News

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 26/II.

Epistulae – Korespondence, Pars II, 1639–1641 PRÁVĚ VYŠLO   Praha: Academia, 2024, 312 s., 28 s. obr. příl.ISBN 978-80-200-3563-9

Read More ...

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference  

Read More ...

Go to news overview

PhDr. Markéta Klosová, Ph.D.

Work position: Research fellow and Editor of Comenius' Latin works in the critical edition of Johannis Amos Comenii Opera Omnia

Research fields of interest:
– editing and translating of Latin works by Comenius and other early modern Middle European authors
– research of Czech and Latin drama of the early modern era

kancelář/office: 110a
tel.: +420 221 183 319
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education and Academic Qualification

– 2013: completion of Ph. D. title, Ph. D. thesis: Dramatic Works by Jan Amos Comenius

– 2005–2013: doctoral studies, Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague

– 1984: completion of PhDr. title (Faculty of Arts, J. E. Purkyně University, Brno,
Department of Classical Studies)

– 1983 summer: Universita per Stranieri, Perugia (course on Italian Language)

– 1977–1983: Faculty of Arts, J. E. Purkyně University, Brno (studies in Czech and Latin grammar and literature; coursework in early modern Latin drama, translating Latin prosa, early modern Latin paleography; thesis: The Drama of the Czech Piarist Order in 17th and 18th Centuries)

Work Experience

– since 1990: Department for the Studies and Editing of Comenius' Work (now Department of Comenius' Studies and Early Modern Intellectual History), Institute of Philosophy, the Czech Academy of Sciences (before 1993 Czechoslovak Academy of Sciences), Prague, research fellow, editor of Comenius' Latin works for the critical edition J. A. Comenii Opera omnia

– 1985–1990 Department of History of Education and Comenius' Studies, J. A. Comenius' Institute of Education, Czecho-slovak Academy of Sciences, research fellow, editor of Comenius' Latin works for the critical edition J. A. Comenii Opera omnia)

– 1983–1985: Institute of the Czech Language, Czechoslovak Academy of Sciences, Language Development Department, research assistant

Lectures and Mentoring

– spring 1996: external lecturer at the Department of Theatre, Masaryk university, Brno (lectures on the Czech Piarist drama)

– 1994–2009: part-time lecturer at the Department of History, Faculty of Education, Charles University, Prague (courses taught: classic and medieval Latin, interpretation of early modern Latin texts)

– 1985–1993: Latin, various secondary schools

– summer 1984: Czech as a foreign language, Language school, Brno

Research Fields of Interest

– editing and translating of Latin works by Comenius and other early modern Middle European authors

– research of Czech and Latin drama in the early modern era

Membership in the Professional Organisations and Editorial Committees

– since 1992: Member of the editorial board of the international review of Comenius studies and early modern intellectual history Acta Comeniana (Prague)

Bibliography

Monograph

Divadelní svět J. A. Komenského. [The Theatre World of Johannes Amos Comenius.] Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2618-7.
[Reviews: Havelka, T. My, družina školáků, na něž se tu díváte. Divadelní revue, 28 (2017), 1, p. 124–129; Bažil, M. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 134–141.]

University textbooks

- Addenda Vestibuli. II. díl praktické učebnice latiny Vestibulum. [Addenda Vestibuli. Second part of the Practical Latin Textbook Vestibulum.]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004.

- Vestibulum: Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. [Vestibulum. The Practical Latin Textbook for Students of History.]. I. díl. 2. přepracované a opravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004.

- Vestibulum: Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. [Vestibulum. The Practical Latin Textbook for Students of History.]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1999.

Dictionary entries

- Hesla pochytčiti se – pojatý, pojednú, pole. Staročeský slovník, sv. 18. [Entries pochytčiti se – pojatý, pojednú, pole in Dictionary of Old Czech Language.]. Praha: Academia, 1988, pp. 497–500, pp. 566–568.

Editions

- Steiner, M. – Klosová, M. – Balík, V. – Králová, M. – Kyralová, M. – Řezníková, L. – Schifferová, V. – Žemla, M. (eds.). Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. [The Complete Works of Jan Amos Comenius 19/2. The General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Part 2, Prefaces and Other Preliminary Parts. The Possible World. The Archetypal World. The Angelic World.]. Praha: Academia, 2022. 347 pp. ISBN 978-80-200-3398-7.

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018. (participation on the edition of Latin letters and Index)

- Valerián Magni: O Světle mysli a jeho obraze. [Valerianus Magnus: De Luce mentium et ejus imagine; Valerian Magni: On the Light of the Mind and its Image.]. Ed. Markéta Klosová in coll. with J. Bartoň, transl. Markéta Klosová, intr. and com. T. Nejeschleba. Praha: Oikoymenh, 2016. [Knihovna novověké tradice a současnosti; Sv. 90.]. ISBN 978-80-7298-223-3.
[Review: Lička, L. Acta Comeniana, 30 (2016), p. 230–233; Tkáčik, L. Studia Capuccinorum Boziniensia, 1 (2018), 4, p. 223–225.]

- Just, J. – Klosová, M. – Steiner, M. (eds.). „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil." Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618. [Archive of Matouš Konečný, vol. 1, part 1: The Clerical Correspondence of the Unity of Czech Brethren from the Dioceses in Bohemia in the Period 1610–1618.] Dolní Břežany: Scriptorium, 2011. 350 s.[Archiv Matouše Konečného; Svazek I., Část 1.]. ISBN 978-80-87271-32-2. (edition of the part of Latin letters)

- Černá, A. M. – Čornej, P. – Klosová, M. (eds.). Staré letopisy české: Texty nejstarší vrstvy. [Old Czech Annals: the Oldest Texts.]. Praha: Filosofia, 2003, pp. 1–52, 228–230; pp. 201–209 a 240, 241. [Prameny dějin českých; 2]. (critical edition of Latin texts Chronicon Treboniense 1 and Chronicon Treboniense 2)
[Rewiews: Janiš, Dalibor. DaS 26, 2004, 6, p. 62; Zachová, Jana, ČČH 102, 2004, 4, pp. 831–832; Kolár, Jaroslav. ČesLit 52, 2004, 6, pp. 853–855; Borovský, Tomáš. ČMM 123, 2004, 2, pp. 487–490; Hlaváček, Ivan. DAEM 61, 2005, 1, pp. 260; Nejedlý, Petr. LF 128, 2005, 3–4, pp. 432–435; Zachová, Jana. Historica 11, 2004 [vyd. 2006], pp. 180–182.]

- Walerian Magni: De Luce mentium et eius imagine. O swietle umyslów i jego obrazie. [On the Light of the Mind and its Image.]. Warszawa: Instytut Filozofii i Sociologii Polskiej Akademii Nauk, 1994, pp. 1–52. (the critical edition of the work, with Josef Bartoň)

Translations

- Valerián Magni: O Světle mysli a jeho obraze. [Orig. Valerianus Magnus: De Luce mentium et ejus imagine; On the Light of the Mind and its Image.]. Transl. Markéta Klosová. Praha: Oikoymenh, 2016. [Knihovna novověké tradice a současnosti; Sv. 90.]. ISBN 978-80-7298-223-3.

- J. A. Komenský: Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů. [Orig. Komenský, J. A. Pansophiae praeludium. Conatuum pansophicorum dilucidatio; Prologue to Pansophy. Explication of Pansofic Attempts.]. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1862-5. (translation and opening study)

- Praktický sylogismus pro celý svět Jana Amose Komenského. [Orig. Komenský, J. A. Syllogismus orbis terrarum practicus; The Practical Syllogismus For The Whole World.]. In Pumprová, A. – Růžičková, D. – Švanda, L. (eds.). Querite primum regnum Dei. Sborník k poctě Jany Nechutové. Brno: Filozofická fakulta MU, 2006, pp. 571–591.

- Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi. (S Martinem Bažilem.) [Orig.: Komenský, J. A. Panegyricus Carolo Gustavo; Panegyric dedicated to Charles Gustav.]. In Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006, pp. 254–280. (translated in cooperation with Martin Bažil)

- Komenský, J. A. Dveře věcí 1643. [Orig.: Komenský, J. A. Janua rerum 1643; The Gate of Tongues 1643.]. Studia Comeniana et historica, 29 (1999), 62, pp. 213–226.

- Komenský, J. A. Objasnění pansofických pokusů. [Orig.: Komenský, J. A. Conatuum pansophicorum dilucidatio; Clarification of Pansophic Attempts]. Studia Comeniana et historica, 27 (1997), 57–58, pp. 135–167.

- Svět materiální. Překlad s částečným použitím překladu Josefa Hendricha. [Orig.: Komenský, J. A. Mundus materialis; The World of Materia.]. Obecná porada o nápravě věcí lidských I. Praha: Svoboda, 1992, pp. 395–533. (translated with Josef Hendrich)

- Svět lidské dovednosti. (Překlad části díla; překladatelé dalších částí: Jaromír Červenka, Martin Steiner.). [Orig.: Komenský, J. A. Mundus artificialis; The World of Human Skills.]. Obecná porada o nápravě věcí lidských II. Praha: Svoboda, 1992, pp. 114–130, 144–153, 156–160. (translation of the part of the text)

- Komenský, J. A. První filosofie. [Orig.: Komenský, J. A. Prima philosophia; The Metaphysics.]. Filosofický časopis, 40 (1992), 1, pp. 105–133).

Studies and chapters in books

- How to get Diogenes on the Stage. In Czibula, K. – Demeter, J. – Pintér, M. Z. (eds.). Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre. Eger, 2019, pp. 33–41.

- Komenského představa gestikulace v jeho dramatických dílech. Realismus, nebo stylizace?. [Gesticulation in Dramatic Works by Comenius: Realism or Stylization?.]. In Řezníková L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, pp. 127–145. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

Trzy sztuki Sebastiana Macera i Schola ludus Jana Amosa Komeńskiego. [Three plays by Sebeastian Macer and Schola ludus by J. A. Comenius.]. In Reformacja i tolerancja jedność w różnorodności? : Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Pod redakcją Marty Małkus i Kamili Szymańskiej. Wschowa-Leszno: Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2015, pp. 247–270. ISBN 978-83-63363-20-8.

- Osobní a literární vztahy Jana Amose Komenského k Johannu Valentinu Andreae. [J. A. Comenius' Personal and Literary Relations to J. V. Andreae.]. In Prázný, A. – Schifferová, V. Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, pp. 117–132. Česky, něm. resumé.

- Původní předmluva ke Komenského osmidílnému cyklu divadelních her Schola ludus. Několik slov k Předmluvě ke kurátorům. [The Original Preface to the Eight-part Cycle of Plays Schola ludus by Comenius. With Introducing study to the Preface to Curators.]. In Miscellanea theatralia. Praha: Divadelní ústav, 2005, pp. 89–99. (study and translation)

- Itálie (Část rozsáhlého úvodního přehledu Panoráma poválečné komeniologie v Československu a různých dalších zemích). [Italy. (Part of the survey Panorama of the Post-war Comeniology in Czechoslovakia and Various Other Countries).]. In Pokorný, Z. Bibliografie knižních komenian 1945–1990. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, Stát. pedag. knihovna Komenského, 1992, pp. 28–30.

- Italy (Part of the survey Panorama of the Post-war Comeniology in Czechoslovakia and various other Countries). In Pokorný, Z. Bibliography of Comeniana in Book Form. Prague: Institute for Informatics in Education Comenius State Education Library, 1992, pp. 29–31.

- Dramatika piaristů v 18. století. [Piarist Drama in the 17th Century.]. In Černý, E. (ed.). Divadlo v Kotcích, nejstarší pražské městské divadlo, 1739 – 1783. Praha: Panorama, 1992, pp. 336–347, 464–465. Česky, německé resumé.

Articles in journals

- Herci a herectví v Komenského cyklu Schola ludus. [Actors and acting in the Comenius' cycle Schola ludus.]. Divadelní revue, 25 (2014), 2, pp. 7–17.

- School Theatre after Comenius: Šebestián Macer and the Leszno Plays (1641–1652). Acta Comeniana, 27 (2013), pp. 103–114.

- Monachomacheia aneb Skandální události v mikulovském konventu. [Monachomacheia or the Scandalous Events in the Mikulov Convent.]. Divadelni revue, 23 (2012), 2, pp. 90–96.

- Dva modely dokonalé společnosti: Andreae a Komenský. [Two Models of the Perfect Society: Andreae and Comenius.]. Studia Comeniana et historica, 38 (2008), 80, pp. 63–73. Česky, angl. Resumé.

- Piaristická hra Arsenius aneb komedie o vraždě. [The Piaristic Play Arsenius or a Comedy about Murder.]. Divadelní revue, 4 (1998), pp. 42–53, 73.

- Piaristická hra o Ambrosiovi a Theodosiovi. [Piarist Play on Ambrosius and Theodosius.]. Divadelní revue, 3 (1993), pp. 96–115.

Papers in conference volumes

- Declamatio genethliaca de Jesu Christo recens nato - An Unusual Jesuit Epiphany Play from the XVIIth Century. In Egyed, E. – Bartha, K. – Tar, G. (eds.). (Dráma)szövegek metamorfózisa: Kontaktustörtének. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011, pp. 57–61. ISBN 978-606-8178-28-8. [Színháztudományi konferencia. Koloszvár (HU), 04.06.2009-07.06.2009]

- Pansophiae prodromus a Broniewského kritika Komenského názorů. [Pansophiae prodromus and Broniewski's Critique of Comenius' Standpoints.]. In Sitarska, B. – Mnich, R. (eds.). Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 2010, pp. 185–193.

- Two Piarist Plays from Lipník in Moravia or Two 18th Century Portraits of Emperor Theodosius and his Court. In Czibula, K. – Emödi, A. – János-Szatmári, S. (eds.). Dráma – múlt, színház – jelen. Oradea (Partium): Cluj-Napoca (Societatea Muzeului Ardealan), 2009, p. 39–44.

- Zwei Spiele des Sebastian Macer und J. A. Comenius' Schola ludus (Pars I–IV). [Two plays by Sebastian Macer and J. A. Comenius' Schola ludus (Pars I-IV).]. In Czibula, K. (ed.). Szinhazvilag Vilagszinhaz. Budapest: Racio Kiado, 2008, pp. 179–187.

- Odraz Harveyových objevů v Komenského Obecné poradě. [The Reflection of Harvey's Discoveries in Comenius' General Consultation.]. In Steiner, M. (ed.). Comenius's General Consultation as Instauratio magna rerum humanarum. (Section 6). Praha: Karolinum, 1998, pp. 196–198.

- Biografía de Comenio, del escolapio Adam Tolloczko. [Biography of Comenius by Adam Tolloczko, OSP.]. In La contribución de los Padres Escolapios a la ciencia y la cultura polacas en los siglos 17–19. Salamanca: Academia Polaca de Ciencias, Instituto de la Historia de Ciencia, 1996, pp. 170–173.

- Jan Amos Komenský a antická mytologie. [Johannes Amos Comenius and Ancient Mythology.]. In J. A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z medzinárodnej komeniologickej konferencie... Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 1993, pp. 263–267.

- J. A. Komenský a český čtenář aneb Komenský v překladech. [Comenius and Czech Reader or Comenius in Czech Translations.]. Studia Comeniana et historica, 22 (1992), 46–47, pp. 183–189. [J. A. Komenský ve světle nového bádání. XVIII. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 10.–12. 9. 1991].

- Lešenské hry a J. A. Komenský. [Leszno plays and Johannes Amos Comenius.]. Studia Comeniana et historica, 19 (1989), 38, pp. 166–175. [J. A. Komenský v kontextu jazykového a literárního vývoje jeho doby. XV. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 13.–15. 9. 1988.]

Digital documents

- Lelková, I. – Klosová, M. – Urbánek, V. Database of J. A. Comenius´ correspondence. Oxford: Early Modern Letters Online. Cultures of Knowledge, 2014. URL: http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/blog/?catalogue=jan-amos-comenius.

- Divadelní činnost piaristů v našich zemích. [Theatre Activities of Piarists in our Countries.]. Praha, 2003. URL: http://www.vosaspsekrizik.cz/piariste/index.htm (article)

Reviews

- Andreae, J. V. Gesammelte Schriften, Bd. 16, Theophilus. Bearbeitet von Jana Matlová (Theophilus) und Jiří Beneš, übersetzt von Viktor Friedrich Oehler (Theophilus) und Frank Böhling, kommentiert und eingeleitet von Jiří Beneš. Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann–Holzboog, 2002. Acta Comeniana, 17 (2003), pp. 215 –217.

- Hitchens, W. – Matuszewski, A. – Young, J. (eds.). The Letters of Jan Jonston to Samuel Hartlib / Listy Jana Jonstona do Samuela Hartliba. Transcribed and translated into English and Polish with an Introduction, Notes and Bibliography. Warsaw: Retro-Art 2000. Acta Comeniana, 15–16 (2002), pp. 363–367.

- Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópského kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka). Bratislava Slavistický kabinet SAV, 1998. Acta Comeniana, 14 (2000), pp. 297–308.

- Komenský, J. A. Jedno nezbytné. Z latinského originálu Unum necessarium přeložil Luděk Brož. Praha: Kalich, 1999. Acta Comeniana, 14 (2000), pp. 205–208.

- Wklad Pijarów do nauki i kultury w Polsce 17–19 wieku. Hrsg. v. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa–Kraków, Zaklad Historii Nauk Spolecznych Instytutu Historii Nauki, Oswiaty i Techniki PAN. Polska Prowincja Pijarów, 1993. Acta Comeniana, 12 (1997), pp. 331–340.

- Digrin, Z. Divadlo učenců a diplomatů. Praha: Divadelní ústav, 1995. Acta Comeniana, 12 (1997), pp. 328–331.

- Kopecký, M. Komenský jako umělec slova. MU Brno, 1992. Studia Comeniana et historica, 25 (1995), 53, pp. 66–69.

- Comenius, J. A. La via della luce. Traduzione, introduzione e note di Giordano Formizzi. Verona: Libreria editrice universitaria, 1992. Acta Comeniana, 11 (1995), pp. 174–177.

- Comenius, J. A. Panglottia. Parte quinta della Consultazione universale sulla riforma delle umane cose. Traduzione, introduzione e note di Giordano Formizzi. Verona: Libreria editrice universitaria, 1991. Acta Comeniana, 11 (1995), pp. 171–174.

- Floss, K. Úvod do řecké a latinské filozofické terminologie a četby. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. Filosofický časopis, 42 (1994), 5, pp. 869–875.

- Komenský , J. A. Opera omnia. Sv. 15/II. Praha: Academia, 1989. Acta Comeniana, 10 (1993), p. 208–209. Německy.

- Acta Comeniana 9. Studia Comeniana et historica, 22 (1992), 48, p. 140–143 Česky.

- Sidon, K. Labyrint (Cirkus podle Komenskeho). Studia Comeniana et historica, 21 (1991), 45, p. 108–109. Česky.

- Kopecký, M. (ed.). České humanistické drama. Studia Comeniana et historica, 19 (1989), 37, p. 99–100. Česky.

- Kučerova kniha o jazyce J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 16 (1986), 32, p. 134–136. Recenze. Česky.

Others

- Martin Steiner sexagenarius. Studia Comeniana et historica, 36 (2006), 75–76, pp. 276–277. Článek k jubileu.

- Konference Přínos piaristického řádu k vědě a kultuře v Polsku 18. a 19. století (Varšava 20.–21. 11. 1992). Studia Comeniana et historica, 25 (1994), 52, pp. 170–172. Zpráva o konferenci.

- Sympozium Kutná Hora v době baroka. (Uspořádala Muzejní a vlastivědná společnost WOCEL v Kutné Hoře, katedra pomocných věd historických FF UK v Praze a Okresní archiv v Kutné Hoře pod patronací Městského úřadu v Kutné Hoře ve dnech 14.–15. října 1993). Studia Comeniana et historica, 24, (1994), 52, pp. 172–174.

- Nesmrtelné dílo Učitele národů. S M. Steinerem. (Rozhovor). Večerník Praha – VP pro volné dny, 2, [12] – (1992.01.17).

- Zemřela docentka Julie Nováková. Kostnické jiskry, 76, [43], 3 (1991).

- Fond pro šíření a vydávání díla J.A. Komenského. Kostnické jiskry, 76 [32] 3 (1991).

- Překladů je potřebí (Dílo Komenského v češtině dříve a nyní). Kostnické jiskry, 76, [11], 2 (1991).

- Dílo Jana Amose Komenského v Čechách – přežije rok 1992? Kostnické jiskry, 76, [5], 3 (1991).