Aktuality

Poutník se z vysoka na svět dívá: Labyrint světa a Lusthauz srdce 1623–2023

11.–12. prosince 2023,  Akademické konferenční centrum  konference...

Číst dál...

400. výročí Labyrintu světa a Lusthauzu srdce / 400th Anniversary of the Labyrinth of the World and Lusthauz of the Heart

Výzva k online čtení 13. prosince 2023 / A call for online reading on December 13 2023.  Při příležitosti výročí 400 let od sepsání slavného Komenského díla Labyrint světa a Lusthauz srdce v roce 1623...

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit
Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D.

Externí pracovnice Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

2020–2022: spoluřešitelka standardního projektu GA ČR 20-03823S: Jan Marek Marci z Kronlandu (1595–1667) v souvislostech českého filozofického baroka

2014–2018: spolupráce na grantu centra excelence: Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

Vzdělání

- 2011–2015: doktorské studium filosofie, FF UP. Doktorská práce: Filosofická východiska Komenského spisu Didactica magna obhájena v červnu 2015.

- 1998-2004: TF JČU, teologie a etika (Mgr.)

- 1993-1996: FF UK, andragogika (Bc.)

- 1988-1990: klasická filologie UJEP Brno

Přehled zaměstnání

- 2020–2022: spoluřešitelka standardního projektu GA ČR 20-03823S: Jan Marek Marci z Kronlandu (1595–1667) v souvislostech českého filozofického baroka

- 2017–2019: řešitelka standardního projektu GA ČR 17-18261S: Politická filosofie v Českých zemích v 17. století

- od r. 2014–2018: členka pracovní skupiny grantového projektu centra excelence č. 14-37038G panelu č. P401 Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

- od r. 2008-2018: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. – grantová agenda

- od r. 2008 dosud: lektorka jazyků na KTF UK

- 2005–2008: středoškolská učitelka, gymnasium Josefská, Praha 1

- 2003–2005: středoškolská učitelka, gymnasium Nad Štolou, Praha 6

Bibliografie

Monografie

- Šolcová, K. – Sousedík, S. Kapitoly z dějin politické filosofie v českých zemích 17. století . Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2020. ISBN 978-80-7465-444-2.

- Šolcová, K. Jan Jesenský: Proti tyranům. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2955-3.

- Cuhrová, N. – Severa, M. – Sousedík, S. – Šolcová, K. Vojtěch Šanda. O habituální milosti. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2014. 131 s. [Studijní texty Centra Aletti; 64.]. ISBN 978-80-7412-184-5.

- Šolcová, K. Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Verlag Traugott Bautz, 2014. ISBN 978-3-88309-844-9.

Stati

- Intellectualism in Thomas Aquinas' Ethics. Verbum 22: ИНТЕЛЛЕКТ И ВОЛЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ МЫСЛИ, 2020, s. 110–123.

- (překlad). René Descartes. Ke Komenského spisu PANSOPHIAE PRODROMUS, Reflexe, 57 (2019), s. 107–109.

- Myšlenka pokroku v díle Hanse Jonase. In Filosofie Hanse Jonase. Praha: Filosofia, 2019. s. 49–60.

- Politická teorie na reformované akademii v Herbornu a její reflexe v díle J.A. Komenského. Studia Comeniana et Historica, 49 (2019), 101–102, s. 35–46.

- Jessenius' contribution to social ethics in 17th century Central Europe. Ethics & Bioethics, 8 (2018), 1–2, s. 33–40.

- Prudentia – virtus cardinalis. Uvážlivost jako základ Morálního světa J. A. Komenského. [Prudentia – Virtus Cardinalis. Prudence as the Basis of Comenius' Moral World.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, s. 253–265. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Karafiátova odpověď na „Českou otázku". In Česká otázka a dnešní doba. Aleš Prázný, Jan Svoboda (eds.). Praha: Filosofia, 2017, s. 537–552.

- Moral Virtues in J. A. Comenius' Mundus Moralis. Ethics & Bioethics, 7 (2017), 3–4, s. 119–126.

- Учение Яна Амоса Коменского в контексте теологии ХVII века. Отечественная и зарубежная педагогика, 5 (2017), 43, s. 23–35.

- Šolcová, K. – Sousedík, S. Hilarius of Leitmeritz. [encyklopedické heslo]. Basel, 2016. E. Dostupný z: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_558-1

- Šolcová, K. – Sousedík, S. Hasištejnský z Lobkovic, Bohuslav. [encyklopedické heslo]. Basel, 2016. E. Dostupný z: http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_557-1

- Šolcová, K. – Sousedík, S. Marci, Johannes Marcus. [encyklopedické heslo]. Basel, 2016. E. Dostupný z: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_563-1

- Aristotelian Principles of Comenius' Didactic. In Marčukova, S. – Mnich, R. (eds.). Poisk garmonii v mire chaosa: Jan Amos Komenskij i sovremennaja filosofija obrazovanija: materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Sankt-Peterburg: Peteršule, 2016, p. 221–230. ISBN 978-5-85902-192-5. [Poisk garmonii v mire chaosa: Jan Amos Komenskij i sovremennaja filosofija obrazovanija, Sankt-Peterburg, 03.06.2015-04.06.2015, RU].

- The History of Salvation or History as Gradual Progress? On Understanding John Amos Comenius' conception of history. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (eds.). Gewalt sei ferne den Dingen! Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden: Springer VS, 2016, p. 209–220. ISBN 978-3-658-08260-4.

- Johannes Jessenius's Pro vindiciis contra tyrannos Oratio and the Reception of Monarchomachy in the Bohemian Lands. Acta Comeniana, 29 (2015), s. 137–168.

- Myšlenka přirozenosti umění v díle J. H. Alsteda, dalších protestantských myslitelů jeho doby a J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 45 (2015), 93–94, s. 116–127. ISSN 0323-2220.

- Krásná církev v pojetí Jana Karafiáta. In Krása spasí svět. Červený Kostelec: Mervart, 2015, p. 161–174. ISBN 978-80-7465-180-9.

- Vztah pojmů ars a natura ve spise Didactica Magna. In Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Červený Kostelec: Mervart, 2014, p. 103–108. ISBN 978-80-7395-703-2; ISBN 978-80-7465-093-2.

- Philosophical Perspective of Humanist Discourse on History: Ars Historica in Patrizi's and Pontano's Dialogues. In Nejeschleba, T. – Blum, R. (eds.). Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance: Proceedings from the Centre for Renaissance Texts conference: 24-26 April 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, p. 89–103. ISBN 978-80-244-4428-4. [Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance, Olomouc, 24.04.2014-26.04.2014, CZ].

- Dmytro Čyževskyj a jeho heidelberská pozůstalost. Studia comeniana et historica, 42 (2012), 87–88, p. 78–94.

Recenze

Šolcová, K. (rec.). Comenius, J. A. Johannis Amos Comenii Opera omnia, 9/2. Historia Lasitii, Historie Lasitského, Lesnae excidium, Carolo Gustavo votiva acclamatio. Praha: Academia, 2013. 442 s. ISBN 978-80-200-2244-8. Acta Comeniana, 27 (2013), s. 189–191.

Účast na konferencích

- Jaká krása spasí svět: Mezinárodní kolokvium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (13.–14. 5. 2014). Příspěvek: Krásná církev v pojetí Jana Karafiáta.

- Patrizi – the Philosopher of Renaissance, Olomouc 24.–26. 4. 2014. Příspěvek: Philosophical Perspective of Humanist Discourse on History. Ars historica in Patrizi's and Pontano's Dialogues.

- Comenius Conference, Naarden and Amsterdam, 4.–6. 10 2013. Příspěvek: Comenius´ Understanding of History: Between Bossuet and Voltaire.

- Komenský myslitel harmonie: Pardubice, listopad 2012. Příspěvek: Vztah pojmů ars a natura ve spise Didactica magna.

Recenze prací K. Šolcové

- Podavka, O. (rec.) Jan Jesenský, Proti tyranům. K vydání připravila, přeložila a úvodní studií opatřila Kateřina Šolcová. Praha: Academia, 2019. Listy filologické/Folia philologica, 143 (2020), 1–2, s. 245–247.

- Cerman, I. (rec.) Kateřina Šolcová (ed.), Jan Jesenský, Proti tyranům. Praha: Academia, 2019. Opera historica, 220 (2019), 2, s. 327–329. Dostupný z: https://blog.aktualne.cz/blogy/ivo-cerman.php?itemid=35908

- Stejskalová J. (rec.) Šolcová, K. Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Deutsch-Tschechische Ausgabe. Nordhause: Verlag Traugott Bautz BmbH, 2013. [LIBRI NIGRI; Band 26.]. ISBN 978-3-88309-843-2, 978-3-88309-844-9. Acta Comeniana, 29 (2015), p. 206–209. ISSN 0231-5955.

- Beneš, J. (rec.). Šolcová, K. Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Deutsch-Tschechische Ausgabe. Nordhause: Verlag Traugott Bautz BmbH, 2013. [LIBRI NIGRI; Band 26.]. ISBN 978-3-88309-843-2, 978-3-88309-844-9. Listy filologické, 137 (2014), 3–4, p. 377–379.

- Mnich R. (rec.) Šolcová, K. Comenius im Blick: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Deutsch-Tschechische Ausgabe. Nordhause: Verlag Traugott Bautz BmbH, 2013. [LIBRI NIGRI; Band 26.]. ISBN 978-3-88309-843-2, 978-3-88309-844-9. Studia Comeniana et historica, 44 (2014), 91–92, p. 260–261. ISSN 0323-2220.