Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1, 

Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofie
a dějin přírodních věd), 

přednáška


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Pozvánka ke stažení zde.

Anotace

Ve filosofických diskuzích v raně novověké Británii byla zjevení různých netělesných bytostí často předkládána jako silný argument proti materialismu a zprostředkovaně i ateismu. Tyto diskuze se pohybovaly na průniku tradičních scholastických představ, karteziánství, platónských a paracelsiánských teorií i puritánské zbožnosti. Přednáška se bude zabývat významem andělů v těchto diskuzích, otázkou jejich tělesnosti a jejich vztahem k dalším netělesným či jemně-tělesným bytostem. Východiskem budou především texty Henryho Mora, Johna Webstera, Reginalda Scota i anonymního „Anti-Scota“.