News

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 26/II.

Epistulae – Korespondence, Pars II, 1639–1641 PRÁVĚ VYŠLO   Praha: Academia, 2024, 312 s., 28 s. obr. příl.ISBN 978-80-200-3563-9

Read More ...

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference  

Read More ...

Go to news overview
cfp-filosofie-a-univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1,

konference

 

Konference u příležitosti 100. výročí narození Radima Palouše (6. 11. 1924 – 10. 9. 2015)

 

U příležitosti 100. výročí narození Radima Palouše chceme s účastníky konference Filosofie a univerzita otevírat 6. listopadu 2024 témata, která rozvíjel první rektor Univerzity Karlovy po pádu komunistické totality. Jaká motivace byla za jeho myšlenkou zřídit katedry filosofie na všech fakultách Univerzity Karlovy? Proč se tak nestalo? Mají být všichni studující univerzitu uváděni do filosofie? Jak souvisí univerzita a filosofie? ...

CFP ke stažení zde. 

Přihlásit se s příspěvkem můžete do 31. května 2024 zde.

Přihlásit se na konferenci bez příspěvku můžete do 6. října 2024 (nebo do naplnění kapacity míst) zde.

 

Organizátoři:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Česká křesťanská akademie, Centrum TAPE Academy

 

CFP2 Palous 2024