Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

Mgr. Magda Králová

spolupráce na edici DJAK; recepce antiky a kulturní dějiny Skandinávie

kancelář/office: 308a
tel.: +420 221 183 340
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- září 2020: Ústav řeckých a latinských studií FF UK – doktorská zkouška

- od 2017 ‒ dosud: Ústav řeckých a latinských studií FF UK; doktorské studium, obor Klasická filologie. Téma disertační práce: Interactions between Classical and Northern Antiquity in European Culture (1756‒1870) (vedoucí práce: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.)

- 2014–2017: Ústav řeckých a latinských studií; Ústav germánských studií FF UK; navazující magisterské studium, obory Latina – Skandinavistika. Téma diplomové práce: Rané dějiny Langobardů v prvních dvou knihách Paula Diacona: úvodní studie, překlad a komentář (vedoucí práce: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.), obhájena 6. 9. 2017

- 2011‒2014: Ústav řeckých a latinských studií; Ústav germánských studií FF UK; bakalářské studium, obory Latina – Norská studia. Téma bakalářské práce: Tradice původu Langobardů a její zdroje (vedoucí práce: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.), obhájena 9. 9. 2014

Přehled zaměstnání

- březen – duben 2020: přepis Dubraviova komentáře k M. Capellovi pro projekt GA19-04340S: Europa humanistica II. Čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tradice na přelomu 15. a 16. století (řešitelka Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.)

- 2017 – 2018: vytváření podkladů pro databázi Bibliografie klasických studií v ČR (spravována Jednotou klasických filologů)

Zahraniční studijní pobyty a stipendia

- červen ‒ červenec 2022: studijní stáž na Universitetet i Oslo

- říjen ‒ listopad 2020: studijní stáž na Universitetet i Bergen

- srpen ‒ prosinec 2016: studijní program Erasmus+, Universitetet i Oslo

Granty a mezinárodní projekty

- 2019: Progres Q07: Einige Bemerkungen zum ersten Buch der Historia Langobardorum

2014‒2016: GA UK 3215: Staroseverské motivy v novodobém literárním zpracování (spoluřešitelka)

Bibliografie

Kolektivní monografie

- Doležalová, L. – Králová, M. (eds.). Opuscula: Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče. Dolní Břežany: Scriptorium, 2022. ISBN 978-80-7649-042-0.

 - Králová, K. ‒ Králová, M. (eds.). Nesmrtelní vikingové: Staroseverské motivy v novodobé literatuře. Praha: Herrmann a synové, 2017. ISBN 978-80-87054-53-6.

Edice

Králová, M. – Šolcová, K. – Žalud, Z. (eds.). Korespondence Jana Marka Marciho z Kronlandu. Praha: Filosofia 2023. [v přípravě]

Studie, kapitoly v monografiích

- The Sagas, the Supernatural and Walter Scott. Some Notes. In W kręgu sztuki, literatury i zabawy. Średniowiecze i mediewalizm. (eds.) M. Dowlaszewicz – A. Patała – W. Wojtowicz. Wrocław: Chronicon, 2022, s. 91–102. ISBN 978-83-964889-5-4.

- "Lutheran Lourdes": The Healing Springs of Hornhausen in Two Bohemian Sources from 1646. Supplemented by a Critical Edition of a Letter by Jan Marek Marci. Acta Comeniana, 35 (2021), s. 93–120 (spoluautor Zdeněk Žalud).

- Svatý Knút Sveinsson, král a mučedník. In Jen pekla se bojím! Staroseverská křesťanská literatura. (ed.) Jiří Starý et al. Praha: Vydavatelství FF UK, 2021, s. 330–337. ISBN 978-80-7671-055-9.

- Einige Bemerkungen zu den Quellen der Historia Langobardorum von Paulus Diaconus. Listy filologické, 143 (2020), 1–2, s. 191–203.

- When Óðinn Meets Pompey. Norse and Classical Elements in English Literature at the Turn of the 18th and 19th Century. Graeco-Latina Brunensia, 24 (2019), 2, s. 125–142.

- Homérské přirovnání v díle De spiritalis historiae gestis Alcima Ecdicia Avita. Auriga: ZJKF, 60 (2018), 2, s. 44–61.

- Anglie. In: Nesmrtelní vikingové: Staroseverské motivy v novodobé literatuře. Praha: Herrmann a synové, 2017, s. 163–199 (spoluautorka Barbora Hlavatá).

- Norsko. In: Nesmrtelní vikingové: Staroseverské motivy v novodobé literatuře. Praha: Herrmann a synové, 2017, s. 53–84.

- Slovensko. In: Nesmrtelní vikingové: Staroseverské motivy v novodobé literatuře. Praha: Herrmann a synové, 2017, s. 291–299 (spoluautorka Kristýna Králová).

Překlady

- O manželkách, zvířatech a pekle. Tři kázání. In Opuscula: Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče. (eds.) Doležalová, L. – Králová, M. Dolní Břežany: Scriptorium 2022, s. 85–125. (spoluautorka Lucie Doležalová)

- Velmi krátké texty. In Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče. (eds.) Doležalová, L. – Králová, M. Dolní Břežany: Scriptorium, 2022, s. 388–395. (spoluautorka Lucie Doležalová)

- Ælnoth z Canterbury. Činy krále Svenomagna a jeho synů a umučení slovutného krále a mučedníka Kanuta; Deska z Odense; Sága o Knytlinzích (výběr). In Jen pekla se bojím! Staroseverská křesťanská literatura. (ed.) Jiří Starý et al. Praha: Vydavatelství FF UK 2021, s. 338–452. ISBN 978-80-7671-055-9.

- Paulus Diaconus. Dějiny Langobardů. Praha: Argo, 2020. ISBN 978-80-257-3399-8. Úvodní studie, překlad, komentář.

- „A tehdy pronesl strofu...": Staroseverské příběhy o skaldech. (ed). Jiří Starý et al. Praha: Vydavatelství FF UK, 2019. Překlad a komentář vybraných příběhů.

Zprávy

- Letní škola klasických studií 2018. Auriga: ZJKF, 61 (2019), 2, s. 115–116.

- Konference Roma aurea MMXVII. Auriga: ZJKF, 60 (2018), 2, s. 105–108. (spoluautorka: Iveta Pastyříková).

- Konference Roma argentea MMXV. Auriga: ZJKF, 58 (2016), 2, s. 72–74. (spoluautorka: Iveta Pastyříková).

- Letní škola klasických studií 2014. Auriga: ZJKF, 57 (2015), 2, s. 81–83. 

Recenze

- Králová, M. (rec.). Rimbert, Vita Anskarii. Přeložila a uspořádala Jarmila Bednaříková. Praha, Academia 2021. Filosofický časopis, 146 (2023), 3–4, s. 434–441.

- Králová, M. (rec.). Novotná, M. Pojetí těla ve staroseverské literatuře. Praha: Herrmann & synové, 2019. ISBN: 978-80-87054-64-2. Dějiny a současnost, 43 (2021), 5, s. 47. ISSN 0418-5129.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

- The Classical or the Old Norse Myth? German and Danish Approaches to the Use of Myth in the Modern Literature at the Turn of the 18th and 19th Century – Sapiens ubique civis VII, The Department of Classical Philology and Neo-Latin Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Szeged, 28.–30. 8. 2019.

- The Suicide of the 'Historical' Óðinn in English Literary Adaptions at the Turn of the 18th and 19th Century – Death, Otherworld and Afterlife in Ancient Scandinavia, ÚGS FF UK, 27.–30. 5. 2019.

- Changing Stories, Changing Memories. St. Óláfr on pre- and post-Reformation Gotland – Transformationen und Entwicklungen spätmittelalterlichen isländischen Erzählens, Deutsches Seminar, Universität Zürich, 31. 1.–1. 2. 2019.

- When Óðinn meets Pompey: Norse and Classical Elements in English Literature at the Turn of the 19th Century – Laetae Segetes VI, Ústav klasických studií MU, Brno, 12–14. 11. 2018.

- A Superstition, or a Source of Inspiration? Dealing with the Supernatural in the 18th and 19th Century English Adaptations of Old Norse Literature – VI Kongres Mediewistów Polskich, Wrocław, 20.–22. 9. 2018.

- If a witch eats a man... Magic in Barbarian Law Codes – Witchcraft and Magic in Ancient Scandinavia 2018, Institut für nordische Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität, München, 25.‒26. 5. 2018.

- Prameny k dějinám Langobardů a jejich vzájemný vztah ‒ 2. Studentská vědecká konference Katedry latinského jazyka a kultury FF OU, 23. 3. 2016.

- Cives urbibus ut hominibus liberi sunt decori (?). Description of the Inhabitants of Prague by Czech and Foreign Authors ‒ Studentský workshop Roma, Praga, Rostochium: Obraz a chvála města v latinské literature. Städtebild und -lob in der lateinischen Literatur, ÚŘLS FF UK, 16. 3. 2016 (spolu s Janem Ctiborem).

- Crudelitas barbarica. Descriptions of Violence in the Verse Passages of Gesta Danorum – Violence and Aggression in Old Norse Literature, Institut für nordische Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität, München, 5. 6.‒6. 6. 2015.

- Fate or Providence? The Genuineness of the Nordic Concepts of Fate and Luck ‒ Fate and Destiny in Old Norse Culture, ÚGS FF UK, Praha, 29. 5.‒30. 5. 2014.