Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622) / Forms of Humanism in Literatur of the Bohemian Lands, 1469–1622

podoby-humanismu-v-literature-ceskych-zemi-1469-1622-forms-of-humanism-in-literatur-of-the-bohemian-lands-1469-1622

Poskytovatel: GAČR, standardní projekt

Hlavní řešitel: Lucie Storchová

Doba řešení: 2016–2018

Hlavní panel: P406 – Lingvistika a literární vědy

Abstrakt

Cílem projektu je výzkum podob humanismu v produkci literárních komunit působících na českém území v období „dlouhého" šestnáctého století. V návaznosti na nejnovější zahraniční diskuse o interakci mezi latinskou a vernakulární humanistickou literaturou se projekt soustředí na specifika literárních komunit v českých zemích píšících latinsky, česky a německy. Pozornost se zaměří především na to, jak se navzájem ovlivňovaly jejich tvůrčí zvyklosti (literární postupy, volba žánrů, nakládání s antickými pretexty) a sociální učenecké praktiky (získávání mecenátu, pohyb v literárním poli, učenecká komunikace). Kromě prezentací na mezinárodních konferencích budou výsledky výzkumu publikovány jako anglicky psaná monografie v rámci nedávno založené knižní řady Companion to Central and East European Humanism nakladatelství De Gruyter (rozsah 700 tiskových stran).

Summary

The main goal of the project is a new inquiry into the forms of humanism which were used in the production of literary communities active in the Bohemian Lands during the „long" sixteenth century. The project will – with reference to the most recent international debates on relationships between Latin and vernacular humanist literature – focus on specific literary communities in the Bohemian Lands that wrote in Latin, Czech, German, and on how they influenced each other's creative habits (literary techniques, genres, treatment of ancient pretexts) and social scholarly practices (acquiring of patronage, movement within the period´s literary field, scholarly communication). Besides delivering papers at international conferences, the results of the research will be published as an English monograph (in the extent of 700 pages) within the De Gruyter´s newly established series Companion to Central and East European Humanism.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019