News

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 26/II.

Epistulae – Korespondence, Pars II, 1639–1641 PRÁVĚ VYŠLO   Praha: Academia, 2024, 312 s., 28 s. obr. příl.ISBN 978-80-200-3563-9

Read More ...

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference  

Read More ...

Go to news overview
PhDr. Věra Schifferová, CSc.

PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Work position: Senior researcher

Fields of specialization:

- Philosophy of Comenius within the context of European intellectual history
- Comenius' metaphysics, ethics, philosophy of education, philosophy of non-violence (irenicism)
- Jan Patočka's Comenius-studies

kancelář/office: 308a
tel.: +420 221 183 340
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education and Academic Qualification

- 1992: CSc. – The Institute of Philosophy of the Czechoslovak Academy of Sciences, dissertation: „Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky" [Comeniological Legacy of Jan Patočka]
- 1983: PhDr. – The Faculty of Arts, Charles University, Prague (Czechoslovakia): PhDr. in Philosophy (rigorosum exam)
- 1978–1983: The Faculty of Arts, Charles University, Prague (Czechoslovakia), MA in Philosophy and Political Economy, MA thesis: „Etika v díle J. A. Komenského" [Ethics in the Work by J. A. Comenius]

Work Experience

- since 1990: Department for the Studies and Editing of Comenius´ Work, The Institute of Philosophy, The Academy of Sciences of the Czech Republic (before 1993 The Czechoslovak Academy of Sciences), Prague, Research Fellow, from 2013 Senior Researcher
- 1984–1990: Department of Comenius´ Studies and History of Education and School System, J. A. Comenius´ Institute of Education, The Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, Research Assistent

Lectures and Mentoring

- since 2020: Renaissance philosophy, Faculty of Arts and Philosophy, University Pardubice, external lecturer
- since 2018–2019 (SS): course on Hellenistic Ethics, Faculty of Arts, Charles University, Prague, external lecturer
- 2017–2018 (SS): course on Comenius – Philosophical Portrait, Faculty of Arts, Charles University, Prague, external lecturer
- since 2015 (WS): course on Selected Chapters of Ancient Philosophy, Faculty of Arts, Charles University, Prague, external lecturer
- since 2016: supervisor of doctoral students, Department of Social Sciences and Philosophy, Faculty of Education, Charles University
- since 2012: supervisor of doctoral students, Faculty of Arts and Philosophy, University Pardubice
- since 2012 examiner and opponent of MA theses , Faculty of Arts and Philosophy, University Pardubice
- 2010–2014: course on Ancient Philosophy, Faculty of Arts, Charles University, Prague, external lecturer
- since 2007: course on Philosophy of Comenius (bachelorʼs degree study, mastersʼdegree study, lectures, seminars) , Faculty of Arts and Philosophy, University Pardubice, external lecturer
- since 2007: course on Philosophy of Comenius (for doctoral students), Department of Social Sciences and Philosophy, Faculty of Education, Charles University, external lecturer
- 2006–2010: course on History of Philosophy, Faculty of Arts, Charles University, external lecturer
- since 2004: course on Philosophy for Deaf Students, Faculty of Arts, Charles University, external lecturer

Research Fields of Interest

- interpretation of Comenius´philosophy
- Jan Patočka, Patočka´s interpretation of Comenius
- editor of Comeniological Studies I–III of Jan Patočka (Collected Works of J. Patočka, Vol. 9–11); editor of Jan Patočka´s Correspondence with the Scholars in Comenius I–II (Collected Works of J. Patočka, Vol. 21–22)
- editor of Comeniusʼs Writings (critical edition The Complete Works of Jan Amos Comenius, Czech editions)

Research Grants and Projects

Investigator
- Filosofie Jana Amose Komenského [Philosophy of Jan Amos Comenius], The Czech Science Foundation, 2013–2016

- Korespondence Jana Patočky s komeniology [Jan Patočka´s Correspondence with the Scholars in Comenius], The Czech Science Foundation, 2007–2010 - this grant project was accomplished with excellent result

- Komeniologický odkaz Jana Patočky [Comenius-Studies by Jan Patočka], The Grant Agency of the Academy of Sciences, 1992–1994

Co-investigator, fellow-worker
- Patočkova asubjektívna fenomenologia a dejiny filozofie [Patočka's Asubjective Phenomenology and History of Philosophy], 2013–2015, APVV-0480-11, investigator Róbert Stojka, The Faculty of Arts, PJŠU in Košice, Slovakia

- Idea univerzity [The Idea of the University], č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270 OP VK, 2012–2013, investigator A. Prázný, University of Pardubice, 2012–2013

- Dějiny politického myšlení: antika, středověk a novověk [History of Political Thought: Classical Age, Middle Ages and Early Modern period], 1993–1995, č. 401/03/0863, The Czech Science Foundation, investigator V. Herold - this grant project was accomplished with excellent results

- Kritická edice Dílo Jana Amose Komenského [critical edition of J. A. Comenii Opera Omnia – J. A. Comenius´ Work], 1994–1996, The Grant Agency of the Academy of Sciences, investigator M. Steiner

- Kritická edice Dílo Jana Amose Komenského [critical edition of J. A. Comenii Opera Omnia – J. A. Comenius´ Work], 1991–1992, The Grant Agency of the Academy of Sciences, investigator M. Steiner

Membership in the Professional Organisations and Editorial Committees

- member of the Programme Board of the doctoral study in philosophy, Department of Philosophy, Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice
- member of the Programme Board of the doctoral study in philosophy, Department of Social Sciences and Philosophy, Faculty of Education, Charles University
- member of the editorial board of the Academy of Sciences of the Czech Republic
- member of the editorial board Acta Comeniana. International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. Internationale Revue für Studien über Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit
- since 2015: member of the editorial board: Factótum. Revista de Filosofía
- since 2012: member of the editorial board: Taula. Quaderns de pensament, ed. Universitat de les Illes Balears

Other activities

- Co-organiser of the workshop Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení [The Place of Comenius in the History of European Metaphysical Thought], Pardubice, November 2018, organizers: Department of Comenius' Studies and Early Modern Intellectual History, Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Philosophy, Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice.

- Co-organizer of the workshop Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského [The Idea of Harmony in the J. A. Comeniusʼ Work], organizers: Department of Comeniusʼ Studies and Early Modern Intellectual History, Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Philosophy, Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice, November 2013.

- Co-organizer of the workshop K pojetí světa v díle J. A. Komenského [Concept of the World in the Work by Jan Amos Comenius], Pardubice, November 2010, organizers: Department for the Studies and Editing of Comenius' Work, Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Department of Philosophy, Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice.

- Co-organizer of the international workshop Jan Patočka, české dějiny a Evropa [Jan Patočka, Czech History and Europe], Vysoké nad Jizerou, Juni 2007.

Prizes

- 2015: co-editor and co-author of the monograph, which has been awarded by prize of the Slovak Literatury Fund Premium for Scientific Literature: Patočka a novoveká filozofia [Patočka and Modern Philosophy]. Eds. V. Leško, V. Schifferová, R. Stojka, P. Tholt. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. [Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae; 48.]. ISBN 978-80-8152-148-5.

- 1993: doctoral thesis "Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky". In Soudilová, V. – Palouš, R. Comenius redivivus: Příspěvky k filosofii výchovy. Prague, 1991, p. 17–96. [Studia paedagogica; 6.]. It has been awarded by Prize of Josef Hlávka for scientific literature.

- 1992: member of the team, who has been awarded by premium of the Czech Literary Translatorsʼ Guild for the Czech translation of the work: Jan Amos Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských [General Consultation on the Improvement of Human Affairs].

- 1991: member of the team of the Institut of Education of Jan Amos Komenský, who has been awarded by prize of the Czechoslovak academy of science for the results in Comenius-studies.

Bibliography

Book publications

- La ética en el pensamiento de Comenio: Cuatro estudios sobre la obra de Jan Amos Komenský. [Ethics in Comeniusʼs Thought: Four Studies on Jan Amos Komenskýʼ Work.]. Mar del Plata: Kazak Ediciones, 2018. ISBN 978-987-26573-6-9.

- Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. [Jan Amos Comenius. Writings on First Philosophy.]. V. Balík a V. Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2.

- Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. [The Idea of Harmony in the Work of John Amos Comenius.]. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

- Patočka a novoveká filozofia. [Patočka and Modern Philosophy.]. Eds. V. Leško, V. Schifferová, R. Stojka, P. Tholt. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. [Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae; 48.]. ISBN 978-80-8152-148-5.

Editions

- Steiner, M. – Klosová, M. – Balík, V. – Králová, M. – Kyralová, M. – Řezníková, L. – Schifferová, V. – Žemla, M. (eds.). Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. [The Complete Works of Jan Amos Comenius 19/2. The General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Part 2, Prefaces and Other Preliminary Parts. The Possible World. The Archetypal World. The Angelic World.]. Praha: Academia, 2022. 347 pp. ISBN 978-80-200-3398-7.

- Schifferová, V. – Balík, V. (eds.). In Pansophiam isagoge generalis. [Introduction to the Pansophia.]. In Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. Praha: Academia, 2022, pp. 9–51. ISBN 978-80-200-3398-7.

- Balík, V. – Schifferová, V. (eds.). De emendatione rerum humanarum consultationis catholicae pars tertia. Pansophia. Pars 1, Mundus possibilis. [The Third Part of the General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Pansophy. Part 1, The Possible World.]. In Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. Praha: Academia, 2022, pp. 99–161. ISBN 978-80-200-3398-7.

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 19/I. [The Complete Works of Jan Amos Comenius 19/I. The General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Part 1, To the Lights of Europe. The Universal Awakening. The Way of Universal Light.]. Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová a Lucie Storchová (edd.). Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2448-0. Podíl na vypracování komentářů a úvodů k Panegersii a Panaugii; podíl na vypracování úvodu k celému spisu Catholica.

- Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. [Jan Patočka: Correspondence with scholars in Comenius studies II.]. Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.) Praha: Oikoymenh, 2011. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22. [Collected Writings of Jan Patočka.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. [Jan Patočka: Correspondence with scholars in Comenius studies I. With supplements on Chart 77, Norwegian edition of Heretical essays et al.]. Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Praha: Oikoymenh, 2011. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21. [Collected Writings of Jan Patočka.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korrespondenz 1936–1977. [Jan Patočka - Klaus Schaller - Dmitrij Tschižewskij: Philosophical Correspondence 1936–1977.]. Schifferová, V. – Blaschek-Hahn, H. (eds.). Würzburg, 2010. 183 p. Orbis Phaenomenologicus; 5. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Briefwechsel zu Jan Patočka und zur Charta 77 zwischen Milada Blekastad und Ludwig Landgrebe aus den Jahren 1977–1979. Schifferová, V. – Blaschek-Hahn, H. (eds.). In Focus Pragensis IX – yearbook for the philosophy and phenomenology of religion. Praha, 2009, p. 17–50. ISBN 978-80-7298-448-0.

- Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Schifferová, V. – Prázný, A. (eds.). Pardubice, 2009. 202 p. ISBN 978-80-7395-221-1.

- J. Patočka: Komeniologické studie III. Praha: Oikoymenh, 2003. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11. ISBN 80-7298-079-3.

- J. Patočka: Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 10. ISBN 80-86005-03-4.

- J. Patočka: Komeniologické studie I. Praha: Oikoymenh, 1997. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 9. ISBN 80-86005-52-6.

Studies, chapters in monographs

- In harmoniam omnia reducantur. Comenio, pensador de la armonía y unidad universales. Transl. Ivan Ortega Rodriguez. In Maximiliano Prada Dussán y David A. Rubio Gaviria (eds.). Comenio, 350 años después. Bogota, 2022, pp. 31–49. ISBN PDF: 978-628-7518-47-6. [cit. 2022-11-01]. Dostupné z: http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/17861.

- Juan Amós Comenio, perfil de un filósofo. Pedagogía y Saberes, 2021, 54, pp. 111–124. E-ISSN 2500-6436.

- "Omnia discantur per theoriam, praxin, chresin": Zur aktuellen Bedeutung des Comenius für das Anthropozän. Comenius-Jahrbuch, 28 (2020), pp. 55–74. ISSN 0945-313X.

- Juan Amós Comenio, perfil de un filósofo. Transl. Germán Vargas Guillén/Eliška Krausová Vlasáková. Pedagogía y Saberes, 54 (2021), pp. 111–124.

- Schifferová, V. – Balík, V. Aristotelské kořeny Komenského metafyziky. [Aristotle roots of Comenius´ metaphysics.]. Filosofický časopis, 67 (2019), 6, pp. 933–953.

- Bemerkungen zur Idee der Ganzheitlichkeit bei Comenius. [Notes on the Idea of the Whole by Comenius.]. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Springer, 2016, pp. 190–198. ISBN 978-3-658-08260-4.

- Komenský jako inspirace pro 'poevropské údobí'. [Comenius as an inspiration for „post-european age".]. In Stojka, R. – Škára, M. (eds.). Patočka a dejiny filozofie. [Patočka and History of Philosophy.]. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015, pp. 94–108. [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. 75]. ISBN 978-80-8152-353-3.

- Existence v kontextu Patočkovy filozofie výchovy. [Existence in the Context of Patočka's Philosophy of Education]. Leško, V. – Stojka, R. Patočka a filozofia 20. storočia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, pp. 531–551. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae, 73. ISBN 978-80-8152-308-3.

- Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. [The Idea of Harmony in the Work of John Amos Comenius.]. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, pp. 47–55. ISBN 978-7395-703-2 (Univerzita Pardubice). ISBN 978-80-7465-093-2 (Pavel Mervart).

- Auszug aus einem Gespräch mit Věra Schifferová. Anlässlich der Ausstellung 'Comenius und Heidelberg' im Museum der Universität Heidelberg. [Excerpt from interview with Věra Schifferová. On the ocassion of the exhibicion „Comenius and Heidelberg" in the University Heidelberg Museum.]. In Dubois, F. – Gerstner, H. (eds.). Comenius in Heidelberg: Student in Heidelberg - Lehrer der Menschheit. Heidelberg: Winter, 2014, pp. 171–178. ISBN 978-3-8253-6216-4.

- Jan Amos Komenský – portrét filozofa. In Leško, V. – Schifferová, V. – Stojka, R. – Tholt, P. (eds.). Patočka a novoveká filozofia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, pp. 105–128. [Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae; 48]. ISBN 978-80-8152-148-5.

- „Per tenebras iter intutum est": K pojetí světla v díle Jana Amose Komenského. In PAIDEIA. Výchova ve světověku. PAIDEIA: Philosophical E-Journal of Charles University, mimořádné číslo 1/XI/2014, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, Praha, 2014, pp. 127–139. ISSN 1214-8725. ISBN 978-80-7290-789-2.

- Schifferová, V. Comenius, Jan Amos (1592–1670). Pollmann, K. (ed.). The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Vol 2. Oxford: Oxford university press, 2013, pp. 819–821 ISBN 978-0-19-929916-4.

- Puť iz 'labirinta' kak roždenie čeloveka dlja otkrytogo mira. In Marčukova, S. Nepreryvnoe obrazovanie kak kompas v poiskach svoego puti v 'labirinte mira'. Sankt-Peterburg: Peteršule, 2013, pp. 50–55. ISBN 978-5-905425-08-0.

- Vorwort (spoluautorka H. Blaschek-Hahn). In Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korrespondenz 1936–1977. Blaschek-Hahn H. – Schifferová V. (eds.). Würzburg, 2010, pp. 9–14. Orbis Phaenomenologicus; 5. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Schifferová, V. – Steiner, M. Existuje další, neznámý rukopis Komenského "Pansofie"?: Pavlu Flossovi k významném životnímu jubileu. Filosofický časopis, 58 (2010), 3, pp. 379–386. ISSN 0015-1831.

- Komenského vychovatelská nauka mezi mystikou a rozumem: Ke komeniologické koncepci Jana Patočky. In Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Sitarska B. – Mnich R. (eds.). Siedlce, 2010, pp. 105–110. Studia Comeniana Sedlcensia; 3. ISBN 978-83-7051-578-2.

- K pojetí politiky v Komenského Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Komenský: Odborný časopis pro učitele základní školy, 135 (listopad 2010), 2, pp. 25–30.

- Ke Komenského pojetí světa: Komenský jako myslitel celku. In Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Schifferová, V. – Prázný, A. (eds.), Pardubice, 2009, pp. 181–190. ISBN 978-80-7395-221-1.

- Vorwort. (spoluautorka H. Blaschek-Hahn). In Briefwechsel zu Jan Patočka und zur Charta 77 zwischen Milada Blekastad und Ludwig Landgrebe aus den Jahren 1977 - 1979. Blaschek-Hahn, H. – Schifferová, V. (eds.). In Focus Pragensis IX - yearbook for the philosophy and phenomenology of religion. Praha, 2009, pp. 11–16. ISBN 978-80-7298-448-0.

- Výchova k novému věku: Komenského filozofie výchovy ve výkladu Jana Patočky. In Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře a vzdělávání. Chocholová, S. – Pánková, M. – Steiner, M. (eds.), Praha, 2009, pp. 271–277. ISBN 978-80-200-1700-0.

- Einige Bemerkungen zur Comenius-Deutung bei Patočka. Comenius-Jahrbuch, 2008, Sankt Augustin, pp. 51–70. ISBN 978-3-89665-462-5.

- Komeniologické studie Jana Patočky. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Navrátil, I. – Hermann, T. (eds.). Semily, 2007, pp. 95–101. Z Českého ráje a Podkrkonoší; Supplementum 12. ISBN 978-80-86254-16-6.

- Předmluva, spoluautor T. Hermann. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Navrátil, I. – Hermann, T. (eds.). Semily, 2007, pp. 7–8. Z Českého ráje a Podkrkonoší; Supplementum 12. ISBN 978-80-86254-16-6.

- Nový obraz Komenského. Filosofický časopis, 55 (2007), 3, pp. 399–407. ISSN 0015-1831.

- Comenius und der neuzeitliche Rationalismus. Jan Patočkas Interpretation der Philosophie des 17. Jahrhunderts. In Andere Wege in die Moderne: Forschungsbeiträge zu Patočkas Genealogie der Neuzeit. Hagedorn, L. – Sepp, H. R. (eds.). Würzburg, 2006, pp. 178–188. ISBN 3-8260-2847-3.

- Ke vztahu filosofie a theologie u Jana Amose Komenského. In Náboženství a věda. Bubík, T. – Prázný, A. – Hoffmann, H. (eds.). Pardubice, 2006, pp. 240–246. ISBN 80-7194-876-4.

- Comenius´ Philosophie der Gewaltlosigkeit in ganzheitlicher Perspektive. In Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. Schadel, E. (ed.). Frankfurt am Main, 2005. Schriften zur Triadik und Ontodynamik; sv. 24. ISSN 0932-2434.

- Comeniana aus dem Nachlass von Dietrich Mahnke: Die Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskiij aus dem Jahre 1935. Acta Comeniana, 18 (2004), pp. 213–224. ISSN 0231-5955.

- Comeniana aus dem Nachlass von Dietrich Mahnke: Die Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskij aus dem Jahre 1935. Einleitung. Acta Comeniana, 18 (2004), pp. 213–218. ISSN 0231-5955.

- Philosophische Aspekte der Comeniologie D. Tschižewskijs. In Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo. Praha, 2004, pp. 339–350. ISSSBN 80-7050-384-X.

- K otázce barokní povahy Komenského filosofie: O komeniologické koncepci Dietricha Mahnkeho. In Bene Scripsisti ... Filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha, 2002, pp. 263–284. ISBN 80-7007-158-3.

- Démokritos, diairesis, dianoia, Diakarchos, díké, Diodóros Kronos, Diogenés Laertios, Diogenés z Apollónie, Diogenés ze Sinópy, doxografie, druhá filozofie, dynamis, einai, Ekfantos ze Syrákús, elejská škola, elidská škola, Empedoklés z Akragantu, energeia, entelechie, entuziasmus, Epiktétos z Hierápole, epikúreismus, epikúrejská škola, Epikúros ze Samu, Erastothenés z Kyrény. In Velká všeobecná encyklopedie. Praha: Diderot, 2001, sv. 4. ISBN 80-902723-7-1.

- Comenius als Scheideweg des traditionellen und des modernen Denkens: Zu Patočkas Comenius-Interpretation. Acta Comeniana, 38 (2000), pp. 161–173. ISSN 0231-5955.

- Causa efficiens, causa finalis, causa formalis, Celsus, Cicero, clinamen, daimonion, Damaschios, David Armén. In Velká všeobecná encyklopedie. Praha: Diderot, 2000, sv. 3. ISBN 80-902723-5-5.

- J. A. Komenský: Dveře věcí otevřené. Schifferová, V. (introd., com.) – Klosová, M. (introd., transl.). Studia Comeniana et Historica, 24 (1999), pp. 214–225. ISSN 0323-2220.

- Vztah Komenský a Descartes v interpretaci Jana Patočky. Studia Comeniana et Historica, 26 (1996), pp. 381–390. ISSN 0323-2220.

- Komenský (Comenius), Jan Amos. In Honderich, T. (ed.). In The Oxford Companion to Philosophy. Oxford, 1995, pp. 448–449. (heslo). ISBN 0-19-866132-0.

- K teologickoetickému aspektu Komenského irénismu. Studia Comeniana et Historica, 24 (1994), pp. 25–29.

- J. Patočka: Komeniana z pozůstalosti. Studia Comeniana et Historica, 24 (1994), p. 66–103. (edice textu, poznámky a úvodní slovo).

- Die ontologische Grundlagen der Pädagogik Komenskýs. Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Pädagogik, 1993, 1, pp. 15–24.

- Komenského Mundus moralis. In Po cestách naléhavosti myšlení. Praha, 1993, p. 50–64. ISBN 80-7007-046-3.

- Filosofická reflexe učitelského povolání u Komenského. In Učitelé – šiřitelé myšlenek Jana Amose Komenského. Přerov, 1992, pp. 5–6.

- Komenský, J. A. Pansofia: Svět mravní. In Komenský, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. 2, Praha: Academia, 1992, pp. 249–263. (komentář)

- J. A. Komenský: První filosofie. Filosofický časopis, 40 (1992), 1, pp. 125–133. (komentář)

- Patočkova interpretace Komenského. In K filosofii Jana Amose Komenského. Krnov, 1992, pp. 50–60.

- Philosophische Grundlagen des Irenismus bei J. A. Comenius. Acta Comeniana, 9 (1991), pp. 25–41.

- Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky. In Comenius redivivus: Příspěvky k filosofii výchovy. Praha, 1991, pp. 17–96. [Studia paedagogica; 6.].

- Komenský a Seneka. Studia Comeniana et Historica, 20 (1990), pp. 106–111.

- Drei Bemerkungen zur Ethik Komenskýs. Acta Comeniana: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského, 32 (1989), pp. 33–39.

- Index nominum. Index Comenii operum memoratum. In Steiner, M. – Kyralová, M. (eds.). Dílo J. A. Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia; vol. 15/II. Praha: Academia, 1989, pp. 488–500.

- K systému etických kategorií J. A. Komenského. Studia Comeniana et Historica, 17 (1987), pp. 40–57.

Translations

- Zjevování – svět – struktura. Heinrich Rombach a Jan Patočka ve světovém rozhovoru. [Appearing – World – Structure. Global Dialog between Heinrich Rombach and Jan Patočka. [Blaschek-Hahn, H.; Sepp, H. R.: Strukturontologie - Bildphilosophie - Hermetik. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010. S. 166–181]. Leško, V. – Stojka, R. Patočka a filozofia 20. storočia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, pp. 65–84. ISBN 978-80-8152-308-3.

- Korespondence o Patočkově příspěvku k chystanému vydání Ueberwegových dějin filosofie. In SCHIFFEROVÁ, V., CHVATÍK, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 299–309. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Schaller, K. Má setkání s Dmytrem Čyževským. In Schifferová, V., CHvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 323–327. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Schaller, K. Vzpomínky na Jana Patočku. In Schifferová, V., CHvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 329–338. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Dopis Klause Schallera Miladě Blekastadové. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová, V., CHvatík, I., Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 541–544. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Dopisy Jana Patočky Dmytrovi Čyževskému. In Schifferová, V., CHvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 9–38. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Dopis Franze Hofmanna Janu Patočkovi. In Schifferová, V., CHvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 69–73. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Korespondence Milady Blekastadové s Ludwigem Landgrebem. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová, V., CHvatík, I., Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 461–486. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Dopis Ludwiga Landgrebeho Romanu Jacobsonovi. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová, V., CHvatík, I., Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 487–491. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Korespondence Milady Blekastadové s Hildegard Ballauffovou. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová, V. – CHvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 499–516. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Korespondence Jana Patočky k obhajobě doktorské práce Milady Blekastadové (1969). Přel. V. Schifferová a J. Frei. In Schifferová, V. – CHvatík, I.– Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 439–447. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Dopis Dagfinna Follesdala Janu Patočkovi. Přel. V. Schifferová a J. Frei. In Schifferová, V., CHvatík, I., Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, pp. 455–457. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Patočka, J. Komenského duchovní biografie. In Schifferová, V. (ed.). Jan Patočka: Komeniologické studie III. Praha: OIKOYMENH, 2003, pp. 365–395. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11.]. ISBN 80-7298-079-3.

- Patočka, J. Komenský a herbornská duchovní tradice. In Schifferová, V. (ed.). Jan Patočka: Komeniologické studie III. Praha: OIKOYMENH, 2003, pp. 479–484. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11.]. ISBN 80-7298-079-3.

- Patočka, J. Posudek doktorské práce M. Blekastadové Comenius. In Schifferová, V. (ed.). Jan Patočka: Komeniologické studie III. Praha: OIKOYMENH, 2003, pp. 512–524. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11.]. ISBN 80-7298-079-3.

- Výňatky z korespondence Edmunda Husserla a Dietricha Mahnkeho z roku 1933. Publ. jako Přílohy ke stati: Schifferová, V. K otázce barokní povahy Komenského filosofie: O komeniologické koncepci D. Mahnkeho. In Bene Scripsisti... Filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha, 2002, pp. 285–295. ISBN 80-7007-158-3.

- Schaller, K. „Universální a priori" a výchova: K pedagogice Jana Patočky a Eugena Finka. In Fenomén jako filosofický problém. Praha, 2000, pp. 72–94. ISBN 80-7298-010-6.

- Patočka, J.; Komenský, J. A. Pampaedia. In J. Patočka: Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998, p. 216–222. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 10.]. ISBN 80-86005-03-4.J

- Patočka, J. Utopie a soustava lidských cílů u Komenského. In J. Patočka: Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998, pp. 271–280. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 10.]. ISBN 80-86005-03-4.

Reviews

- Raffaelli, M. Macht, Weisheit und Liebe: Campanella und Comenius als Vordenker einer friedvoll globalisierten Weltgemeinschaft. Filosofický časopis, 58 (2010), 4, pp. 632–634. ISSN 0015-1831.

- Schadel, E. Trinität als Archetyp? Erläuterungen zu C.G.Jung, Hegel und Augustinus. Filosofický časopis, 58 (2010), 2, pp. 305–307. ISSN 0015-1831

- Patočka, J. Andere Wege in die Moderne. Acta Comeniana, 22–23 (2009), pp. 349–357. ISSN 0231-5955.

- W. Korthaase, W.; Hauff, S.; Fritsch, A. Comenius und Weltfriede. Acta Comeniana, 22–23 (2009), pp. 304–306. ISSN 0231-5955.

- Mudroch, V. (ed.). Die Philosophie des 17. Jahrhunderts, Bd. 4: Das heilige römische Reich deutscher Nation. Nord- und Ostmitteleuropa. Acta Comeniana, 18 (2004), pp. 240–253. ISSN 0231-5955.

- Schaller, K. Zur Grundlegung der Einzelwissenschaft bei Comenius und Fichte: eine Studie zum Problem des Studium Generale, mit einer Einleitung von Käte Meyer-Drawe. Sankt Augustin: Academia Verlag, 1999. Acta Comeniana, 14 (2000), pp. 187–190. ISSN 0231-5955.

- Schaller, K. Comenius 1992: Gesammelte Beiträge zum Jubiläumsjahr. Sankt Augustin Verlag, 1992. Studia Comeniana et Historica, 27 (1997), 57–58, pp. 191–200. ISSN 0323-2220.

- Sousedík, S. René Descartes a české baroko. Praha: Filosofia, 1996. Acta Comeniana, 12 (1997), pp. 265–271. ISSN 0231-5955.

- Palouš, R. Komenského Boží svět. Praha: SPN, 1992. Acta Comeniana, 12 (1997), pp. 225–231. ISSN 0231-5955.

- Nástin dějin filosofie. Filosofický časopis, 44 (1996), 1, p. 152–157. ISSN 0015-1831.

- J. A. Comenii opera omnia 15/III. Filosofický časopis, 42 (1994), 1, pp. 141–143. ISSN 015-1831.

- Kunna, U. Das „Krebsgeschwür der Philosophie": Komenskýs Auseinandersetzung mit dem Cartesianismus. Sankt Augustin: Academia Verlag, 1991. Acta Comeniana, 10 (1993), pp. 228–233. ISBN 80-7007-045-5. ISSN 0231-5955.

- Herder a Komenský. Studia Comeniana et Historica, 20 (1990), 40, pp. 108–112.

- Komenský a Herborn. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 29 (1989), 1, pp. 128–133.

Reports

- Klaus Schaller zum 85. Geburtstag. SCHIFFEROVÁ, V. – BLASCHEK-HAHN, H. (eds.). Studia Comeniana et Historica, 40 (2010), 83–84, pp. 231–233. ISSN 0323-2220.

- K jubileu Jana Patočky. Filosofický časopis, 54 (2006), 5, pp. 796–797. ISSN 0015-1831.

- K životnímu jubileu Radima Palouše. Studia Comeniana et Historica, 34 (2004), 71–72, pp. 294–298. ISSN 0323-2220.

- Komenský jako anticipátor myšlenek o kreativním míru: Zpráva o česko-německém komeniologickém kolokviu. Filosofický časopis, 54 (2004), 4, pp. 696–700. ISSN 0015-1831. In Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. SCHADEL, E. (ed.). Přetisk. Frankfurt am Main, 2005, p. 585–588. Schriften zur Triadik und Ontodynamik; vol. 24.

- K životnímu jubileu Stanislava Sousedíka. Studia Comeniana et Historica, 31 (2001), 65–66, pp. 247–250. ISSN 0323-2220.

Reviews, reports and discussions in cultural magazines and newspapers

- Patočka, Komenský a současná škola. Učitelské listy, 2 (1995), 8, pp. 8–9.

Bibliography

- Soupis komenian Jana Patočky. Schifferová, V. – Novotný, K. (eds.). Studia Comeniana et historica, 24 (1994), pp. 62–65.

- Němec, J. – D. Souček, D. et al. Jan Patočka: Bibliografie 1928–1996. Praha, 1997. ISBN 80-86005-52-6. 2. otisk In Jan Patočka: Texte-Dokumente-Bibliographie. Hagedorn, L. – Sepp, H. R. (eds.). München, 1999. Orbis Phaenomenologicus: Perspektiven und Quellen. ISBN 3-495-47962-7.

Reviews of works by V. Schifferová

- MISSERI, L. (review.). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: OIKOYMENH, 2017. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Editiones Complutense. ISSN: 0211-2337.

- FIEDLER, E. (review). Komenského „Spisy o první filosofii" a metafyzický ressourcement: Jan Amos Komenský. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2. Filosofický časopis, 68 (2020), 5, pp. 789–794.

- PAVLAS, P. (review). Spisy o první filosofii. Jan Amos Komenský. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh 2017. 765 s. ISBN 978-80-7298-204-2. Studia Comeniana et historica, 48 (2018), 99–100, pp. 93–98.

- ČÍŽEK, J. (review). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: OIKOYMENH, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2. Acta Comeniana, 31 (2017), pp. 125–128.

- SEDOVÁ, T. (review). LEŠKO, V. – SCHIFFEROVÁ, V. – STOJKA, R. – THOLT, P. (eds.). Patočka a novoveká filozofia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. [Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae; 48.]. ISBN 978-80-8152-148-5. Filozofia, 70 (2015), 6, pp. 479–482.

- BENEŠ, J. – BEČKOVÁ, M. (review). PALOUŠ, R. – SOUDILOVÁ, V. Comenius redivivus. Příspěvky k filozofii výchovy, Filosofický časopis, 41 (1993), 3, pp. 529–533.

- DRÁBKOVÁ, E. (review). Comenius redivivus, Acta Comeniana, 10 (1993), pp. 233–236.

- SOBOTKA, M. (review). Jan Patočka. Komeniologické studie I, II. V. Schifferová (ed.). Acta Comeniana, 13 (1999), pp. 179–186.

- SOBOTKA, M. (review). Jan Patočka o Janu Komenském, Literární noviny, 10 (1999), 27. [recenze Komeniologických studií I, II].

- MATULA, J. (review). Jan Patočka. Komeniologické studie III, V. Schifferová (ed.). Acta Comeniana, 19 (2005), pp. 185–193.

- ZEMEK, P. (review). SCHIFFEROVÁ, V. – PRÁZNÝ, A. (eds.). Pojetí světa v díle J. A. Komenského, Acta Comeniana, 24 (2010), pp. 151–154.

- VOIGT, U. (review). BLASCHEK HAHN, H. – SCHIFFEROVÁ, V. (eds.). Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korrespondenz 1936–1977, Acta Comeniana, 25 (2011), pp. 316–320.

- STREBEL, V. (review). BLASCHEK HAHN, H. – SCHIFFEROVÁ, V. (eds.). Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korespondenz 1936–1977, Germanoslavica, 23 (2012), 1, pp. 120–121.

- PETRUŽELKOVÁ, A. (review). „Váš starý Patočka" (Jana Patočky Korespondence s komeniology), Souvislosti, 2013, 1. URL: <http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=1468>.

- URBÁNEK, V. (review). Knihovnička, Dějiny a současnost, srpen 2012.
URL: <http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2012/8/knihovnicka-16/>

- DEMETZ, P. (review). BLASCHEK HAHN, H. – SCHIFFEROVÁ, V. (eds.). Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korespondenz 1936–1977, Stifter Jahrbuch. Neue Folge, 26 (2012), pp. 248–250.

- SVOBODOVÁ, Z. (review). Jan Patočka: Korespondence s komeniology. (díl I – eds. V. Schifferová, I. Chvatík, T. Havelka, díl II – eds. V. Schifferová, I. Chvatík), Filosofický časopis, 60 (2012), 5, pp. 769–775.