Mgr. Magda Králová

spolupráce na edici DJAK; recepce antiky a kulturní dějiny Skandinávie

kancelář/office: 308a
tel.: +420 221 183 340
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- září 2020: Ústav řeckých a latinských studií FF UK – doktorská zkouška

- od 2017 ‒ dosud: Ústav řeckých a latinských studií FF UK; doktorské studium, obor Klasická filologie. Téma disertační práce: Interactions between Classical and Northern Antiquity in European Culture (1756‒1870) (vedoucí práce: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.)

- 2014–2017: Ústav řeckých a latinských studií; Ústav germánských studií FF UK; navazující magisterské studium, obory Latina – Skandinavistika. Téma diplomové práce: Rané dějiny Langobardů v prvních dvou knihách Paula Diacona: úvodní studie, překlad a komentář (vedoucí práce: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.), obhájena 6. 9. 2017

- 2011‒2014: Ústav řeckých a latinských studií; Ústav germánských studií FF UK; bakalářské studium, obory Latina – Norská studia. Téma bakalářské práce: Tradice původu Langobardů a její zdroje (vedoucí práce: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.), obhájena 9. 9. 2014

Přehled zaměstnání

- březen – duben 2020: přepis Dubraviova komentáře k M. Capellovi pro projekt GA19-04340S: Europa humanistica II. Čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tradice na přelomu 15. a 16. století (řešitelka Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.)

- 2017 – 2018: vytváření podkladů pro databázi Bibliografie klasických studií v ČR (spravována Jednotou klasických filologů)

Zahraniční studijní pobyty a stipendia

- říjen ‒ listopad 2020: studijní stáž na Universitetet i Bergen

- srpen ‒ prosinec 2016: studijní program Erasmus+, Universitetet i Oslo

Granty a mezinárodní projekty

- 2019: Progres Q07: Einige Bemerkungen zum ersten Buch der Historia Langobardorum

2014‒2016: GA UK 3215: Staroseverské motivy v novodobém literárním zpracování (spoluřešitelka)

Bibliografie

Kolektivní monografie

- Králová, K. ‒ Králová, M. (eds.). Nesmrtelní vikingové: Staroseverské motivy v novodobé literatuře. Praha: Herrmann a synové, 2017. ISBN 978-80-87054-53-6.

Studie, kapitoly v monografiích

- Einige Bemerkungen zu den Quellen der Historia Langobardorum von Paulus Diaconus. Listy filologické, 143 (2020), 1–2, s. 191–203.

- When Óðinn Meets Pompey. Norse and Classical Elements in English Literature at the Turn of the 18th and 19th Century. Graeco-Latina Brunensia, 24 (2019), 2, s. 125–142.

- Homérské přirovnání v díle De spiritalis historiae gestis Alcima Ecdicia Avita. Auriga: ZJKF, 60 (2018), 2, s. 44–61.

- Anglie. In: Nesmrtelní vikingové: Staroseverské motivy v novodobé literatuře. Praha: Herrmann a synové, 2017, s. 163–199 (spoluautorka Barbora Hlavatá).

- Norsko. In: Nesmrtelní vikingové: Staroseverské motivy v novodobé literatuře. Praha: Herrmann a synové, 2017, s. 53–84.

- Slovensko. In: Nesmrtelní vikingové: Staroseverské motivy v novodobé literatuře. Praha: Herrmann a synové, 2017, s. 291–299 (spoluautorka Kristýna Králová).

Překlady

- Ælnoth. Činy krále Svena Magnúse a jeho synů a umučení slovutného krále a mučedníka Knúta, zvaného Kanutus; Sága o Knytlinzích (výběr). In Jen pekla se bojím! Staroseverská křesťanská literatura. (ed.) Jiří Starý et al. Praha: Vydavatelství FF UK (v tisku). Překlad, komentář, úvodní studie k oddílu Svatý Knút Sveinsson, král a mučedník.

- Paulus Diaconus. Dějiny Langobardů. Praha: Argo, 2020. ISBN 978-80-257-3399-8. Úvodní studie, překlad, komentář.

- „A tehdy pronesl strofu...": Staroseverské příběhy o skaldech. (ed). Jiří Starý et al. Praha: Vydavatelství FF UK, 2019. Překlad a komentář vybraných příběhů.

Zprávy

- Letní škola klasických studií 2018. Auriga: ZJKF, 61 (2019), 2, s. 115–116.

- Konference Roma aurea MMXVII. Auriga: ZJKF, 60 (2018), 2, s. 105–108. (spoluautorka: Iveta Pastyříková).

- Konference Roma argentea MMXV. Auriga: ZJKF, 58 (2016), 2, s. 72–74. (spoluautorka: Iveta Pastyříková).

- Letní škola klasických studií 2014. Auriga: ZJKF, 57 (2015), 2, s. 81–83. 

Recenze

- Králová, M. (rec.). Novotná, M. Pojetí těla ve staroseverské literatuře. Praha: Herrmann & synové, 2019. ISBN: 978-80-87054-64-2. Dějiny a současnost, 43 (2021), 5, s. 47. ISSN 0418-5129.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

- The Classical or the Old Norse Myth? German and Danish Approaches to the Use of Myth in the Modern Literature at the Turn of the 18th and 19th Century – Sapiens ubique civis VII, The Department of Classical Philology and Neo-Latin Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Szeged, 28.–30. 8. 2019.

- The Suicide of the 'Historical' Óðinn in English Literary Adaptions at the Turn of the 18th and 19th Century – Death, Otherworld and Afterlife in Ancient Scandinavia, ÚGS FF UK, 27.–30. 5. 2019.

- Changing Stories, Changing Memories. St. Óláfr on pre- and post-Reformation Gotland – Transformationen und Entwicklungen spätmittelalterlichen isländischen Erzählens, Deutsches Seminar, Universität Zürich, 31. 1.–1. 2. 2019.

- When Óðinn meets Pompey: Norse and Classical Elements in English Literature at the Turn of the 19th Century – Laetae Segetes VI, Ústav klasických studií MU, Brno, 12–14. 11. 2018.

- A Superstition, or a Source of Inspiration? Dealing with the Supernatural in the 18th and 19th Century English Adaptations of Old Norse Literature – VI Kongres Mediewistów Polskich, Wrocław, 20.–22. 9. 2018.

- If a witch eats a man... Magic in Barbarian Law Codes – Witchcraft and Magic in Ancient Scandinavia 2018, Institut für nordische Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität, München, 25.‒26. 5. 2018.

- Prameny k dějinám Langobardů a jejich vzájemný vztah ‒ 2. Studentská vědecká konference Katedry latinského jazyka a kultury FF OU, 23. 3. 2016.

- Cives urbibus ut hominibus liberi sunt decori (?). Description of the Inhabitants of Prague by Czech and Foreign Authors ‒ Studentský workshop Roma, Praga, Rostochium: Obraz a chvála města v latinské literature. Städtebild und -lob in der lateinischen Literatur, ÚŘLS FF UK, 16. 3. 2016 (spolu s Janem Ctiborem).

- Crudelitas barbarica. Descriptions of Violence in the Verse Passages of Gesta Danorum – Violence and Aggression in Old Norse Literature, Institut für nordische Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität, München, 5. 6.‒6. 6. 2015.

- Fate or Providence? The Genuineness of the Nordic Concepts of Fate and Luck ‒ Fate and Destiny in Old Norse Culture, ÚGS FF UK, Praha, 29. 5.‒30. 5. 2014.