Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Jan Hus a Martin Luther očima Jana Amose Komenského
Přednášející: PhDr. Martin Steiner (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)

Datum:
2752015
17:00

Místo konání:

Muzeum města Ústí nad Labem

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019