Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zjevení, proroctví a eschatologická očekávání v českém evangelickém myšlení 17. století

Řešitel: Vladimír Urbánek
Spoluřešitelé: Jana Hubková, Martina Lisá a Pavel Heřmánek

poskytovatel: Grantová agentura ČR
Ident. č. projektu: IAA800090802
typ grantu: standardní badatelský
doba řešení: 3 roky (2008–2010)

Resumé projektu:

Během projektu byl realizován rozsáhlý heuristický výzkum, shromážděna dokumentace pramenů, předneseno 15 konferenčních referátů, publikováno 6 studií a připraven rukopis knižní publikace interpretující a edičně zpřístupňující revelační texty spojené s exilovým prostředím.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019