Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedlePhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

foto PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

Work position: Senior researcher and Editor of the Acta Comeniana

Research fields of interest:
- Renaissance humanism in Central Europe (scholarly communication, literary fields, patronage, historiography)
- Intellectual history of early modern Central Europe
- Social and cultural anthropology (social network analysis, cultural transfer analysis, discourse analysis, gender analysis)

Senior researcher and Editor of the Acta Comeniana

místnostroom: 101a
telefontelephone: +420 221 183 311
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education and Academic Qualification

- 2009: completion of the title „Ph.D.“ at the Faculty of Humanities of the Charles University, Prague (FHS UK, major: Anthropology): Ph.D. thesis: Paupertate styloque connecti. Formální diskursivní modus, literární pole a textové utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (Paupertate styloque connecti: Literary Fields and Formation of the Humanist Scholarly Community in the Bohemian Lands); awarded by Bolzano prize 2009 for the best PhD thesis in the field of humanities at the Charles University in Prague

- 2006–2007: Promotionsstipendium by Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf)

- 2001–2007: several research stays aborad: October 2001 – January 2002: research stay at the Universität Wien (Aktion); March–June 2002: Universität Wien (Erasmus); October 2003 – January 2004: Universität Wien (Aktion); April–September 2004: Humboldt Universität Berlin (VW Stiftung); April–July 2006: Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main, etc.; Tutors: Prof. K. Vocelka, Prof. J. Helmrath, Prof. U. Mulack

- 2002–2005: member of the first Czech-German „Graduiertenkolleg“ Lebenswelten und Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16. bis 19. Jahrhundert held by Charles University (Prague) and Universität des Saarlandes  (Saarbrücken); founders: Prof. Miroslav Hroch and Prof. Richard van Dülmen, later heads: Prof. Miloš Havelka and Prof. Wolfgang Behringer

- 2003: completion of the title PhDr.

- 1997–2002: studies at the Faculty of Arts Prague (FFUK, major: history), MA thesis: Role náboženství v dějinné konstrukci a naraci české humanistické historiografie (Role of Religion in the Argumentation and Narratives of the Bohemian Humanist Historiography)

Work Experience

- 2019–2021: chair of the evaluating panel P405 of the Czech Science Foundation (Vice-chair in 2018)

- 2012–2014: guest lectures in the international programme Erasmus Mundus – TEMA Master Course

- since 2008: lecturer at the Faculty of Humanities of the Charles University (FHS UK, Institute of Anthropology)

- 2006–2007: part-time lecturer of Historical Anthropology at FHS UK

- since 2005: employed at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences; a co-editor of Acta Comeniana. International review of Comenius studies an early modern intellectual history

- 2001: employed in the Department of Manuscripts and Old Books, Library of the National Museum in Prague

Research Fields of Interest

- Renaissance humanism in Central Europe (scholarly communication, literary fields, patronage, historiography)

- Intellectual history of early modern Central Europe

- Social and cultural anthropology (social network analysis, cultural transfer analysis, discourse analysis, gender analysis)

Lectures and Mentoring

- March 2014: guest lecturer at the University of Foreign Studies Tokyo and Kyoto University withn the project "Patria and citizenship in historical experience of European borderlands"

- since 2008: lecturer at the Faculty of Humanities of the Charles University (FHS UK, Institute of Anthropology); lectures within MA and PhD programs, tutor of MA and PHD theses

- 2006–2007: part-time lecturer of Historical Anthropology at FHS UK

Research Grants and Projects

- 2022-2024: head of a project Forms of Humanisms in the Czech Lands II financed by the Czech grant agency

- 2021–2023: head of a project Literary Representations of Early Modern Crisis in Central and North Eastern Europe (a bilateral mobility project between the Czech and Estonian Academies of Sciences)

- 2016–2018: head of a project Forms of Humanisms in the Czech Lands (1469–1622) financed by the Czech grant agency; a volume published within De Gruyterʼs series Companion to Humanism in Central and Eastern Europe

- April–June 2015: reserach stay at the Faculty of History, University of Oxford (STSM within the COST Action IS1310: Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history; name of the STSM: Post Praeceptorem Germaniae: Scholarly Networks and Transfer of Melanchthon´s Natural Philosophy in Central Europe from the 1540s onwards)

- 2014–2018: participation in the grant project Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext (Czech Grant agency, 14-37038 G, No. P401)

- 2014–2018: participation in the project COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800: A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history

- 2012–2015: participation in a bilateral project Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi [Correspondence Networks between Central and Western Europe: From Comenius to Hartlib and Oldenburg] held by the Academy of Sciences of the Czech Republic and University of Oxford

- 2011–2014: Participation in a four-year grant project Jan Amos Komenský jako místo paměti: Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstruování kánonu [Comenius as a site of memory: Polyvalent Mnemonic Imagination and the (Re)Constructions of the Canon] funded by the Grant Agency of the Czech Republic (GA ČR)

- October 2010: Organisation of an international conference Cripping Neoliberalism: Interdisciplinary Perspectives on Governing and Imagining Dis/Ability and Bodily Difference (together with Kateřina Kolářová), funded by Faculty of Humanities, Charles University.
Other link here.

- 2010–2014: Participation in a four-year grant project Europa humanistica: Literární a jazyková recepce antických textů v českých zemích v letech 1470–1600 [Europa humanistica: Literary and language reception of ancient texts in Bohemian Lands from 1470 to 1600] funded by the Grant Agency of the Czech Republic (GA ČR); this project was a part of an international network Europa humanistica organized by IRHT – Institut de recherche et d´histoire des textes (Paris)

- 2010-2013: participation in the project on the post-WWII historiography (within the project České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, MSM 002160827 held by FF UK)

- 2007–2010: leader of a four-year grant project Gender v české raně novověké literatuře o ženách, manželství a hospodářství (16.-18. století ) [Gender and the Bohemian Early Modern Discourses of Women, Matrimony and Household (16th–18th centuries)] funded by the Grant Agency of the Czech Republic (GA ČR); four volumes published within the project

- 2009-2010: participation in the research projects Intellectual Networks in Central and Western Europe, 1560-1670 and Cultures of knowledge: An intellectual Geography of the 17th Century Republic of Letters An intellectual Geography of the 17th Century Republic of Letters, both held by the University of Oxford and Academies of Sciences in Prague, Krakow and Budapest

- 2006–2008: participation in the international research project of the Central European University in Budapest called The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe

- September 2006: co-organization of an international workshop Männlichkeit und Gesundheit 1500–1900 / Masculinity and Health 1500–1900 held by Faculty of humanities (Prague) and Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung, (Stuttgart)
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1346

- Since 2004: Long-term cooperation with the research project Egypt and Austria held by Czech Institute of Egyptology (Charles University in Prague), Institut für Ägyptologie (Universität Wien), Univerza na Primorskem, National Museum (Prague), Egypt and Autria Verein (Vienna), etc.; ten international conferences since 2004 

- 2003–2005: participation in the research project Čeští cestovatelé do Egypta (Czech travellers to Egypt, Grant agency of the Czech Academy of Sciences)

Prizes

- June 2012: Otto Wichterle Prize for the best early stage scholars (awarded by the Academy of Sciences of the Czech Republic)

- January 2010: Bolzano Prize for the best PhD thesis in the field of humanities (awarded by the rector of Charles University in Prague)

Membership in the Professional Organisations and Editorial Committees

- since 2016: member of international learned society RSA (Renaissance Society of America)

- since 2014: member of international associations IANLS (International Association for Neo-Latin Studies)

- since 2010: member of editorial boards of Dějiny – teorie – kritika

- since 2010: member of international associations Egypt and Austria Verein

- since 2007: member of editorial boards of Acta Comeniana: International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History


Bibliography

Monographs

- Vaculínová, M. – Storchová, L. – Slavíková, M. – Neškudla, B. – Podavka, O. – Králová, M., Bohemian Editors and Translators at the Turn of the 16th Century. Turnhout: Brepols, 2021.

- Storchová, L. Řád přírody, řád společnosti: Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století. Praha: Scriptorium 2021.

- Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands. Vol. 2/ Part 1, ed. by Lucie Storchová. Berlin etc.: De Gruyter, 2020. ISBN: 978-3-11-064642-9.
https://doi.org/10.1515/9783110650181

- Storchová, L. Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550–1610). Turnhout: Brepols, 2014. (Europa Humanistica; Vol. 16.). ISBN 9782503551807.

- Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Ratajová, J. – Storchová, L. Děti roditi jest božské ovotce: Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2013. ISBN 978-80-87271-76-6.

- Jůnová Macková, A. – Navrátilová, H. – Jůn, L. – Havlůjová, H. – Storchová, L. Oerter, W. B. Českoslovenští vědci v Orientu. II. díl. Praha: Scriptorium, 2013. ISBN 978-80-87271-81-0.

- Havlůjová, H. – Jůn, L. – Jůnová Macková, A. – Navrátilová, H. – Storchová, L. Českoslovenští vědci v Orientu. I. díl. Praha: Scriptorium, 2012. ISBN 978-80-8727-1629.

- Storchová, L. Paupertate styloque connecti: Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Praha: Scriptorium, 2011. ISBN 978-80-8727-1230.
[Review: Urbánek, V. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 33 (2011), 8, p. 8; Ševčik, J. Filosofický časopis, 60 (2012), 2, pp. 287–289; Listy filologické 135 (2012), 1–2, pp. 209–211; Urbánek, V. Acta Comeniana, 26 (2012), pp. 204–213; Kalhous, D. Časopis Matice moravské 132 (2013), 1, pp. 199–204.]

- Ratajová, J. – Storchová, L. Žádná ženská člověk není: Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha: Scriptorium, 2010. ISBN 978-80-8727-1261.

- Ratajová, J. – Storchová, L. Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2009. ISBN 978-80-87271-76-6.

- Ratajová, J. – Storchová, L. Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2008. ISBN 978-80-86197-95-1.

Editions and Edited Volumes

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018. (participation on Annotations).

- Jůnová Macková, A. – Storchová, L. – Jůn, L. (eds.). Vizualizing the Orient: Central Europe and the Near East in the 19th and 20th centuries. Prague: FAMU, 2016.

- Storchová, L. – Horský, J. (a kol.). Paralely, průsečíky, mimoběžky: Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem, 2009. ISBN:978-80-86971-92-6.

- Conditio humana – konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Lucie Storchová (ed.). Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2007. ISBN 978-80-86971-36-0.
[Review: Řezníková, L. Česká literatura, 56 (2008), 6, pp. 888–894; Voříšek, M. Dějiny, teorie, kritika, 5 (2008), 1, pp. 157–161.]

- Storchová, L. – Magdolen, D. (eds.). Ludwig Libay, Ägypten: Reisebilder aus dem Orient (Wien 1857). Praha: Set Out, 2006. ISBN 978-80-86277-509.

- Mezi houfy lotrův se pustiti... České cestopisy o Egyptě 15.–17. století. Lucie Storchová (ed.). Praha: Set Out, 2005. ISBN 978-80-86277-448.

Articles

- The Jewish War, God’s Wrath and ʻthe Most Unfortunate Peopleʼ: Representations of the Jews and Judaism in Late Sixteenth-Century Protestant Literature in the Bohemian Lands. Judaica Bohemiae, 57 (2022), 1 , pp. 5–31.

- Strategies for Adapting Knowledge: Melanchthon´s Natural Philosophy in the Czech Lands, 1540–1590. In Burton, S. J. G. - Baines, M. C. (eds.). Reformation and Education: Confessional Dynamics and Intellectual Transformations. Göttingen, 2022, pp. 177–207.

- Humanist Occasional Poetry and Strategies for Acquiring Patronage: The Case of a Court Physician Georg Handsch. In Dobalová, S. – Hausenblasová, J. (eds.). Archduke Ferdinand II of Austria: A second-Born Son in Renaissance Europe. Vienna: 2021, pp. 351–364.

- Rerum Boemicarum Ephemeris (1584) und die protestantische Geschichtsschreibung in den böhmischen Ländern: Zur Adaptation in einem multikonfessionellen Umfeld. Archiv für Reformationsgeschichte - Archive for Reformation History, 112/1 (2021), pp. 180–210.

- Terryfying unreason or a model of toleration? Imagining Islam in Fictional Travelogues of Václav Matěj Kramerius. In Tomorad, M. (ed.). Egypt and the Orient: The current research. Oxford – Zagreb, 2020, pp. 29–38.

- Conceptualising Asia, Africa and Europa in a Polemic on the Origin of Bohemians (1615–1617): Supranational Geographical Units and a Humanist Competition for ‘National Honour’. In Detering, N. – Marsico, C. – Walser-Bürgler, I. (eds.). Contesting Europe: Comparative Perspectives on Early Modern Discourses on Europe, 1400–1800. Brill, 2020, pp. 228–247.

- Building Bonds of Scholarly Love: Changing Rhetorical Strategies in Comenius's Correspondence during the 1630s. Acta Comeniana, 33 (2019), pp. 79–102.

- Adaptace pověsti o dívčí válce v české humanistické literatuře. Česká literatura, 6 (2019), pp. 849–875.

- Kreativní melanchthonismus: K limitům výzkumu kulturní výměny na příkladu univerzitního humanismu ve druhé polovině 16. století. [Creative Melanchthonism: The Limits of Cultural Exchange Research on the Example of University Humanism in the Second Half of the Sixteenth Century]. Dějiny - teorie - kritika, 16 (2019), pp. 34–48.

- Dascalu, M. – Storchová, L. – Trausan-Matu, S. – Urbánek, V. Natural Language Processing: Shifting Rhetorical Strategies in Comenius’s Correspondence with Three Separate Communities. In Hotson, H. – Wallnig, T. (eds.). Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship. Göttingen, 2019, pp. 428–432.

- Melanchthonský koncept tzv. osudových period u Martina Rakovského a českých humanistů. [Melanchthon´s "fatal periods" reapplied: The case of Martin Rakovský and Bohemian humanists]. In Frimmová, E. – Kohútová, M. Reformácie a jej dôsledky na Slovensku. Bratislava – Krakow – Trnava: 2018, pp. 121–147.

- Early Modern Knowledge of the Islamic Orient: Experience and Intertextuality in Bohemian Travel Accounts (16th-17th centuries). In Czerny, E. (ed.). In Search of the Orient. Krakow, 2018, p. 299–312.

- Vzdálený Blízký východ v Harantově putování. In Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta a velikého města Kairu. Sv. II. Praha – Brno: Host, 2017, pp. 416–423. [Česká knižnice.]. ISBN 978-80-7491-942-8.

- Bezženství kněské?: Polemika o manželství kněží mezi Adamem Klementem Plzeňským a Vojtěchem Scipionem Berličkou (1615–1617). [Bezženství kněské?: A Polemic on the Marriage of Priests between Adam Klemens Plzeňský and Vojtěch Scipio Berlička (1615–1617).] In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, pp. 181–210. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- "The tempting girl, I know so well”: Representations of Gout and the Self-Fashioning of Bohemian Humanist Scholars. Early Science and Medicine, 21 (2016), 6, pp. 511–530.

- Presenting the Other in Jiří and Růžena Baums´parallel travel  journals from South Africa (1938–39). In Hudáková, L. – Hudec, J. (eds.). Egypt and Austria IX: Perception of the Orient in Central Europe (1800–1918). Krakow, 2016, pp. 311–324. ISBN 978-83-7490-932-7.

- Visualizing Near East in Bohemian Travel Accounts of the Early Modern Period. In Jůnová Macková, A. – Storchová, L. – Jůn, L. (eds.). Vizualizing the Orient: Central Europe and the Near East in the 19th and 20th centuries. Prague: FAMU, 2016, pp. 61–83.

- Čapská, V. – Storchová, L. Transkulturalita místo národní mytologie? : Historický výzkum procesů kulturní výměny. History - Theory - Criticism, 2015, 2, pp. 187–201.

- "Till now I have been thinking only of study and work": Gender, Orient and Authorial Self-Presentations in the Travel Memoirs of Vlasta Kálalová Di Lotti. In Lazar, I. (ed.). Egypt and Austria VIII: Meetingpoint Egypt. Koper: Univerza na Primorskem, 2015, pp. 183–199.

-
„Zemi i pracovitým lidem jsou za břemeno." Alterita a biopolitika ve fiktivních cestopisech Václava Matěje Krameria. In Hrabal, J. (ed.). Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, pp. 119–147.

 - Od praxe k příběhu: Nacionální narativizace Komenského na přelomu 18. a 19. století. In Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: 2014, pp. 25–54.

- „Předchůdce rozumné emancipace pohlaví ženského a dělnictva“? K absenci ambivalentních a polyvalentních forem vzpomínání na Komenského v textech českých emancipačních hnutí druhé poloviny 19. století. In Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: 2014, pp. 161–175.

- The "Apostle" of Renaissance Humanism in Moravia? Re-Figuring Augustinus Olomucensis in Modern Czech Historiography. In Ekler, P. – Kiss, F. G. (eds.). Augustinus Moravus Olomucensis. Budapest, 2015, pp. 149–156.

- The Role of (Trans)National (Meta)Narratives in Representations of Cultural Transfers: The Case of European and Bohemian Renaissance Humanism(s). In Čapská, V. et al. Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800. Opava: Silesian University in Opava, 2014, pp. 35–75.

- "Die Ägypter wussten Ihre Köpfe zu gebrauchen!" Orientalische Alterität in den fiktiven Reisebeschreibungen von Václav Matěj Kramerius (1802–1808). In Born, R. – Lemmen, S. (Hg.). Orientalismen in Ostmitteleuropa: Diskurse, Akteure und Disziplinen vom 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Bielefeld: transcript Verlag, 2014, pp. 147–186.

- Gender. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, pp. 194–204. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Válka. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, pp. 308–319. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Storchová, L. – Růžička, J. Věda/vědění. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, pp. 269–280. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Vědecké reprezentace renezančního humanismu a utváření kolektivních kulturních identit. [Scholary Representations of Renaissance Humanism and Making of Cultural Identities.]. Česká literatura, 62 (2014), 2, pp. 276–286. ISSN 0009-0468.

- Matthaeus Collinus a jeho Specimen studii ac laborum (1557): Excerptové a moralizující čtení antických textů v literárním poli pražské univerzity. [Matthaeus Collinus and his Specimen studii ac laborum (1557): Excerpt and moralistic reading of ancient texts in the literary field of the Prague University.]. Historica Olomucensia: Sborník prací historických, 34 (2014), Supplementum 1, pp. 315–333. ISSN 1803-9561.

- "Seznat bezprostředně předmět svých vědeckých studií.": Orientální alterita v cestopisných relacích českých vědců první poloviny 20. století. In Jůnová Macková, A. – Navrátilová, H. – Jůn, L. – Havlůjová, H. – Storchová, L. Oerter, W. B. Českoslovenští vědci v Orientu. II. díl. Praha: Scriptorium, 2013, pp. 427–458. ISBN 978-80-87271-81-0.

- Storchová, L. – Ratajová, J. Gender a bádání o raném novověku. In Šedivá Koldinská, M. – Cerman, I. a kol. Základní problémy studia raného novověku. Praha, 2013, pp. 583–614.

- „Unkratut verdirbt nicht". Selbstpositionierungen in Autobiographien der zentraleuropäischen „armlosen Wunder" der Zwischenkriegszeit. In Musenberg, O. (Hg.). Kultur – Geschichte – Behinderung. Die kulturwissenschaftliche Historisierung von Behinderung. Oberhausen: Athena Verlag 2013, pp. 157–181.

- Genderování těla v českojazyčných příručkách o těhotenství a porodu (16.–17. století). In Ratajová, J. – Storchová, L. Děti roditi jest božské ovotce: Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Praha, 2013, pp. 614–656.

- Konkurriende stories? Zur Konstruktion der Geschichte Böhmens in der lateinischen und tschechischsprachigen humanistischen Historiographie. In Behringer, W. – Havelka, M. – Reinholdt, K. (Hg.). Mediale Konstruktionen in der Frühen Neuzeit. Affalterbach: Didymos-Verlag, 2013, pp. 115–138.

- Normalizing Bodily Difference in Autobiographical Narratives of the Central European Armless Wonders Carl Hermann Unthan and František Filip. In Kérchy, A. – Zittlau, A. (eds.). Exploring the Cultural History of Continental European Freak Shows and 'Enfreakment', Newcastle. Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 169–192.

- „Durchschnittliche" Gelehrtenpraxis im Humanismus nördlich der Alpen? Der Umgang mit Homers und Vergils Epen in den Prager Universitätsvorlesungen des Matthaeus Collinus im Jahr 1557. In Acta Musei Nationalis Pragae, series C, Historia Litterarum, 57 (2012), 3, pp. 41–54.

- Systémové intertexty a reprezentace prostoru v českých vernakulárních cestopisech raného novověku. In Malura, J. – Tomášek, M. (eds.). Město: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, 2011, pp. 74–87.

- Kolářová, K. – Storchová, L. „Tělesná jinakost" jako kategorie historické analýzy. Dějiny – teorie – kritika, 8 (2011), 2, pp. 183–188.

- „Z našich neúplných těl vytryskovala chuť k práci": Gender, normalita a produktivita v autobiografickém psaní prvorepublikových „bezrukých zázraků". Dějiny – teorie – kritika, 8 (2011), 2, pp. 238–260.

- Literární pole olomoucké akademie v období pozdního humanismu. In Elbel, M. – Jakubec, O. (eds.). Olomoucké baroko I – Proměny ambicí jednoho města. Olomouc, 2010, pp. 47–51.

- „Rozděliti samečka od samičky ... z příčiny pohlaví". Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. In Ratajová, J. – Storchová, L. Žádná ženská člověk není: Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha, 2010, pp. 455–475.

- „Allein unter Türcken und Heiden". Pilgerbericht von Angelicus Maria Myller: Systematisierung und biblische Alterität des islamischen Orients am Anfang des 18. Jahrhunderts. In Jůnová Macková, A. – Onderka, P. (eds.). Egypt and Austria VI: Crossroads of Egyptology. Prague, 2010, pp. 193–214.

- Nation, patria and the aesthetics of existence: Late humanistic discourse of nation and its rewriting by the modern Czech nationalist movement. In Trencsényi, B. – Zaszkaliczky, M. (eds.). Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Leiden – Boston: Brill, 2010, pp. 225–254.

- Latinský humanismus. In Schulz, J. (red.). Dějiny Olomouce, sv. 1. Olomouc, 2009, pp. 303–308.

- „Scholarly Travel Writing" Between Orientalism and Oriental Studies: Discourses of Othering in the Travelogue of Prof. Felix Tauer (1893-1981). In Holaubek, J. – Lazar, I. (eds.). Egypt and Austria V. Egypt´s Heritage in Europe. Koper, 2009, pp. 265–279.

- Biblická topografie a inscenace orientálního cizího v českých cestopisech raného novověku. In Beneš, P. R. – Hlaváček, P. – Pospíšil, C. V. Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha, 2009, pp. 64–81 (článek přetištěn také v časopisu HOP 1/2009).

- A Late Humanist Treatise on the Origin of the Bohemians, the Academic Polemics and their Potential to Perform the Other: De origine Bohemorum et Slavorum by Johannes Matthias a Sudetis. Acta Comeniana, 22–23 (2009), pp. 149–206.

- Mezi orientalismem a orientalistikou. Diskursy alterity v knize vzpomínek Felixe Tauera V Istanbulu před půlstoletím. In Slobodník, M. (ed.). Našinec v Oriente: Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. - 1. pol. 20. stor.). Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, pp. 21–33.

- Vedení manželství a etika sebe samé(ho) v českých preskriptivních spisech 16. a 17. století. In Ratajová, J. – Storchová, L. Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2009, pp. 776–820.

- Blízký východ biblickou optikou. Dějiny a současnost, 6 (2009), pp. 28–31.

- Psychologizace historiografie? Argumentační a narativní strategie v textech Josefa Petráně. In Storchová, L. – Horský, J. (a kol.). Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Albis international, 2009, pp. 123–154.

- Gender a „přirozený řád" v českojazyčných diskursech vdovství, panenství a světectví raného novověku. In Ratajová, J. – Storchová, L. Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2008, pp. 508–540.

- Biblische Topographie versus frühneuzeitlichen Orientalismus? Konstruktionen der orientalischen Alterität in böhmischen späthumanistischen Reiseberichten. In Holaubek, J. – Navrátilová, H. – Oerter, W. B. (eds.). Egypt and Austria IV. Praha, 2008, pp. 185–214.

- Orientalische Gegenwelten? Zur Alteritätskonstruktion des Nahen und „Ferneren" Orients in böhmischen Reiseberichten der Frühen Neuzeit. In Holaubek, J. – Navrátilová, H. – Oerter, W. B.  (eds.). Egypt and Austria III. The Danube Monarchy and the Orient. Proceedings of the Prague Symposium September 11th to 14th, 2006. Praha, 2007, pp. 237–247.

- Musarum et patriae fulgida stella suae. Inscenace Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic a sebeidentifikační praktiky českých humanistů poloviny 16. století. In Acta Musei Nationalis Pragae, series C, Historia Litterarum, 52 (2007), 1–4, pp. 9–18.

- Konceptualizace genderu v Historische Anthropologie. In Conditio humana – konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Lucie Storchová (ed.). Praha, 2007, pp. 59–81.

- Die Konstruktion des orientalischen Körpers in dem Reisebericht Cesta z království českého (1608) von Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. In  Holaubek, J. – Navrátilová, H. – Oerter, W. B.(eds.). Egypt and Austria II. Proceedings of the Prague Symposium October 5th to 7th, 2005/ Ägypten und Österreich II. Akten zum Prager Symposion 5.–7. Oktober 2005. Praha, 2006, pp. 137–150.

- „Mezi houfy lotrův se pustiti." Cizí, orientální a „ahumetánský" Egypt v českých renesančních cestopisech. In Mezi houfy lotrův se pustiti. České cestopisy o Egyptě 15.–17. století. Lucie Storchová (ed.). Praha: Set Out, 2005, pp. 407–445.

- Der eschatologische Ton in en Vorworten der Drucke Veleslavíns. Zur Position der Eschatologie als Quelle der Ethik im späthumanistischen Diskurs. Acta Comeniana, 18 (2004), pp. 7–41.

- Alžběta J. Westonia – „rara avis" v humanistické res publica litteraria? In Westonia, Proměny osudu. Brno, 2003, pp. 149–165.

- Humanistická komunikace a její sociální rozměr. Příspěvek k interpretaci českého renesančního humanismu. ČMM, 2 (2003), pp. 61–97.

- Ars apodemica – umění uchopit „cizí" světy. In Dějiny a současnost, 4 (2003), pp. 10–12.

And many reviews and reports in scientific journals (DTK, Listy filologické, Acta Comeniana, SCetH etc.)

Research Fields of Interest:

·         Renaissance humanism in Central Europe (scholarly communication, literary fields, patronage, historiography)

·         Intellectual history of early modern Central Europe

·         Social and cultural anthropology (social network analysis, cultural transfer analysis, discourse analysis, gender analysis)

 

 

Education and Academic Qualification:       

2009: completion of the title „Ph.D.“ at the Faculty of Humanities of the Charles University, Prague (FHS UK, major: Anthropology): Ph.D. thesis: Paupertate styloque connecti. Formální diskursivní modus, literární pole a textové utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (Paupertate styloque connecti: Literary Fields and Formation of the Humanist Scholarly Community in the Bohemian Lands); awarded by Bolzano prize 2009 for the best PhD thesis in the field of humanities at the Charles University in Prague

 

2006–2007: Promotionsstipendium by Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf)

 

2001–2007: several research stays aborad: October 2001 – January 2002: research stay at the Universität Wien (Aktion); March–June 2002: Universität Wien (Erasmus); October 2003 – January 2004: Universität Wien (Aktion); April–September 2004: Humboldt Universität Berlin (VW Stiftung); April–July 2006: Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main, etc.; Tutors: Prof. K. Vocelka, Prof. J. Helmrath, Prof. U. Mulack

 

2002–2005: member of the first Czech-German „Graduiertenkolleg“ Lebenswelten und Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16. bis 19. Jahrhundert held by Charles University (Prague) and Universität des Saarlandes  (Saarbrücken); founders: Prof. Miroslav Hroch and Prof. Richard van Dülmen, later heads: Prof. Miloš Havelka and Prof. Wolfgang Behringer

 

2003: completion of the title PhDr.

 

1997–2002: studies at the Faculty of Arts Prague (FFUK, major: history), MA thesis: Role náboženství v dějinné konstrukci a naraci české humanistické historiografie (Role of Religion in the Argumentation and Narratives of the Bohemian Humanist Historiography)

 

 

 

Work Experience:             

 

since 2012: guest lectures in the international programme Erasmus Mundus – TEMA Master Course

 

since 2008: lecturer at the Faculty of Humanities of the Charles University (FHS UK, Institute of Anthropology)

 

2006–2007: part-time lecturer of Historical Anthropology at FHS UK

 

since 2005: employed at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences; a co-editor of Acta Comeniana. International review of Comenius studies an early modern intellectual history

 

2001: employed in the Department of Manuscripts and Old Books, Library of the National Museum in Prague

 

 

Lectures and Mentoring:  

 
March 2014: guest lecturer at the University of Foreign Studies Tokyo and Kyoto University withn the project "Patria and citizenship in historical experience of European borderlands"

 

since 2008: lecturer at the Faculty of Humanities of the Charles University (FHS UK, Institute of Anthropology); lectures within MA and PhD programs, tutor of MA and PHD theses

 

2006–2007: part-time lecturer of Historical Anthropology at FHS UK

                                            

 

Research Grants:              

 
2014–2018: participation in the grant project “Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext” (Czech Grant agency, 14-37038 G, No. P401)
2014–2018: participation in the project COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history

2012–2015: participation in a bilateral project “Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi” (Correspondence Networks between Central and Western Europe: From Comenius to Hartlib and Oldenburg) held by the Academy of Sciences of the Czech Republic and University of Oxford

 

2011–2014: Participation in a four-year grant project “Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstruování kánonu” (Comenius as a site of memory. Polyvalent Mnemonic Imagination and the (Re)Constructions of the Canon) funded by the Grant Agency of the Czech Republic (GAČR)

 

October 2010: Organisation of an international conference Cripping Neoliberalism: Interdisciplinary Perspectives on Governing and Imagining Dis/Ability and Bodily Difference (together with Kateřina Kolářová), funded by Faculty of Humanities, Charles University

http://idis-eng.uni-koeln.de/2010/09/21/conference-cripping-neoliberalism-interdisciplinary-perspectives-on-governing-and-imagining-disability-and-bodily-difference/

 

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=13780

 

 

2010–2014: Participation in a four-year grant project Europa humanistica. Literární a jazyková recepce antických textů v českých zemích v letech 1470–1600” (Europa humanistica. Literary and language reception of ancient texts in Bohemian Lands from 1470 to 1600); funded by the Grant Agency of the Czech Republic (GAČR); this project was a part of an  international network Europa humanistica organized by  IRHT – Institut de recherche et d´histoire des textes (Paris)

 

2010-2013: participation in the project on the post-WWII historiography (within the project “České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes”, MSM 002160827 held by FFUK)

 

2007–2010: leader of a four-year grant project “Gender v české raně novověké literatuře o ženách, manželství a hospodářství (16.-18. století)” (Gender and the Bohemian Early Modern Discourses of Women, Matrimony and Household /16th–18th centuries/) funded by the Grant Agency of the Czech Republic (GAČR); four volumes published within the project

 

2009-2010: participation in the research projects Intellectual Networks in Central and Western Europe, 1560-1670 and Cultures of knowledge. An intellectual Geography of the 17th Century Republic of Letters, both held by the University of Oxford and Academies of Sciences in Prague, Krakow and Budapest

 

2006–2008: participation in the international research project of the Central European University in Budapest called The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe

 

September 2006: co-organization of an international workshop Männlichkeit und Gesundheit 1500–1900 / Masculinity and Health 1500–1900  held by Faculty of humanities (Prague) and Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung, (Stuttgart)
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1346

 

Since 2004: Long-term cooperation with the research project “Egypt and Austria” held by Czech Institute of Egyptology (Charles University in Prague), Institut für Ägyptologie (Universität Wien), Univerza na Primorskem, National Museum (Prague), Egypt and Autria Verein (Vienna), etc.; ten international conferences since 2004 

 

2003–2005: participation in the research project „Čeští cestovatelé do Egypta“ (Czech travellers to Egypt, Grant agency of the Czech Academy of Sciences)

                                            

 

 

Prizes

                  

June 2012: Otto Wichterle Prize for the best early stage scholars (awarded by the Academy of Sciences of the Czech Republic)

 

January 2010: Bolzano Prize for the best PhD thesis in the field of humanities (awarded by the rector of Charles University in Prague)

 

 

 

Membership in the Professional Organisations and Editorial Committees:

 

·         member of editorial boards of Acta Comeniana International review of Comenius studies an early modern intellectual history and Dějiny – teorie – kritika

  • member of  international associations Egypt and Austria Verein and IANLS (International Association for Neo-Latin Studies)

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019