Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

 • Z Komenského korespondence: s kým si psal, o čem a jak?
  z-komenskeho-korespondence-s-kym-si-psal-o-cem-a-jak

  6. 11. 2021
  14.30
  živě na Youtube


  Scénické čtení s komentářem, sestavené z výňatků z korespondence Jana Amose Komenského.

  Připravují pracovníci Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku: M. Slavíková, M. Steiner, V. Urbánek, pod vedením T. Havelky.

  Každá ukázka bude vybrána s ohledem na nějakou epistolární specifičnost. Půjde o nečetné zmínky o jeho soukromém životě a výuce syna Daniela, komentáře vlastních děl (např. Janua lingvarum, Fyzika aj.), exkluzivní korespondenci s braniborským učencem v Anglii Joachimem Hübnerem či strategii při výměně dopisů s vysoce postavenými reprezentanty moci.

  Sledujte a odebírejte náš youtube kanál Comenius online:

Foreign guestsDr. Andrés L. Jaume

Visiting Academic at the Czech Academy of Sciences, Institut of Philosophy, Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History, Prague, Czech Republic: August 2014, August 2012

Field of Specialization & Main interests: Metaphysics & Theory of Knowledge; Comenius Philosophy & CartesianismProf. Dr. Shinichi Sohma

Visiting Japanese researcher at the Czech Academy of Sciences, Institut of Philosophy, Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History, Prague, Czech Republic, August 2014–August 2015

Main research interest: Educational thought in Seventeenth-century Europe, Jan Amos Komenský

 

místnostroom: 308a
email: sohma(at)shudo-u.ac.jp

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019