Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Historická koresponedence v digitální éře

historicka-koresponedence-v-digitalni-ere2

workshop

9. prosince 2019, 9.00–17.30

Vila Lanna,
V Sadech 1/1, Praha 6 – Bubeneč

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Knihovna AV ČR

Pozvánka a program workshopu ke stažení zde


_______________________________

Po workshopu bude následovat prezentace nového svazku:

J. A. Comenii Opera omnia /
Dílo Jana Amose Komenského 26/I

DJAK 26-I_prezentace_pozvanka

9. prosince 2019, 16.00

Vila Lanna,
V Sadech 1/1, Praha 6 – Bubeneč

__________________________________________________

Cílem workshopu je prezentace vznikajícího portálu Historická korespondence online, jeho evropských inspiračních zdrojů, koncepce, technického řešení, problémů a vizí, a to včetně aktuálních korespondenčních celků, které jsou zpracovávány. Portál by měl v budoucnu shromažďovat informace o projektech věnovaných zpracování historické korepondence spjaté s dějinami českých zemí od středověku po druhou polovinu 20. století, zejména pokud jde o digitální zpracování. Zároveň nabízí badatelským týmům redakční rozhraní pro základní popisy historické korespondence a umožňuje zapojení metadat do databázového systému.

V druhé části workshopu proběhne diskuse u kulatého stolu o možnostech digitálního zpracování historické korespondence a možné koordinaci probíhajících projektů. Pozváni jsou editoři, editorky a další badatelé zpracovávající významné celky historické korespondence z širokého časového období od středověku po současnost.

 

 

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019