].

- Německo, Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz bibliothek, 3.–9.8.2019; pobočka v Clausthal-Zelerfeldu, 24.–30.7.2022 [studium rukopisů].

- Polsko, Čenstochová: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 6.–15.5.2019 [program PROM].

Granty a mezinárodní projekty

- 2022–2024: spoluřešitelka projektu GAČR Raně novověká mosaická fyzika a její komeniánští pokračovatelé (GA22-00669S)

- 2019–2021: stipendium Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě (00382/2019/RRC)

- 2019–2020: spoluřešitelka projektu SGS Bílá místa dějin a současnosti filozofie: Osobnosti a témata na okraji kánonu (SGS03/FF/2019-2020)

- 2015–2016: spoluřešitelka projektu SGS Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii (SGS04/FF/2015-2016)

Bibliografie

Studie

- Leibniz v zajetí dialogů: Aplikace dialogické metody při korespondenci s Clarkem. Filosofický časopis, 71 (2023), 1, s. 135–148. ISSN 0015-1831.

- Inercialita v kontextu Leibnizovy korespondence s Clarkem. Teorie vědy/Theory of Science, 42 (2020), 2, s. 201–228. ISSN 1210-0250.

- Leibniz a ideální prostor. In: Studia humanitatis: Ars hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Díl 8. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020, s.  101–110. ISBN 978-80-7599-211-6.

- Immensum v kontextu Leibnizovy korespondence s Clarkem. Studia theologica, 22 (2020), 1, s. 137–159. ISSN 1212-8570.

- Ontologický status ideálního prostoru u Leibnize. Pro-Fil, 20 (2019), 2, s. 30–41. ISSN 1210-0250.

- Funkce složených substancí v rámci Leibnizovy metafyziky. Reflexe: Filosofický časopis, 2019, 56, s. 89–106. ISSN 0862-6901.

- Jakým relacionalistou byl Leibniz? Teorie vědy/Theory of Science, 41 (2019), 1, s. 21–57. ISSN 1210-0250.

- Absolutní prostor: Empirický fakt, nebo nepodložená hypotéza? In: Quaere: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2019, roč. 9. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019, s.  1143–1153. ISBN 978-80-87952-30-6.

- Leibniz a složené substance. In: Quaere: Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů
a odborných asistentů QUAERE 2019.
Roč. 9. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019, s. 1154–1162. ISBN 978-80-87952-30-6.

- Jak Leibniz neovlivnil Einsteina: Aneb Dvojí dezinterpretace trojího prostoru. In: Studia humanitatis: Ars hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Díl 7. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018, s.  93–105. ISBN 978-80-7599-026-6.

- Patočka a Zénón: Divergence obsahu a formy odborného pojednání. Aluze, 2017, 4, s. 81–102. ISSN 1803-3784.

- Svoboda subjektu jakožto primární téma Bytí a nicoty. In: DOLÁK, Antonín (ed.). Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016, s. 55–74. ISBN 978-80-7464-847-2. 

- Hermeneutické aspekty asymetrie dobra a zla. In: Studia Humanitatis: Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. Díl 6. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2016, s. 73–86. ISBN 978-80-7464-857-1.

- Trojí odpovědnost ve vědě. In: DROZENOVÁ, Wendy (ed.). Etika a věda: Etická dilemata ve vědecké práci. Ostrava: Ostravská univerzita
v Ostravě, 2013, s. 119–127. ISBN 978-80-7464-180-0.

Překlady

Čížek, J. – Lochmanová, K. – Šmiřák, T. et al. John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií. Pro-Fil, 17 (2016), 2, s. 30–41. ISSN 1210-0250.

Konference, přednášky, veřejná vystoupení, postery

- Makovský, J. – Lochmanová, K. Letní filosofická škola. Velké Losiny, 2019 [garance dvoudenního matematicko-přírodovědného bloku].

- Vohánka, V. – Lochmanová, K. – Svoboda, F. Antinatalismus aneb Nebýt či být? Ostrava, 2017.

Organizace mezinárodních workshopů a konferencí

- Vohánka, V. – Černý, D. – Lochmanová, K. et al. Antinatalism under Fire. Praha, 2018.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

- From Protogaea to Thermodynamics. Scientiae: Disciplines of Knowing in the Early Modern World. Praha, 2023.

- Inercialita: Slepá ulička Leibnizovy korespondence s Clarkem. Jednota filosofická. Olomouc, 2021.

- Analysis Situs as a Forgotten Episode in History of Science. Historyk – Fakt – Metoda. Czestochowa, 2019.

- Absolutní prostor: Empirický fakt, nebo nepodložená hypotéza? QUAERE: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů
a odborných asistentů.
Hradec Králové, 2019.

- Leibniz a složené substance. QUAERE: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové, 2019.

- Analysis situs between Newton and monadology. From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework. Ostrava, 2018.

- Jak Leibniz neovlivnil Einsteina: Aneb Dvojí dezinterpretace trojího prostoru. Studia humanitatis: Ars hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VII. Ostrava, 2018.

- Benatar versus Epikuros prismatem Zenónových aporií. Antinatalismus aneb Nebýt či být? Ostrava, 2017.

- Šiler, V. – Lochmanová, K. Paradoxy pohybu. Noc vědců. Ostrava, 2017.

- Proč studovat fyziku aneb Není tekutina jako tekutina. Studentská vědecká konference. Ostrava, 2017. 

- Lochmanová, K. – Svoboda, F. Bezpečnost (řízená diskuse). Noc vědců. Ostrava, 2016.

- Hermeneutické aspekty asymetrie dobra a zla. Studia humanitatis: Ars hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace VI. Ostrava, 2016.

- Svoboda, F. – Lochmanová, K. Studující filosofové vyprávějí o aktuálnosti, budoucnosti a praktičnosti filosofie. 3Art Beat Festival. Ostrava, 2015.

- Svoboda, F. – Lochmanová, K. Smrt a znovuzrození: O negativní hodnotě zrození. 3Art Beat Festival. Ostrava, 2015.

- Filosofie (meta-předstírané) vraždy. Studentská vědecká konference. Ostrava, 2015.

- Zenónova kritika vědy aneb postmoderna v antice. Kvodlibetní filosofický seminář. Havířov, 2014.

- Trojí odpovědnost ve vědě. Etika a věda: Etická dilemata ve vědecké práci. Ostrava, 2013.

Miscellanea

- Lochmanová, K. (ed.). History of Antinatalism: How Philosophy Has Challenged the Question of Procreation. Seattle: Kindle Direct Publishing, 2020. ISBN 979-864-562-425-5.

- History of Antinatalism: From Modern Age to Present. In: MÖSS, Andreas Nilsen (ed.). Antinatalism Magazine. Díl 3. Seattle: Kindle Direct Publishing, 2020, s. 87–111. ISBN 979-861-768-013-5. 

- Möss, A. N. – Lochmanová, K. Interview with Katerina Lochmanová. In: Möss, Andreas (ed.). Antinatalism Magazine. Díl 3. Seattle: Kindle Direct Publishing, 2020, s. 81–86. ISBN 979-861-768-013-5.