24.11.
2022
workshop

Učenecká korespondence a praxe vícejazyčnosti mezi republikou učenců a počátky moderní národní společnosti

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
-

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

01.11.
2022
konference

Jako by(ch) se octl na obrovském staveništi. Antonín Škarka (14. 2. 1906–12. 11. 1972)

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
-

pořádá

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.
a

Oddělení starší literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 

11.10.
2022
kolokvium

Labyrinty Komenského. XXXIII. mezinárodní komeniologické kolokvium

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
-

 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
ve spolupráci
Filosofickým ústavem AV ČR, v. v. i.

Odkaz na fotogalerii zde.

16.09.
2022
přednáška

Education of citizen in phenomenological perspective

Bayron Hernan Giral Ospina (Universidad Pedagogica Nacional de Colombia)
-
zasedací místnost FLÚ, 1. patro

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.

14.09.
2022
prezentace knih

Prezentace katalogů z výstav o Komenském

-
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1


Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR
ve spolupráci s

Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
a
Muzeem Komenského v Přerově

29.06.
2022
lecture

Daniel Herrera Restrepo: the Master of Philosophy in Colombia

Prof. Germán Vargas Guillén (Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia)
meeting room of the Institute of Philosophy, Jilská 1, Prague 1

The Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History
and
the Jan Patočka Archive

27.06.
2022
přednáška

Identity and Memory in the Correspondence of 18th Century Female Missionaries of the Moravian Church in Suriname

Dr. Jessica Cronshagen (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
Akademické konferenční centrum, Husova 3a, Praha 1

COST Women on the Move
a Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Pozvánka ke stažení zde.

17.06.
2022
komorní festival FLÚ

Hvězdy filosofie

dvorana Filosofického ústavu, Jilská ulici 1, Praha 1

Komorní festival Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

17. června 2022 od 17:00 do 24:00 hodin

26.05.
2022
přednáška

Německá mystika 14. století, její recepce v reformaci a vliv na J. A. Komenského

dr. Martin Žemla (vedoucí edičního oddělení OIKOYMENH)
zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Viz pozvánku na přednášku zde.

10.03.
2022
přednáška

On the literary representation of crises: Strategies of explanation, warning, comparison and intensification in Early Modern Livonia

Dr. Kristi Viiding (Under and Tuglas Literature Center of Estonian Academy of the Sciences)
-
zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, Praha 1

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.