Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 9/II.

Martin Steiner, Tomáš Havelka et al. (eds.)
Praha: Academia, 2013, 441 s., 16 s. obr. příl.
ISBN 978-80-200-2244-8

zobrazit více
Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 9/II.

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 9/II.


Obsah svazku:

Johannis Lasitii De ecclesiastica disciplina moribusque et institutis Fratrum Bohemorum. Cum admonitionibus Joh.A. Comenii - K navrácení se na první opuštěnou lásku napomenutí (Historie Lasického) - Carolo Gustavo votiva acclamatio - Lesnae excidium

Nový svazek kritické edice zahrnuje Komenského práce týkající se minulosti i současnosti Jednoty bratrské. Jde zejména o Komenského edici latinského textu a český překlad osmé knihy dějin Jednoty od polského šlechtice Jana Łasického. Další dva vydávané latinské spisy, Lesnae excidium a Acclamatio votiva, se vztahují ke švédsko-polské a švédsko-dánské válce v letech 1656–1658.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019