06.05.
2021
Online seminar #2

Early Modern Metaphors of Knowledge #2

Eduard Fiedler / Simon J. G. Burton

YouTube channel "Comenius online"

 

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences invites you to watch a live stream of the second meeting of online seminar series.

29.04.
2021
Online seminar #1

Early Modern Metaphors of Knowledge #1

Tomáš Machula / Paul Richard Blum

YouTube channel "Comenius online"

Live stream of the first of online seminar series organized by the Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences

08.09.
2020
výstava

J. A. K. Komenský v kulturách vzpomínání

Galerie Věda a umění,
Národní 3, Praha 1

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
Muzeum Komenského v Přerově

09.12.
2019
prezentace knihy

J. A. Comenii Opera omnia – Dílo Jana Amose Komenského 26/I

Vila Lanna, V Sadech 1/1, Praha 6 – Bubeneč