Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedlePhDr. Martin Steiner

foto PhDr. Martin Steiner

Work Position: Senior researcher and Deputy Head of the Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. Editor of Latin Works in Critical Edition J. A. Comenii Opera omnia.

Research Fields of Interest:
-    editorial work, critical edition of Comenius' works, study of language and style of Comenius' latin works
-    participation in research on Comenius' life and work abroad (Poland, Russia, Germany), participation in conferences and workshops home and abroad
-     He published two new discoveries about Comenius' life and work.

místnostroom: 311a
telefontelephone: +420 221 183 338
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education and Academic Qualification

-1975: State exam of the third subject of study – Classical Greek Language

- 1972: Viva (classical philology), receiving of title PhDr.

- 1965 – 1970:  Faculty of Arts, Charles University, Czech language-Latin language, Master's thesis: "Participium in Apocalypse (Comparison of Greek Text with Vulgata)". Thesis was acknowledged for PhDr. viva.

Work Experience

- 1990: editor end text editor of J. A. Comenius' Latin works, edition: Works of J. A. Comenius' was transferred at Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic, where the group for studies and editing of Comenius' work creates the core of Department for the Studies and Editing of Comenius' Work

- 1971: WORKPLACE DISSOLVED AND TRANSFERRED AT  J. A. COMENIUS' INSTITUTE OF EDUCATION, WHERE IT HAS BEEN PART OF  DEPARTMENT OF HISTORY OF EDUCATION AND COMENIUS´ STUDIES

- 1970: Cabinet for edition of J.A. Comenius' works of the Czechoslovak Academy of Sciences.

Lectures and Mentoring

Extern at the Institute for Greek and Latin Studies, Faculty of Arts, Charles University (interpretative seminars  with texts of J.A. Comenius, living Latin)

Research Fields of Interest

- editorial work, critical edition of Comenius' works, study of language and style of Comenius' latin works
- participation in research on Comenius' life and work abroad (Poland, Russia, Germany), participation in conferences and workshops home and abroad
- He published two new discoveries about Comenius' life and work.

Participation in projects

Antecedentes Hispanos del Método de la Janua linguarum de Comenio; by Ministerio de Educatión y Ciencia de España, evid. number BFF2003-08156 (2005).

Membership in the Professional Organisations and Editorial Committees

- Member of The Supervisory Board of the Academy of Sciences Library of the Czech Republic

- Member (vice-president) of the Board of the Institute of Slavonic Studies of the Czech Academy of Sciences

- Member of the scientific board of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (till 2016)

- Member of the Board of the Library of the Czech Academy of Sciences (till 2016)

- Deputy Head of the Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

- Member and secretary of the editorial board for critical edition J. A. Comenii Opera omnia

- Member of the editorial board of the international revue Acta Comeniana

- Vice-president of the editorial board of Studia Comeniana et historica

- Member of the editorial board of Filosofický časopis (The Philosophical Journal)

- Member of the Editorial board of Taula. Quaderns de pensament, Ed. Universitat de les Illes Balears

- Member of the Editorial board of Academia, the Publishing House of the Czech Academy of Sciences

- Member of the scientific board of the Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze (National Pedagogical Museum and Library of J. A. Comenius, Prague)

- Member of the presidium of the Unie Comenius

- Member (two electoral terms 1993–2001) and vice-president (for more than one electoral term) of scientific board of the Czech Academy of Sciences and subsequently member of Academic board of the Czech Academy of Sciences (two electoral terms 2001–2009)

Bibliography

Editions within the J. A. Comenii Opera omnia

- Europae lumina... salvete. Vol. 19/I. Praha: Academia, 2014

- Janualis rerum et verborum contextus. Vol. 15/IV. Praha: Academia, 2011 (the text and editorial annotation)

- Primitiae laborum scholasticorum. Vol. 15/III. Praha, Academia 1992 (the text)

- Historia profana sive politica. Vol. 9/I. Praha, Academia 1989 (the text)

- Novissima lingvarum methodus. Vol. 15/II. Praha, Academia 1989 (participation in edition of the text)

- Janua lingvarum reserata. Vol. 15/I. Praha, Academia 1986 (the text)

- Physicae synopsis. Ad Physicam addenda. Vol. 12. Praha, Academia 1978 (the text and a part of commentary)

- Editor-in-chief of volumes 4, 15/I, 15/II, 9/I, 15/III, 15/IV, 9/II, 19/I, 26/I

Book publications

- Nad titulními listy Komenského Pansofie. [On The title pages of Pansophy by Comenius.]. In Bureš, O. – Jedličková, L. – Nejeschleba, T. (eds.). Paulo Floss octogenario: Filosofie v dějinách a současnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 69–75.

- Editor a překladatel Komenského. In Váňová, R. and other. Josef Hendrich (1888–1950). Praha: Karolinum, 2007, pp. 85–94.

- Dílo J. A. Komenského v historicko-kritické edici (coauthor V. Petráčková). In Otázky současné komeniologie. Praha: Academia, 1981, p. 43–106 (with short information about the transcription of Latin in the critical edition J. A. Comenii Opera omnia, pp. 118–121).

Journals and collective volumes

- K výrazům spojeným s migrací v latinských spisech J. A. Komenského. Příspěvek na XXXI. mezinárodním komeniologickém kolokviu Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery. Lidé, konfese a ideje v pohybu v Uherském Brodě 10. a 11. X. 2018. Studia Comeniana et Historica, 49 (2019), 101–102, s. 9–22.

- Petr Figulus a jeho role v životě Jana Amose Komenského. Studia Comeniana et Historica, 49 (2019), 101–102, s. 238–269.

- Der ›Labyrinth‹-Roman des Comenius: Das Drama eines jungen Mannes. Comenius-Jahrbuch, 26 (2018), pp. 31–38.

- J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského. Několik poznámek k charakteru edice. [J. A. Comenii Opera omnia – the Work of J. A. Comenius. Several comments on the nature of the edition.]. Folia Historica Bohemica, 32 (2017), 1/2, pp. 63–75.

- Martin Luther pohledem Jana Amose Komenského. In Šiler, V. (ed.). 500 let Lutherovy reformace. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017, pp. 33–51. (online: http://dokumenty.osu.cz/ff/publikace-listy/500-let.pdf)

- Mistr Jan Hus v díle J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 55 (2015), 96–94, pp. 25–32.

- Tři podoby dedikace Komenského všenápravného souboru Consultatio catholica. Listy filologické, 137 (2014), 3–4, pp. 293–313.

- Ke Komenského představám o politice. Aithér, 2 (2010), 3, pp. 210–213.

- Existuje další, neznámý rukopis Komenského "Pansofie"?. Coauthor V. Schifferová. Filosofický časopis, 58 (2010), 3, pp. 379–386.

- Recepce Komenského – pedagoga v domácí i zahraniční vědě. In Chocholová, S. – Pánková, M. – Steiner, M. (eds.). Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře a vzdělávání. Praha: Academia, 2009, pp. 365–382.

- Komenský a latina. In Prázný, A. – Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, pp. 41–55.

- K pojetí tolerance u J. A. Komenského. Studia Comeniana et Historica, 39 (2009), 81–82, pp. 56–61.

- Die Zeugnisse der Herborner Professoren für Theologiestudenten aus böhmischen Ländern von 1611. Acta Comeniana, 22–23 (2009), pp. 287–291.

- Janua lingvarum – Changes and Development of a Textbook. Acta Comeniana, 20–21 (2007), pp. 177–182.

- Jan Patočka a kritická edice "J. A. Comenii Opera omnia". Filosofický časopis, 55 (2007), 3, pp. 409–411.

- Komenskýs Verhältnis zu den christlichen Konfessionen seiner Zeit. In Schadel, E. (ed.). Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien: Peter Lang, 2005, pp. 219–236.

- Alcune note sulla fede e pieta' nell'opera di Comenius. In Il Pensiero di Jan Amos Comenius nella societa' contemporanea. Ed. C. Stroppa. Edizioni della Fondazione Jan Amos Comenius per lo studio dei problemi dell'infanzia. Pavia, 2005, pp. 19–25.

- Zur Authentizität der lateinischen Texte in den J.A. Comenii Opera omnia. In Vom Nutzen des Edierens. Ed. B. Merta, A. Sommerlechner, H. Weigl. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 47. R. Wien – München: Oldenbourg Verlag, 2005, pp. 109–115.

- Čtyři komeniologické portréty (Josef Brambora, Jaromír Červenka, Věra Petráčková, Jana Matlová). In J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2004, pp. 127–39.

- Labyrinthus – emendatio – paradisus. Několik poznámek o ráji v didaktických spisech Komenského. Studia Comeniana et historica, 32 (2002), 67–68, pp. 85–88.

- Zur Fachterminologie von Comenius' Physicae synopsis. Specimen Lexici Comeniani. Acta Comeniana, 15–16 (2002), pp. 241–274.

- Komenský triadik – tentokrát poněkud jinak. In FILOSOFIA KAI SYNOYSIA: Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse. Ed. P. Dvorský. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, pp. 219–231.

- Komenský a emigrace. Úvaha o některých aspektech vývoje osobnosti. In Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Ed. M. Hrubá. Albis international: Ústí nad Labem, 2001, pp. 134–138.

- Gentis felicitas jakožto literární dílo. Bulletin Unie Comenius, 8 (September 2000), 12, pp. 111–120.

- Latina sunt – non leguntur. Studia Comeniana et Historica, 30 (2000), 63–64, pp. 162–165.

- Die niederländische Epoche des Johann Amos Comenius und Europa. In Studia Europaea VII. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Centrum voor Europese Cultuur, 2000, pp. 7–14.

- Ediční pravidla pro vydávání latinských spisů J. A. Komenského. Listy filologické, 122 (1999), 3–4, pp. 232–240.

- Komenský a Lexikon české literatury. Studia Comeniana et historica, 29 (1999), 61, pp. 173–174.

- Das Verhältnis Komenskýs zu den christlichen Kirchen. Acta Comeniana, 13 (1999), pp. 51–71.

- Über den Comenius-Publikationen im Jubiläumsjahr. Listy filologické, 121 (1998), 3–4, pp. 327–336.

- Nekotoryje problemy izdanija sočinenij Ja. A. Komenskogo. In Čelovek – kul'tura – obščestvo v koncepcii Jana Amosa Komenskogo. Materialy Meždunarodnogo simpoziuma k 400-letiju so dnja roždenija Ja. A. Komenskogo, Moskva, 1990 g. Moskva, 1997, p. 317–324. (Moskva 2.–5. X. 1990)

- Cestování v projektech J. A. Komenského. In Cesty a cestování v životě společnosti – Reisen im Leben der Gesellschaft. Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica et historica, Studia historica, II (1995). Ústí nad Labem, 1997, pp. 151–156.

- Jazyková kultura u Jana Amose Komenského. Listy filologické, 120 (1997), pp. 290–299.

- Schallerovy edice spisů J. A. Komenského. Coauthor J. Beneš. Studia Comeniana et historica, 25 (1995), 54, pp. 27–34.

- J. A. Comenii Opera omnia. Paedagogica historica, 28 (1992), 2, pp. 309–314.

- Vydávání Komenského spisů po r. 1945. Studia Comeniana et historica, 22 (1992), 46–47, pp. 173–182.

- Kritische Editionen des komplexen Werkes J. A. Komenskýs. Acta Comeniana, 9 (1991), pp. 175–188.

- Komenského znalosti dědictví antické kultury. Studia Comeniana et historica, 20 (1990), 41, pp. 74–86.

- Księgozbiór Daniela Ernesta Jabłońskiego z punktu widzenia komeniologii. In Daniel Ernest Jabłoński – rektor akademickiego gimnazjum w Lesznie 1686–1691. Leszno: Leszcyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1990, p. 24–27. – The 2nd revised edition Leszno: Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 2010, pp. 37–42.

- Komenského latina. Studia Comeniana et historica, 19 (1989), 38, pp. 200–208.

- Charakteristika Komenského polemik s Danielem Zwickerem. Studia Comeniana et  historica, 19 (1989), 37 [Sborník], pp. 29–32.

- Erasmus Rotterdamský ve spisech J.A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 18 (1988), 35 [Sborník], pp. 144–149.

- Ein unbekanntes Vestibulum aus dem Jahre 1641. Acta Comeniana, 7 (1987), pp. 193–200.

- Comenianae lingvarum methodi synopsis contracta. Acta Comeniana, 7 (1987), pp. 172–178 (edition of the text).

- Zum neuentdeckten Schriftchen des Comenius "De controversia. judicium". In Comenius, Erkennen – Glauben – Handeln. Ed. K. Schaller. Sankt Augustin, 1985, pp. 82–85.

- Příspěvek k informacím o činnosti J.A. Komenského v  Šárošpataku (Nad jedním z posledních komeniologických nálezů). Coauthor V. Petráčková. Studia Comeniana et historica, 13 (1983), 25, pp. 45–60.

- Opera didactica omnia v kritické edici Dílo J.A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 12 (1982), 24, pp. 80–83.

- Historia profana des Comenius und ihre Quellen. Coauthor B. Mouchová. In Acta Universitatis Carolinae – Graecolatina Pragensia, IX (1982), pp. 79–99.

- K latinské předloze Komenského přebásnění Catonových Distich. Studia Comeniana et historica, 6 (1976), 12, pp. 72–78.

Translations

- Steiner, M. – Urbánek, V. Otevřená brána tvého přátelství: Nová evidence o počátcích korespondence Jana Amose Komenského a Samuela Hartliba. In Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et Bonus ad honorem Jiří Beneš. Ondřej Podavka (ed.). Praha: Filosofia, 2020, pp. 251–271. ISBN 978-80-7007-630-9.

- Leibniz, G. W., Na smrt Komenského. In Pánková, M. (ed.). Jan Amos Komenský v nás. Johannes Amos Comenius in us. Johann Amos Comenius in uns. Jan Amos Komenskij vnutri nas. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2014, pp. 11. (from Latin).

- Komenský, J. A. O sporu týkajícím se obřadu prvního a následného dotýkání Chleba a Kalicha při Svaté večeři a o rozepřích, jež odtud vyvstaly. (De controversia circa ritum acceptionis in Sacra coena Panis et Calicis prioris et posterioris ortisque inde contentionibus judicium J.A. Comenii.) In Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Praha: Filosofia, 2006, pp. 227–243 (from Latin).

- Patočka, J. Komentáře ke spisům Schola infantiae, Pansophiae prodromus, Conatuum pansophicorum dilucidatio, Pro Latinitate Januae lingvarum apologia. In Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 9 – Komeniologické studie I, ed. V. Schifferová. Praha: OIKOYMENH, 1997, pp. 251–257 (from Latin).

- Pseudo-Dionysius Areopagita: O Božích jménech. (Pseudo-Dionysios Areopageites: De divinis nominibus). In Texty k studiu dějin středověké filosofie. Praha: Karolinum, 1994, pp. 11–24 (from ancient Greek).

- Komenský, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha: Svoboda, 1992.
Vol. 1:
Pozdrav učeným, zbožným a vznešeným mužům, Světlům  Evropy, pp. 49-66
Zasvěceno jednomu na nebesích, všem na zemi! pp. 223–237.
Porada o sepsání knihy Pansophia, pp. 239–260.
Vol. 2:
Dovednost vypořádat se s nahodilostmi, pp. 153–156 (from Latin).

- Klaudios Ailianos, Pestré příběhy (selection). In Báje a povídky (Antická próza VII). Praha: Odeon, 1976, pp. 247–263 (from ancient Greek).

- Démosthenés, Dopis 2 – O vlastním návratu. In Píši Ti, příteli (Antická próza VI). Praha: Odeon, 1975, pp. 35–40 (from ancient Greek).

- Pseudodémosthenés, Proti Neaiře. In Tribuni výmluvnosti (Antická próza V). Praha: Odeon, 1974, pp. 113–143 (from ancient Greek).

- Chvalořeč na otce Fridricha Bridela. In Škarka, A. Bedřich Bridel nový a neznámý. Praha: Acta Universitatis Carolinae – Philologica monographia, XIX, 1968, pp. 170–179 (from Latin).

Reviews

- (review). Richter, M. Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645: Ein Beitrag zum Ökumenismus. Siedlce, 2013. (Labyrinthi; Bd I.). ISBN 978-83-63307-84-4. Acta Comeniana, 27 (2013), pp. 192–197. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- (review). Johann Amos Comenius, De regula fidei judicium duplex. Herausgegeben und eingeleitet von Hans-Joachim Müller. Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag, 2003. Studia Comeniana et historica, 37 (2007), 77–78, pp. 180–182.

-  Úskalí překladatelova a filologova: Jan Amos Komenský, Jedno nezbytné – Unum Necessarium. (review). Jan Amos Komenský, Jedno nezbytné – Unum Necessarium. Přel. Luděk Brož. Praha: Kalich, 1999, 184 s. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů, 43 (2001), pp. 147–152.

- (review). Komenský a Lexikon české literatury. Studia Comeniana et historica, 29 (1999), 61, pp. 173–174.

- (review). Über den Comenius-Publikationen im Jubiläumsjahr. Listy filologické, 121 (1998), 3–4, pp. 327–336.

- Recenzent není filosof (K vydání prvního svazku Patočkových komeniologických studií). (review). Kritický sborník, 17 (1997/98), 4, pp. 45–47.

- (review). Die letzten Bände der Schriften zur Comeniusforschung. [Johann Amos Comenius - Leben, Werk und Wirken. Autobigraphische Texte und Notizen. Ausgewählt, übersetzt, eingeleitet und. hrsg. v. Gerhard Michel und Jürgen Beer, Sankt Augustin: Academia Verlag, 1992, 258 s.]. Acta Comeniana, 12 (1997), pp. 217–222.

- (review). Kumpera, J. – Hejnic, J. Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích České koruny. Acta Comeniana, 9 (1991), pp. 230–237.

- (review). James Harrington, Republika Oceána. Překlad, doslov a poznámky Jan Kumpera. Acta Comeniana, 8 (1989), pp. 235–237.

Miscellanea

- Dagmar Čapková (13. 9. 1925 – 24. 5. 2016). Filosofický časopis, 64 (2016), 4, pp. 650–654.

- Domus editricis encomion, čili chvála nakladatelství. In Academia 1966–2016: Výroční sborník s kompletní bibliografií. Praha: Academia, 2016, pp. 74–76. ISBN 978-80-200-2548-7.

- Za Radimem Paloušem (6. 11. 1924 – 10. 9. 2015). Filosofický časopis, 63 (2015), 5, pp. 789–791.

- Jan Amos Komenský. Praha: Academia, 2015, 20 pp. [Věda kolem nás: Osobnosti; 27.].
URL: http://www.vedakolemnas.cz/miranda2/m2/sys/galerie-download/VKN_27web.pdf?0.41718992787620673.

- Pavel Floss sedmdesátiletý. Filosofický časopis, 58 (2010), 3, pp. 468–472.

- In Memoriam Milan Kopecký – Necrology. Acta Comeniana, 20–21 (2007), pp. 339–343.

- Konference o cestování. Studia Comeniana et historica, 25 (1995), 53, pp. 122–123.

- Jan Amos Komenský – 400 let od narození. Informace Čs. komise pro spolupráci s UNESCO, 1991, 3, pp. 5–7.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019