Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

logo av cr F zakladni_text_vedle

News

 • Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka
  definovat-a-kombinovat-komenskeho-projekt-posledniho-jazyka

  Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.
  Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

  prezentace knihy a přednáška
  11. 4. 2019, 16.00
  zasedací místnost CMS, 1. parto
  Jilská 1, Praha 1

  Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

  Viz také pozvánku.

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SKRZ HLUBOKÉ HVOZDY A TEMNÁ ÚDOLÍ. POPISY ROSTLIN A MÍST V RENESANČNÍ PŘÍRODOVĚDĚ

Mgr. Lucie Čermáková, Ph.D.
Katedra filosofie a přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK

přednáška
22. 11. 2018, 14.00
zasedací místnost CMS, 1. parto
Jilská 1, Praha 1

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.

Viz také pozvánku.

Příspěvek se zaměří na nové metody popisu, sběru a uchovávání přírodnin (zejména rostlin), které se prosazovaly v renesanční přírodovědě. Především budou diskutovány informace o lokalitách, v nichž se konkrétní druhy rostlin vyskytují, a příspěvek se pokusí vysvětlit, proč byly tyto údaje v rámci renesančních popisů rostlin důležité. Řada učenců se ve svých spisech zabývá otázkou, jak vlastně kvality místa ovlivňují kvality dané rostliny. Některé znaky (barva, chuť atp.) se vlivem prostředí mění, což vede k úvahám o rozlišení substanciálních a akcidentálních znaků a o definici druhu vůbec. To se týká nejen vzhledu, ale například i léčivých účinků rostliny; rovněž z pohledu medicíny má tedy tato informace váhu. Kromě děl autorů zaměřených především na popisy rostlin – tedy domény především historia naturalis (Pietro Andrea Mattioli, Charles de l'Écluse, Giovanni Pona a další) si příspěvek všímá i spisů, které se věnují filosofickému pozadí dané problematiky (Andrea Cesalpino, Julius Caesar Scaliger, Giambattista della Porta).

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014 | webdesign