Mgr. Jiří Just, Th.D.

Mgr. Jiří Just, Th.D.

Bývalý pracovník Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

2013–2016: spolupráce na grantu Filosofie Jana Amose Komenského

2010–2014: autor komentářů pro edici DJAK

Pracoviště:

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Osobní profil zde.