Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Dr. Petr Pavlas – The Otto Wichterle Award

dr-petr-pavlas-otto-wichterle-award

We are pleased to announce that The Otto Wichterle Award for extraordinary scholarly performance was granted to Dr. Petr Pavlas from the Deparment of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History on 23rd June 2020 in Vila Lanna (Prague). More information here.

______________________

Petr Pavlas (nar. 1987) dosáhl vynikajících výsledků při bádání o J. A. Komenském, dějinách filozofie a intelektuálních dějinách raného novověku.
Publikoval studie v předních tuzemských i zahraničních oborových časopisech a v mezinárodně prestižních kolektivních monografiích. V současné době vede mezinárodní badatelský tým jako řešitel projektu GA ČR o raně novověkém encyklopedismu.
Velmi pozitivní ohlas měla první monografie Petra Pavlase Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy (2015), která mimo jiné konkrétně doložila význam pozdně středověkého lékaře Raimunda ze Sabundy a raně novověkého kalvinistického encyklopedisty Johanna Heinricha Alsteda při formování Komenského přirozené teologie.
Nepochybným přínosem pro rozvoj oboru je i jeho druhá monografie Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka (2018), jež vůbec poprvé dokumentuje důležitou roli, kterou v Komenského plánu dokonalého jazyka sehrála kombinatorika a také eschatologie.

 

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019